Redmine エ ン タ ー プ ラ イ ズ ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン

全世界で 3,500 XNUMX 社以上で利用されている Redmine プラットフォーム。既存ギ Redmine Lätt Redmine 12 にアップグレードしてください。

  • すべてのRedmineバージョンからアップグレード可能
  • 100%オープンソース

300,000 +

人のビジネスユーザー

50,000 +

のコミュニティダウンロード

3,500 +

世界中の組織

85 +

26か国で85のパートナー

90 +

人の従業員

必要 と さ れ て い る Redmine の 機能 を 1 回 の ア ッ プ グ レ ー ド で。

Easy Redmine は, 包括 的 で 拡 張 可能 な Redmine ア ッ プ グ レ ー ド で す. 必要 と さ れ て い る プ ラ グ イ ン と 機能 を 持 つ モ バ イ ル デ ザ イ ン の 組 み 合 わ せ で, プ ロ ジ ェ ク ト 管理 を 快 適 な も の に し, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 促進, ユ ー ザ ー エ ク ス ペ リ エ ン ス を 向上, 時間 の節約 を 可能 に し ま。 リ ソ ー ス 、 ジ ャ イ ル 、 フ ァ イ ナ ス 、 CRM 、 ヘ ル デ ス ク ク O O O ラ グ イ ン す り 拡 張

用 ー バ ー 用 Easy Redmine

ユ ー ザ ー 足 度 の 向上 と 効率 的 な 来 の 管理 と ア ジ イ ル 管理 行 う め に 、 ー バ ー 上 の の の の ア。 し ー ド ド

の ラ ウ ド の Easy Redmine

Red ロ ー バ ル Red Easy Redmine ク ラ ウ ド は ア ア プ グ レ ー に な な な な な な な な な な な な な な な m な な な な な m m な m な な m な な m な

世界 中 で 信 頼 さ れ て い ま ま

Capterra で、お客様は Easy Redmine をどのように評価しているでしょうか?

Easy Redmine ソリューション

lätt Redmine

包括 的 で 、 拡 張 可能 、 多用途 な Redmine ア ッ プ グ レ ー ド。 自 サ ー ー で も 、 ク ラ ウ ド で も。。

Easy Redmine の詳細
Easy Redmine 拡 張

Easy Redmine を 、 Resurshantering 、 Agil 、 Ekonomi 、 CRM 、 Help Desk 、 DevOps プ ラ グ イ ン で 拡 張。。

拡 張 機能 に つ い て
グ ロ ー バ ル Redmine ク ラ ウ ド

接 続 性 、 安全 性 、 フ フ ォ ー ン ス を 確保。 自 社 の ソ ー ス を し な が ら 、 Redmine の 最大 機能 を 得 る。

ク ラ ウ ド に つ い て
プ ラ イ ベ ー ト ク ラ ウ ド & サ ー バ ー

専 用 の サ ー バ ー 上 に 実 装 る る Redmine。

実 装 に つ い て
視 覚 的 な プ ロ ジ ェ ク ト ツ ー ル

グ ラ フ や 表 、 ガ ン ト チ ャ ー ト マ イ ン ド マ ッ プ な ど で Redmine を ビ ジ ュ ア ル に。

可視 化 ツ ー ル に つ い て
プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル サ ー ビ ス

Redmine の イ ン ス ト ー ル 、 サ ー ト 、 デ ー タ ン ポ ー ト カ ス ム デ ザ ン お お せ い た だ れ れ。 リ を ス ス

サ ー ビ ス に つ い て

Redmine コ ミ ュ ニ テ ィ

無 料 プ ラ グ イ ン

Easy Gantt と Easy WBS (マ イ ン ド マ ッ プ) で Redmine に よ る プ ロ ジ ェ ク 管理 管理 を 向上。

詳細

イ ン ス ト ー ル & ア ッ プ グ レ ー ド

Easy Redmine イ ン ス ト ー ラ ー で 既存 の の Redmine を ア ッ プ グ レ ー ド。

詳細

プ ラ グ イ ン ・ ジ ェ ネ レ ー タ ー

Easy Redmine プ ラ グ イ ン ジ ェ ネ レ ー タ ー で 独自 の Redmine プ ラ グ イ ン を 開 発。

詳細

オ ー プ ン ソ ー ス の パ ワ ワ

Easy Redmine は Redmine コミュニティで育てられ、Easy Software 社の専門エンジニアのチームにより、14年以上にわたり開発されてきました。目標は、Easy Redmine をプロジェクト管理のための最高のオープンソース・ソリューションにすることです.

Easy Redmine ケ ー ス ス タ デ ィ

Transporeon-Easy Redmine projektledning Fallstudie

Transporeon - effektiv resurshantering i transportlogistik

Industrin:

IT-lösning i logistik

Partners:

300 +

Den ursprungliga lösningen:

några webbaserade program + MS Project

Genomförande:

2014

TRANSPOREON Group tillhandahåller 3 SaaS-baserade logistikplattformar som för närvarande kopplar över 1 000-shippers, 45 000-bärare och 100 000-användare i över 85-länder. Easy Redmine hjälper till att bygga effektiv förvaltning av resurserna.

続き を 読む
RTL RADIOCENTER BERLIN - fallstudie hur man hanterar IT -projekt med ett verktyg - Easy Redmine

Lätt Redmine - mer än projektledning. Komplex informationssystem!

Land:

Tyskland

Fält:

Media

Klient sedan:

Spring 2014

RTL RADIOCENTER BERLIN driver några av de välkända radiostationerna i Tyskland och är en framgångsrik mediamarknadsorganisation. Easy Redmine möjliggör hantering av alla viktiga processer och projekt i ett verktyg.

続き を 読む

Redmine ブ ロ グ & ニ ュ ー ス

3/22/2023
4 minuter avläsning
Anpassad Kanban vs. Traditionell Kanban: Vilket är bättre?

När du hör ordet Kanban tänker du förmodligen på agil utveckling och de brädor som används av agila team. Vi har nu tagit Kanban Board upp ytterligare ett snäpp och lagt till Customized Kanban till Easy Redmine. Du kan veta det från Jira. Men oroa dig inte, den ursprungliga Kanban existerar fortfarande, nu känd som Project Kanban, och dess huvudfunktion är fortfarande eftersläpningen.

続き を 読む
3/16/2023
7 minuter avläsning
Huvudfunktioner Översikt: Hur Asset & Configuration Management hjälper företag

Det är tydligt att företag letar efter sätt att göra övergången från manuella processer, som att spåra tillgångar och konfigurationer, till automatiserade system. Easy Redmine Asset & Configuration Add-on erbjuder en heltäckande lösning för att möta dina affärsbehov — vilket gör det möjligt för företag av alla storlekar att bygga ett effektivt system för konfigurationshantering.

続き を 読む
3/16/2023
4 minuter avläsning
Jira-migrering behöver inte vara en mardröm

I Easy Software förstår vi de utmaningar och risker som företag möter under migreringen. Det är därför vi tillhandahåller Jira kärndatamigrering som en del av plattformsövergången från Jira till Easy Redmine. I följande artikel kommer vi att förklara hela processen, så att du vet exakt vad du kan förvänta dig.

続き を 読む

Easy Redmine の 30 日間 無 料 ト ラ イ ア ル を お 試 し く だ さ い

ロ ー カ ル の リ ー ジ ョ ン サ ー ー で 、 フ フ 機能 機能 、 保護 保護 、 日 時 ッ ク ア ア ッ プ