Logga in
en

Språk

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Maskinöversättning

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Förfina ditt företags strategiska riktning med Easy Redmines planeringsmoduler

Datum:6/7/2022
Längd:7 minuter
Författare:jakub Ryba
Dela:

Korrekt projektledning driver strategiska mål. Det här inlägget diskuterar hur Easy Redmines planeringsmoduler kan hjälpa till att förfina strategin genom att optimera dina projekt.

När affärslandskapet blir mer komplext och osäkert, behovet av en agil strategi har aldrig varit större. Att ligga före konkurrenterna kräver att moderna företag snabbt anpassar sig till förändringar i marknadsförhållanden och kundbehov.

Projekt är en viktig aspekt av alla företag som vill utveckla en strategi som hänger med i den föränderliga marknaden. En optimerad, anpassningsbar affärsstrategi bygger på en väldefinierad projektledningsprocess, som etablerar kopplingen mellan organisatoriska mål och mål och de specifika projekt som hjälper till att uppnå dem.

Dock utarbeta och genomföra en korrekt projektledningsprocess kan vara utmanande. Många företag kämpar med ineffektiv kommunikation, otillräcklig transparens, inexakt framstegsuppföljning och felanpassningar mellan projektets ambitioner och företagets strategiska mål.

Om du inte inser de avsedda resultaten från dina projekt kan du vända på saker och ting med rätt programvara för projektledning. Toppklasspaket som lätt Redmine kommer med plattformsoberoende moduler som gör alla projekttyper och stadier, från forskning och utveckling till försäljning och marknadsföring, till en sömlös, samarbetande och mycket fruktbar upplevelse.

Läs vidare när vi diskuterar vikten av projektplaneringsmoduler för att förfina ditt företags strategiska inriktning.


Hur stödjer projektledningsmoduler företagets strategi?

Projektledningsprogramvara kan hjälpa dig att sätta tydliga mål, spåra framsteg och göra lämpliga justeringar när och när det behövs. På så sätt kan du se till att ditt projekt överensstämmer med din affärsstrategi under hela genomförandet.

Några av de specifika sätt på vilka projektplaneringsmoduler kan stödja dina strategiska processer inkluderar:

 • Förstärkning av resurshantering: Ett bra projektledningsverktyg ger dig en heltäckande översikt över dina projekt och deras status, såväl som dina nuvarande resurser, styrkor och svagheter. Som ett resultat kan du allokera resurser korrekt och undvika överbudgetkostnader.
 • Aktiverar överlägsen målinriktning: Projektplaneringsalternativ i toppklass kommer med verktyg som stöder effektiv resurshantering. Du kan sätta och spåra mål och KPI:er för enskilda projekt och hålla dem i linje med företagets övergripande strategi.
 • Stöder snabbare felsökning: Projektledningslösningar erbjuder vanligtvis instrumentpaneler som hjälper dig att hålla ett öga på framstegen i varje projekt. På så sätt kan du snabbt identifiera åtgärder som hamnar på efterkälken eller riskerar att gå ur spår och vidta korrigerande åtgärder i tid.
 • Förbättra beslutsfattande: Med all relevant information om pågående och pipelineprojekt till hands kan du fatta snabba och välgrundade projektledningsbeslut och proaktivt stödja din strategi.
 • Förbättra kommunikation och samarbete: En bra projektledningslösning kommer att underlätta kommunikation, samarbete och anpassning över hela ditt företag. Om hela organisationen kan stå bakom ett projekt, kommer de sannolikt att stödja din övergripande strategi helhjärtat.


Easy Redmines planeringsmoduler kan hjälpa dig att förbättra din affärsstrategi

Som en av de mest omfattande och utbyggbara projektledningssviterna, kombinerar Easy Redmine ett stort utbud av värdefulla funktioner med stöd för flera plattformar för att göra projektplanering och genomförande njutbart, samarbetande och effektivt.

Easy Redmines moduler kan göra projektledning till en sömlös upplevelse för dina teammedlemmar, oavsett deras roll och plats. Nedan finns sex måste-ha-moduler i Easy Redmine-projekthanteringssviten.


1. Agile Board

Som en agil utvecklingsmodul, Eazy Redmines Agile Board stöder både Scrum- och Kanban-metoder, vilket gör att du kan distribuera och hantera händelser, eftersläpningar, uppgifter och uppgiftsstatusar så effektivt som möjligt. Agile Board integreras också sömlöst med klassiska tillvägagångssätt för att skapa ett heltäckande tillvägagångssätt för projektledning.


2. Ekonomisk förvaltning

Easy Redmines ekonomimoduler effektivisera ekonomistyrningen i projekt. Med funktioner som projektbudgetering, projektportföljbokslut, kassaflödesprognoser och enkla prisberäkningar kan du utnyttja möjligheter och minska risker mer effektivt.

Easy Redmine-modulen för ekonomi inkluderar också optimerade instrumentpaneler för att passa specifika finansiella roller. Till exempel ger VD-instrumentpanelen en översiktlig medvetenhet om nuvarande finansiella resultat till högsta ledningen, medan Finanschefens instrumentpanel erbjuder en intuitiv bild av prestationsmått som är relevanta för ekonomichefer.


3. Tidrapporter

Easy Redmines tidrapportmodul förenklar uppgifter som batch-inloggningar, redigering och hantering av tidsangivelser och att skicka in tidsrapporter. Du kan logga in, redigera och hantera projekttidslinjer och tidsposter på vilken plattform som helst, vilket gör det enkelt att spåra tid som spenderas på projekt även när du arbetar på distans.


4. Resurshantering

Easy Redmines resurshanteringsmodul låter dig fördela resurser över dina projekt visuellt. Du kan intuitivt dra och släppa balansering av arbetsbelastning och identifiera problem med intrångskapacitet innan de blir problematiska. Modulen levererar också användbar statistik om arbetsfördelning, kompetens och närvaro, vilket ger tillförlitligt stöd för ständiga förbättringar.


5. CRM

Easy Redmines CRM och kontakthantering moduler gör det enklare att hantera kunder, leads och kontakter. Med Redmines enkla CRM kan du identifiera, prioritera och följa upp leads för att göra dem till kunder med minimal ansträngning.

Modulen hjälper dig också att hantera dina potentiella möjligheter, vilket gör att du kan hålla kontakten med partners och information som är nödvändig för varje avslutad försäljning.

Mest anmärkningsvärt är att du kan spåra alla CRM-aktiviteter när de händer och får uppdateringar för nödvändiga åtgärder, oavsett din fysiska plats.


6. HelpDesk

Med automatiserad analys och fördefinierade instrumentpaneler som är specifika för individuella kundsupportroller, Easy Redmines HelpDesk moduler ger all nödvändig information, spårning och varningar som krävs för att upprätthålla sunda kund- och affärspartnerrelationer och effektivisera processer som SLA-distribution, supportleverans och mätning av kundnöjdhet.


Slutsats

Easy Redmines projektledningsmoduler make it easy to refine your company's strategic direction by keeping your projects on track and on budget. With a well-integrated project management solution, you can manage your resources, finances, and customer relations more effectively and efficiently.

Whether in the office or on the go, Easy Redmine's planning modules provide the tools you need to get the job done right. Ready to experience superior project management, prenumerera på en 30-dagars Easy Redmine gratis provperiod och ta våra förstklassiga moduler för en provkörning.

Den ultimata Redmine -uppgraderingen? Lätt.

Få alla kraftfulla verktyg för perfekt projektplanering, hantering och kontroll i en programvara.

Prova Easy Redmine i en 30-dagars gratis provperiod

Fullt utrustad, SSL-skyddad, Dagliga säkerhetskopior, i din Geo