Inga e-postmeddelanden skickas från Easy Redmine

Gå till Administration >> Inställningar >> E-postaviseringar
och verifiera att FROM-adressen är korrekt.

Den ska vara densamma (eller åtminstone från samma SMTP-server) som i konfigurationsfilen. Annars kan vissa e-posttjänster (gmail, yahoo, etc.) avvisa anmälningar.

Kontrollera din konfiguration enligt den här artikeln i kunskapsbasen.


För att verifiera att konfigurationen är korrekt, försök kontrollera om du kan ansluta till e-postservern från din Easy Redmine-server med hjälp av telnet.

telnet your.domain.here port_number_here (Till exempel: telnet gmail.com 465)

Det kommer att visa dig om du verkligen kan ansluta till din mailserver eller det finns ett problem i din mailserverkonfiguration.

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering