en
Språk
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI-översättning
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Nästa nivå stöd för dina specifika behov

När du använder Easy Redmine har vi alltid din rygg. Alla våra kunder kan använda den kostnadsfria Basic Support Planen eller kan uppgradera till en högre servicenivå med Priority Support Plan. För specifika stödbehov kan vi ordna individuella stödnivåer och villkor.

Få professionell Redmine-support

Grundläggande supportplan

 • Kostnadsfritt
 • 24 / 7 support för molnutslag rapporter
 • Supportförfrågningar måste lämnas in genom klientzon eller via e-post support@easyredmine.com
 • Biljetter prioriteras enligt svårighetsgraden - definitioner av svårighetsgrad finns nedan
 • Vårt team har åtagit sig att svara med en slutlig lösning senast inom 24 timmar
 • Vi tillämpar regeln om 3 svar på en biljett - om problemet inte är löst ringer vi insändaren för förtydligande

Få professionell Redmine-support

Prioriterad supportplan

 • Betald tjänst
 • 24 / 7 support för rapporter om molnavbrott
 • Supportförfrågningar kan skickas in genom klientzon, e-mail eller via telefon till vår internationella kontaktnummer och Skype
 • Dina biljetter är hanteras med prioritet över den grundläggande stödplanen - allvarlighetsgraden beaktas fortfarande
 • Ingen biljettpingis, om problemet inte är löst vid det första svaret ringer vi insändaren för ytterligare information
 • Vårt team har åtagit sig att lösa alla biljetter senast nästa arbetsdag
 • Vi använder olika fjärranslutningsverktyg för att lösa dina problem snabbare

Få professionell Redmine-support

Individuella stödplaner


Vad du behöver veta om vår support

Innan du skickar in en biljett, kolla vår kunskapsbas

Standard biljettinlämningar görs alltid genom klientzon eller genom e-postadress. 
Prioriterad stödplan användare kan också kontakta oss per telefon. När du ringer oss kommer du att bli tillfrågad om kontaktinformation: namn, företag, direkttelefon, e-post. Utan den kommer vi inte att kunna kommunicera hur din begäran fortskrider.

För att få bästa möjliga respons från våra operatörer bör din rapport innehålla tekniska data (produktionslogg, miljöspecifikationer, version av Easy Redmine etc.), felmeddelanden och systeminformation. Efter onlineinlämningen med ett telefonsamtal, med hänvisning till biljett-ID kan minska svarstiden och potentiella fel i behandlingen av information.

Vi rekommenderar att du följer alla inlämningar av onlinesupportbiljetter för allvarlighetsgrad 1 och 2 med ett telefonsamtal till Prags utvecklingscenter.

Officiella support språk är Engelska, franska, tyska och tjeckiska. Om vi ​​får biljetter på ett annat språk använder vi en webböversättare för att förstå problemet, men ibland räcker det inte. När det gäller andra språk svarar vi på engelska.

En felrapport är godkänd som legitim, om:

 • Applikationen är värd av Easy Software på molnet

Installerad på egen server enligt rekommenderade procedurer (http://www.easyredmine.com/installation) och med rekommenderad konfiguration (https://www.easyredmine.com/resources/redmine-installation/easy-redmine-installation-from-scratch)

Om rapporten inte valideras i simuleringstester kan felet ha orsakats av en extern faktor.

Easy Redmine supporttjänster använder följande definitioner för att klassificera problem:

 • Allvarlighet 1 (brådskande)
  Ett problem som allvarligt påverkar din användning av programvaran i en produktionsmiljö (som förlust av produktionsdata eller fullständigt fel i produktionssystemet). Situationen hindrar dig från att använda programvaran och det finns ingen procedurlösning tillgänglig. Lätt moln hotline för att rapportera avbrott: +420 312 313 671 (endast molnanvändare, endast otillgängliga applikationer, inget användarstöd).

 • Allvarlighet 2 (hög)
  Ett problem där programvaran fungerar men programvarans funktioner i en produktionsmiljö är kraftigt reducerade. Situationen har stor inverkan på delar av din affärsverksamhet och det finns ingen procedurlösning tillgänglig.

 • Allvarlighet 3 (normal)
  Ett problem som innebär partiell, icke-kritisk förlust av användningen av programvaran i en produktionsmiljö. Det har en medelålders inverkan på ditt företag, men ditt företag fortsätter att fungera, med eller utan en procedurlösning.

 • Allvarlighet 4 (låg)
  En fråga om allmän användning, rapportering av ett dokumentationsfel eller rekommendation för en framtida produktförbättring eller modifiering. För produktionsmiljöer påverkas inte ditt företag och prestanda eller funktionalitet i ditt system. Ditt företag fortsätter att fungera, med eller utan en procedurlösning. 

Få professionell Redmine-support

Server support

Även om vi förser den initiala virtuella maskinen med en förinstallerad applikation, kör den alltid på klientens server, vilket ligger utanför vår kontroll. Våra möjligheter att ge stöd vid incidenter som orsakas av miljön kring applikationen är begränsade. Dock, vi gör fortfarande vårt bästa för att hjälpa dig, oavsett orsaken till orsaken.

Vad anses vara "server support"?

 • Hjälp med installation, uppgradering eller migrering av data
 • Hjälp med driftsättning eller lansering av virtuella maskiner
 • Hjälp med miljökonfiguration (före, under och efter installation eller distribution av applikationen)
 • Bistånd för tjänster (t.ex. cronjobb), komponenter (t.ex. disk), processer, webbservrar, applikationsservrar, databas
 • Hjälp med e-postkonfiguration
 • Träning för något av ovanstående
 • Undersökning av lokala applikationsfel

Hur tillhandahålls serverns support?

 • Tillgång till klientens server för våra tekniker är en nödvändighet
 • Fjärrkontrollen är planerad i förväg för en viss tid
 • Uppskjutningen från klientens sida mindre än 24 timmar före schemat sanktioneras
 • Efter varje session faktureras teknikerns timmar

Hur faktureras serverstödstimmar?

 • Klienten förbetalar serversupportkredit (minsta 1 man-dag)
 • Efter varje pass dras de timmar som teknikerna spenderar från krediten
 • Fakturerbara (avdragsgilla) timmar bekräftas av kunden
 • Spenderade och återstående timmar avrundas till 10 minuter
 • Om den återstående krediten är mindre än den beräknade tiden för en ny session, måste klienten "ladda om" sin kredit före sessionen
 • Serverstödskredit är inte en del av implementerings- eller användarstödspaket, det debiteras separat
 • Uppskjutning av det avtalade datumet från klientens sida mindre än 24 timmar före planerat sanktioneras med 2 timmar från serversupportkrediten, även om inget arbete utfördes

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering