DMS – dokumenthanteringssystem

Dokumenthanteringssystemets plugin tillhandahåller snabb tillgång till alla dina filer och dokument och deras förvaltning direkt från Redmine. Det är organiserat i en välbekant katalogstruktur och tack vare dokumentera versionshantering du kommer att ha alla dina dokument up-to-date. Godkännande arbetsflöden förenkla handlingar "omsättning i företaget och helt enkelt göra ditt arbete enklare.

Nyckelfunktioner:

  • Dokument versionshantering + Läsa / skriva online-läge
  • Dokument godkännandearbetsflöden - Set-up cirkulations arbetsflöde och styra den via Redmine
  • Meddelanden - få meddelanden om dokumentändringar eller dokument som väntar på ditt godkännande
  • lås dokument - En annan användare kan se att filen redigeras av någon annan
  • Katalogstruktur struktur~~POS=HEADCOMP - Samma som i din favorit filhanteraren
  • infrastruktur med hög kapacitet klar - ladda upp stora mängder dokument

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering