Resurshantering

Det är ett verktyg för professionell planering och tilldelning av arbete i Easy Redmine. Chefer kan tilldela arbetet med realtidskapacitet för arbetare och beräknad tid för uppgiftens realisering. Resurshantering möjliggör en balansering av arbetsbelastningen samtidigt som scheman för projekten hålls.

Nyckelfunktioner:

  • Visar arbetarnas uppgifter i tid med deras totala arbetsbelastning
  • Daglig / veckovis / månadsvisning av planerad arbetsbelastning jämfört med kapaciteten
  • Uppgiftsuppdateringar och uppdrag med hjälp av a dra och släpp funktionen
  • Integration med närvaro - Planerade semester, helgdagar beaktas i arbetarkapaciteten
  • Integration med möte kalendern - Planerade möten beaktas i arbetarkapaciteten
  • Kompetensplanering av lag och trackers
  • Resursrapporter - få en tydligare översikt över dina kapaciteter tack vare nya visuella staplade diagram

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering