Organisationsstruktur

Organisationsstruktur är en form av en trädhierarki där varje användare i organisationen, utom den översta, är underordnad en enda annan användare. Detta arrangemang hjälper till att definiera hur aktiviteter som tilldelning av uppgifter, samordning och övervakning är vanligtvis riktade mot uppnåendet av organisationsmål. Det bestämmer också vem är berättigad att godkänna semesterförfrågningar inlämnad av användare.

Nyckelfunktioner:

  • En tydlig översikt över företagets organisationsstruktur

  • Underlydande filter på uppgifter

  • Anpassad modul på en personlig sida

  • definierar semester godkännare

  • customizable design

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering