Elektrowin - Lätt Redmine hjälper till att hantera ideell organisation transparent

Fält:

ideell organisation

Partners:

15 +

Ursprungliga appar:

Excel-ark

Genomförande i:

2014

Elektrowin är en ideell organisation som specialiserat sig på att samla in elektroniskt avfall. Lätt Redmine används för öppen förvaltning i organisationen.

Utmana

Huvudmålet var att ha ett system för att hantera organisationen transparent, få grund för möten och för strategiskt beslutsfattande. Också för att spåra projektets framsteg: planering, spårning av projektfaser, dokumenthantering, spårning av uppgifter, projektvinst och projektfinansiering.

Genomförande

I denna implementering användes de grundläggande egenskaperna hos Easy Redmine. en Gantt-schema används för projektplanering och det går även att exportera Gantt-diagrammet till PDF. Projektfaser är uppdelade i milstolpar, dokument bifogas uppgifter eller projektdokumentation. Budgets & Cash Flow-förlängningen används för spårning av finansiering och projekten är självfinansierade, därför uppfattas inkomster som budget för projektet.

Plugins som används

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering