Tăng tốc triển khai Redmine của bạn

Lätt Redmine cấp một tập hợp các chức năng quản lý dự utan phức tạp cần được triển khai đúng cach. Chúng tôi có thể giúp bạn nhanh chóng làm quen, tránh công việc thừa và tùy chỉnh Easy Redmine để phù hợp với củnhu cạnh. Các nhà tư vấn của chúng tôi sẽ điều chỉnh Easy Redmine cho cấu trúc độc đáo của dự án của bạn cho vàn ệu quả và dễ chịu nhất có thể.

Yêu cầu triển khai

Vad är det?

Det är jätte. Det är bra.

Chuyên viên tư vấn đã được đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống một cách chínth ắn nhất.

Nhanh chóng tham gia
Chúng tôi cung cấp quá trình đưa người dùng mới vào hệ thống để mọi thứ diễn ra một cách trƑīng ầ t y.
Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập mọi thứ một cách chính xác theo như bạn cần để tận dụng tối đe.

Chúng tôi sắp xếp mọi thứ từ A đến Z

 • Đề xuất các giải pháp đã được chứng minh dựa trên mục tiêu của bạn
 • Triển khai hiệu quả trực tuyến hoặc tại chỗ
 • Đào tạo chuyên nghiệp (trực tuyến / tại chỗ)
 • Phương pháp cá nhân của một cố vấn chuyên dụng


Quá trình triển khai

Triển khai được thực hiện cá nhân và phù hợp với ý kiến ​​của bạn - tại địa điểm cịa ại của bủa bạn úng tôi hoặc trực tuyến :)


Phạm vi của việc triển khai của bạn

Người đại diện bán hàng hoặc nhà tư vấn sẽ giúp bạn xác định phạm vi của việc triển khai, thuùt ạp của giải pháp. Bạn sẽ được chỉ định một nhà tư vấn sẽ làm việc với bạn từ đầu đến cuáố jag tar mig.

Chúng tôi hỗ trợ trong tất cả các lĩnh vực:

 • Thiết lập hệ thống - không mất thời gian tìm kiếm tài liệu

 • Tư vấn quy trình - làm rõ và tối ưu hóa quy trình trong công ty của bạn

 • Chuyển đổi dự án Waterfall và Agile sjöng Easy Redmine - tăng hiệu suất quản lý dự án

 • Đào tạo người dùng cuối - tăng năng suất dự án

 • Kiến thức cho quản trị viên - quản trị viên ứng dụng của bạn sẽ có kiến ​​thức tư vấn và lđộc troquen .

 • Phân tích tích hợp - tìm hiểu xem công cụ khác của bạn có thể tích hợp như thế nào

Đặt triển khai


Gói triển khai

Triển khai cơ bản

Giải pháp đám mây
Gói giá cả cần thiết (dự án, nhiệm vụ, thời gian đã dùng, quyền hạn)
10 nhân viên

Konfiguration:

 • Cây dự án
 • Tổ chức công việc
 • Vai trò cơ bản và loại người dùng
 • Quy trình PM cơ bản
  (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát)
 • Tập trung vào Phạm vi, Lịch trình, Quản lý nhiệm vụ
 • Trang chủ người dùng cơ bản
 • Đưa người dùng vào hệ thống

Triển khai nâng cao

Giải pháp đám mây
Gói giá cả doanh nghiệp (+ quản lý tài nguyên, ngân sách dự án)
30 nhân viên

Konfiguration:

 • Quy trình PM nâng cao
 • Tập trung vào quản lý Phạm vi, Lịch trình và Ngân sách
 • Quản lý rủi ro
 • Điều khiển dự án - Quản lý giá trị đã kiếm được
 • Báo cáo phòng ban
 • Cấu trúc vai trò và loại người dùng nâng cao
 • Trang chủ người dùng mở rộng
 • Mẫu dự án
 • Đào tạo quản trị trực tuyến

Triển khai lớn

Giải pháp máy chủ
Gói giá nền tảng (+ CRM, HelpDesk)
60 nhân viên

Konfiguration:

 • Phân đoạn khách hàng
 • Kịch bản loại nhiệm vụ cụ thể
 • Tập trung vào quy trình tùy chỉnh cho HelpDesk / CRM
 • Cấu trúc phân cấp vai trò và loại người dùng phức tạp
 • Trang chủ người dùng tùy chỉnh
 • Báo cáo của VD
 • Bảng điều khiển cho các nhà lãnh đạo bộ phận
 • Đào tạo người dùng trực tuyến

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn