Επιταχύνετε την εφαρμογή σας του Redmine

Το Easy Redmine παρέχει ένα σύνολο πολύπλοκων λειτουργιών διαχείργω π ρέπει να εφαρμοστούν σωστά. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ενσωματωθείτε γρήγορα, να΍τοεαγοτατοε ποτε περιττή εργασία και να προσαρμόσετε το Easy Redmine στις ανάςςσκανάςςσκανάγκα. Οι σύμβουλοί μας θα προσαρμόσουν το Easy Redmine στη μοναδική δονντΉανρντωα θα καταστήσουν την εργασία σας όσο το δυνατόν πιο αποδοτικιηκατικιη.

Ζητήστε υλοποίηση

Γιατί να προχωρήσετε σε υλοποίηση;

Λιγότερος χρόνος. Λιγότερες ανησυχίες.

Ο εκπαιδευμένος μας σύμβουλος σας βοηθά να ρυθμίσετεοσσσστεοσσω τον πιο σύντομο δυνατό χρόνο.

Γρήγορη ενσωμάτωση

Παρέχουμε εκπαίδευση για νέους χρήστες. ό την πρώτη μέρα.

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Θα σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε όλα ακριβώς όπως χρειάιεαεντε εληθείτε στο έπακρο από το Easy Redmine.

Οργανώνουμε τα πάντα από το Α έως το Ω

 • Σύσταση αποδεδειγμένων λύσεων βασισμένων στους στόσους
 • Αποτελεσματική διαδικτυακή ή επί τόπου εφαρμογή
 • Επαγγελματική εκπαίδευση (διαδικτυακή / επί τόπου)
 • Προσωπική προσέγγιση από αφιερωμένο σύμβουλο


Διαδικασία υλοποίησης

Η υλοποίηση πραγματοποιείται ατομικά και σύμφωνα με τ΅μίες ςς ες τον χώρο σας, στον δικό μας χώρο ή online :)


Εύρος της υλοποίησής σας

Ο εκπρόσωπος πωλήσεων ή ο σύμβουλος θα σας βοηθήσει να καει νασρκαε ος της υλοποίησης, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της λύσης. Θα σας ανατεθεί ένας σύμβουλος που θα ασχοληθεί μαζί σαϽταρηα σας απηή ι την τελική εκπαίδευση.

Βοηθούμε σε όλους τους τομείς:

 • Ρύθμιση συστήματος - χωρίς απώλεια χρόνου αναζητώντας τηηντας τηε

 • Συμβουλευτική διαδικασιών - διευκρίνιση και βελτιστοσί κασιών στην εταιρεία σας

 • Μεταφορά έργων Waterfall και Agile στο Easy Redmine - βελτιωμένη αποτελεσμαελεσματικταίικτα ς έργων

 • Εκπαίδευση τελικών χρηστών - αύξηση της παραγωγικότηηταΉ

 • Γνώση για διαχειριστές - ο διαχειριστής της εφαρμοθής σαθθής σαιστής νώσεις σύμβουλου και ανεξαρτησία στη διαχείριση του Easy Redmine

 • Ανάλυση ενσωμάτωσης - μάθετε αν και πώς μπορούν να μνοσωάαννοσωά εργαλεία σας

Βασική υλοποίηση

Λύση στον Νέφος
Βασικό πακέτο τιμολόγησης (έργα, εργασίες, χρόνος που ναπκα,κώ ματα)
10 υπάλληλοι

Διαμόρφωση:

 • Δέντρο έργων
 • Οργάνωση εργασίας
 • Βασικοί ρόλοι και τύποι χρηστών
 • Βασικές διαδικασίες Διαχείρισης Έργων
  (σχεδιασμός, εκτέλεση, έλεγχος)
 • Εστίαση στο Πεδίο, Πρόγραμμα, Διαχείριση Εργασιών
 • Βασικές αρχικές σελίδες χρηστών
 • Ενσωμάτωση χρηστών

Προηγμένη υλοποίηση

Λύση στον Νέφος
Επιχειρηματικό πλάνο τιμολόγησης (+ διαχείριση πόρωοϻοςό έργου)
30 υπάλληλοι

Διαμόρφωση:

 • Προηγμένες διαδικασίες Διαχείρισης Έργου
 • Εστίαση στην Εμβέλεια, Προγραμματισμό και ΔιαχείρισολγρισολοϋΠ
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Έλεγχος Έργου - Διαχείριση Αξίας Αποδοχής
 • Αναφορές Τμήματος
 • Προηγμένες ιεραρχίες ρόλων και τύπων χρηστών
 • Επεκτεινόμενες αρχικές σελίδες χρηστών
 • Πρότυπα Έργων
 • Διαδικτ

Μεγάλη υλοποίηση

Λύση διακομιστή
Πλάνο τιμολόγησης πλατφόρμας (+ CRM, HelpDesk)
60 υπάλληλοι

Διαμόρφωση:

 • Τμηματοποίηση πελατών
 • Σενάρια συγκεκριμένου τύπου εργασιών
 • Επικέντρωση σε προσαρμοσμένες διαδικασίες για το HelpDesk / CRM
 • Πολύπλοκη ιεραρχία ρόλων και τύπων χρηστών
 • Προσαρμοσμένες αρχικές σελίδες χρηστών
 • Αναφορές διευθύνοντος συμβούλου
 • Πίνακες ελέγχου για ηγέτες τμημάτων
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση χρηστών

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας