Jira의 기능들을 오픈소스로 만나보세요

프로젝트와 프로세스 관리를 더욱 향상시킬 수 있는 기업 서비스와 윐있 옜 을 최적의 조합으로 경험해 보세요.

  • Geolokaliserat 클라우드/ Privat 클라우드/ 온-프레미스
  • Redmine와 Jira간의 데이터 Migration
  • Kundframgång 팀

300,000 +

명의 비즈니스 사용자

50,000 +

커뮤니티 다운로드

3,500 +

전 세계의 조직

85 +

26개국 85개 파트너

90 +

명의 직원

준비. 안정. 개선!

Easy Redmine 은 Redmine 을 완벽히 업그레이드 하여 유연 하고 고도화 된 기능 을 제공 합니다. 새로 워진 모바일 디자인 과 더불어 당신 이 원하는. 여러 플러그인 기능 과 결합 하면 프로젝트 관리 를 더욱 편하게 하고 향상된 향상된 커뮤니케이션 과 과 사용자 인터페이스 통해 시간 을 절약 할 수 있습니다 있습니다. 또한 자원 관리, 애자일, 비용 관리, CRM, Help Desk 및 새로 추가 된 DevOps 플러그인 등 을 통해 더 확장 성 을 제공 제공 합니다.

서버 형태의 Easy Redmine

기존 의 관리 및 애자일 관리 측면 에서 사용자들 의 만족도 와 효율성 을 높이려면 운영 하고 있는 있는 을 을 업그레이드 업그레이드 업그레이드.

클라우드 형태의 Easy Redmine

가장 적합한 패키지를 선택하면 글로벌하고 안전한 클라우드가 생았읤싘로벌하고 안전한 클라우드가 생신읤시땩읠되min.

최고가 신뢰하는

Capterra의 Easy Redmine에 대한 사용자 의견

Easy Redmine 솔루션으로 업무 향상

lätt Redmine

고객사의 서버 또는 클라우드에서 Redmine 업그레이드가 가능 합니다.


mer information
Easy Redmine 확장형 솔루션

Easy RedMine 의 확장 된 프로젝트 관리 목적 의 솔루션 으로 자원 관리, 애자일, 비용 관리, CRM, Help Desk 또는 DevOps -plugins 등 Easy Redmine 에서 경험 하십시오.

mer information
Redmine 클라우드

최상의 연결환경, 보안 및 성능이 준비된 클라우드 Easy Redmine 을 경험 하십시오.


mer information
사설 클라우드 & 서버

전 세계에 전문적인 Redmine 구축 및 호스팅을 제공합니다.


mer information
시각적 프로젝트 툴

그래프 및 차트, 간트, 마인드 맵 및 기타 다른 플러그인들 을 사용 하여 redmin 을 직관 적 이고 시각 적 인 만들 수 수 있습니다.

mer information
전문적인 서비스

Redmine 구현, 지원, 데이터 가져오기 및 커스텀 설정을 통해 시간과 리솲안륜 리소스

mer information

우리는 Redmine 커뮤니티를 지지합니다

플러그인

무료 Gantt 및 WBS 플러그인을 사용하여 프로젝트 관리 수준을 높여보십시오.

Detaljer

설치 및 업그레이드

당신의 Redmine을 쉽고 빠르게 Easy Redmine으로 업그레이드 해보십시오.

Detaljer

플러그인 생성기

Easy Redmine 플러그인 생성기로 나만의 맞춤형 Redmine 플러그인을 생성해 보십시오.

Detaljer

오픈 소스에서 부터 시작되고 만들어졌습니다

Easy Redmine은 14년 동안 Redmine 커뮤니티에서 개발되었습니다. 이것은 Redmine을 다음 단계로 끌어올리는 하나의 목표를 염두에 두고 진행습슋얉되. Enkel programvara 엔지니어로 구성 된 전담 팀 은 Easy RedMine 을 프로젝트 관리 를 위한 최고 의 오픈 소스 솔루션 으로 만들기 위해 지속 으로 으로 개선 하고 있습니다.

이지 레드마인 구축 예제

Transporeon-Easy Redmine projektledning Fallstudie

Transporeon - effektiv resurshantering i transportlogistik

Industri:

IT-lösning i logistik

Partners:

300 +

Den ursprungliga lösningen:

några webbaserade program + MS Project

Genomförande:

2014

TRANSPOREON Group tillhandahåller 3 SaaS-baserade logistikplattformar som för närvarande kopplar över 1 000-shippers, 45 000-bärare och 100 000-användare i över 85-länder. Easy Redmine hjälper till att bygga effektiv förvaltning av resurserna.

Läs mer
RTL RADIOCENTER BERLIN - fallstudie hur man hanterar IT -projekt med ett verktyg - Easy Redmine

Lätt Redmine - mer än projektledning. Komplex informationssystem!

Land:

Tyskland

Fält:

Media

Klient sedan:

Spring 2014

RTL RADIOCENTER BERLIN driver några av de välkända radiostationerna i Tyskland och är en framgångsrik mediamarknadsorganisation. Easy Redmine möjliggör hantering av alla viktiga processer och projekt i ett verktyg.

Läs mer

레드마인 블로그 - 기사, 팁 & 소식

12/6/2023
4 minuter läsas
Kontrollera projektbudgetar som ett proffs

Undvik ekonomiska förluster i dina projekt. Läs om de grundläggande principerna för finansiell projektledning och effektivt hantera dina intäkter, utgifter och den övergripande projektbudgeten.

Läs mer
11/16/2023
2 minuter läsas
Seamless Transition: Aspectas framgångsberättelse om Jira till Easy Redmine-datamigrering

I det ständigt föränderliga landskapet för projektledning är det avgörande att göra välgrundade val. Vår senaste fallstudien fördjupar sig i den verkliga upplevelsen av Aspecta och visar upp en sömlös datamigrering resa från Jira till Easy Redmine.

Läs fallstudien

Läs mer
9/20/2023
9 minuter läsas
Revolutionerande Scrum-arbetsflöden: Verkliga användarinsikter i Easy Redmine 13 Scrum Boards

Inom mjukvaruutveckling styr verkliga utmaningar de bästa innovationerna. Det finns inget som förstahandserfarenhet för att styra produkten i rätt riktning. Våra Scrum Boards i Easy Redmine 13 återspeglar denna princip. Vårt teams utmaningar, behov och dagliga scenarier har format dem, förbättrat dem och hjälpt till att effektivisera deras funktionalitet.

Läs mer

Easy Redmine 30 minuter

사용자 지역 에서 일일 백업, SSL 보안, 모든 기능 사용