לוח בקרת מנהל משאבים

מרכז השליטה האישית המוגדרת מראש המתאים לתפקיד מנהל המשאבים נועד לספק מודעות מהירות לביצועים הנוכחיים הקשורים לניהול משאבים.

  • מודול ניהול משאבים
  • דוח שכר וחיובים
  • דוח värst
  • דוחות זמן מתקדמים
  • planering av transporter

Prova Easy Redmine gratis på 30 dagar

תכונות מלאות, מוגנות ב-SSL, גיבויים יומיים, במיקום שלך