Πίνακας ελέγχου Διαχειριστή Πόρων

Ένα προκαθορισμένο προσωπικό πίνακα ελέγχου κατάλληλοττοιλο γοια αχειριστή πόρων σχεδιάζεται για να παρέχει μια εποπτμεα μτμια μ τρέχουσας απόδοσης που σχετίζεται με τη διαχείριση πόρω.

  • Μονάδα Διαχείρισης Πόρων
  • Αναφορά Μισθών και Χρέωσης
  • Αναφορά Εξόδων
  • Προηγμένες αναφορές χρόνου
  • Σχεδιασμός Πόρων

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας