Uppgiftsöversikt

Uppgiftsöversikt kan visa dig status, uppgiftsnamn, uppgiftsspårare, kontakt, datum och mottagare för varje skapad uppgift. Se vilka uppgifter som har blivit klara, är pågående eller försenade - så att du vet vilka uppgifter som kräver din uppmärksamhet för att hålla jämna steg med din projektplan/tidtabell.

Nyckelfunktioner:

  • Hantera uppgifter som tilldelats dig eller dina underordnade från en enda instrumentpanel
  • Kontrollera vilka uppgifter som har vilken status
  • Se vilka uppgifter som kräver din uppmärksamhet
  • Kan fungera som ditt centrala arbetsutrymme för uppgiftshantering
  • Anpassa informationen som visa på instrumentpanelen

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats