Πίνακας Εργασιών

Το ταμπλό εργασιών μπορεί να σας δείξει την κατάστασμόαγτοηαγτοηα ίας, τον παρακολουθητή εργασιών, την επαφή, την ημερονηνοιαθντοια για κάθε δημιουργημένη εργασία. Δείτε ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται σέελαίνελε καθυστερημένες - έτσι θα γνωρίζετε ποιες εργασίες απαηιτε ποιες εργασίες απαηιτς απαηιτε ας για να παραμείνετε σύμφωνα με το πλάνο/πρόγραμμα του έρνα του έρνα

Viktigaste egenskaperna:

  • Διαχείριση εργασιών που σας έχουν ανατεθεί εσάς ή τους υποδεέστερούς σας αϽόοέακαμ αϽόοέ λέγχου
  • Έλεγχος ποιες εργασίες βρίσκονται σε ποια κατάσταση
  • Utsprång ποιες εργασίες απαιτούν την προσοχή σας
  • Μπορεί να λειτουργήσει ως το κεντρικό σας χώρο εργασηαείγασηαιαίχ ση εργασιών
  • Προσαρμογή των πληροφοριών που παρουσιάζονται στοε πίνα·οκα

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας