Uppgaveöversikt

Uppgiftsöversikten kan visa dig status, uppgiftsnamn, uppgiftsuppföljning, kontakt, datum och tilldelad person för varje uppgift som har skapats. Se vilka uppgifter som är fullført, är underveis eller är forsinket - så att du vet vilka uppgifter som kräver uppmärksamhet för att hålla tritt med projektplanen/tidsplanen din.

Nøkkelegenskapar:

  • Håndter uppgåver som är tildelt deg eller underordna dina frå en enkel kontrollpanel
  • Kontroller kva status uppgåvene har
  • Sjå kva uppgåver som krev di merksemd
  • Kan fungera som ditt centrala arbetsområde för uppgåvehandsaming
  • Tilpass information som visas på kontrollpanelet

Prova Easy Redmine i en 30-dagers gratis provperiod

Fullständig funktionalitet, SSL-skydd, daglig säkerhetskopiering, och din geografiska plats