Projektbudget

Det är en plugin som övervakar intäkter, kostnader, lönekostnader och slutlig vinst för projektet. Den låter dig också övervaka verkliga penninginmatningar i samband med den definierade planen och ger en vinst/förlustrapport för projekt.

Viktiga funktioner:

  • Projektbudgetplan jämfört med faktisk budget
  • Övervakning av intäkter, kostnader, lönekostnader och vinster, resekostnader och återbetalningar
  • Lönekostnader beräknas från tid spenderad, multiplicerad med timpriser
  • Definition av timpriser efter roller, aktiviteter och medlemmar i projektteamet
  • Externa och interna timpriser

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats