Budżety projektów.

Till wtyczka, która monitoruje przychody, koszty, koszty płacowe oraz końcowy zysk projektu. Pozwala również na monitorowanie rzeczywistych wpływów pieniężnych w kontekście zdefiniowanego planu oraz dostarcza zestawienie zysków i strat projektów.

Nyckelfunktioner:

  • Planowanie budżetu projektu w porównaniu z rzeczywistym budżetem
  • Monitorowanie przychodów, kosztów, kosztów wynagrodzeń och zysków, kosztów podróży i zwrotów kosztów
  • Koszty wynagrodzeń są obliczane na podstawie czasu pracy, pomnożonego przez stawki godzinowe
  • Definicja stawek godzinowych według ról, działań och członków zespołu projektowego
  • Zewnętrzne i wewnętrzne stawki godzinowe

Visa Easy Redmine för 30 dagar för darmo

Pełne funkcje, zabezpieczenie SSL, codzienne kopie zapasowe, dostępne w Twojej lokalizacji