Prosjektbudsjett

Det är en plugin som övervåker inkomster, kostnader, lönekostnader och den slutgiltiga fortjänsten av projektet. Den har också övervakat pengarna i samband med den definierade planen och resultatet av projektet.

Nøkkelegenskapar:

  • Prosjektbudsjettplan kontra budsjettrealitet
  • Övervakning av inkomster, kostnader, lönekostnader och vinst, reisekostnader och refusjoner
  • Lönnskostnader blir kalkulerade ut i tid förbrukade, multiplicerade med timelønner
  • Definition av timelønner efter roller, aktiviteter och medlemmar av projektteamet
  • Eksterne och intern timelønner

Prova Easy Redmine i en 30-dagers gratis provperiod

Fullständig funktionalitet, SSL-skydd, daglig säkerhetskopiering, och din geografiska plats