Προϋπολογισμοί έργων

Είναι ένα πρόσθετο που παρακολουθεί τα έσοδα, τις δαπάνεϹς, Είναι ένα πρόσθετο που παρακολουθεί τα έσοδα, τις δαπάνεϹς σθοδοσίας και τον τελικό κέρδος του έργου. Σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε πραγματικές καριχμηστα των σε συνάρτηση με τον καθορισμένο προγραμματισμό καϹι·αέό καϹιλαέρ ση κέρδους/ζημίας των έργων.

Viktigaste egenskaperna:

  • Σχέδιο προϋπολογισμού έργου έναντι πραγματικού προϋπολομοϹ
  • Παρακολούθηση εσόδων, δαπανών, μισθοδοσίας και κερδών, ταξιδιωτικών εξόδων και αποζημιώσεων
  • Οι μισθοδοσίες υπολογίζονται από τον χρόνο που αφιερώνεταλαλεταλαλ ένος με τις ανά ώρα τιμές
  • Ορισμός ανά ώρα τιμών ανά ρόλους, δραστηριότητες και μέλη της ομάδας του έργου
  • Εξωτερικές και εσωτερικές ανά ώρα τιμές

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας