Kassaflöde i Gantt-diagrammet

Kassaflödena i ditt Gantt-diagram är ett verktyg som är mest användbart för en omedelbar översikt över projektets lönsamhet över tiden, jämförelse av planerade och faktiska flöden av kontanter och för bättre balansering av kassaflöden i alla projekt. 

Nyckelfunktioner:

  • Visar kassaflödesbalanser rakt i Gantt-diagrammet
  • Pengemodul krävs att se och redigera dessa saldon
  • Saldon per enskild projekt visas i respektive projektfält
  • Visar även detaljer per delprojekt

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering