en
Språk
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI-översättning
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Business Dashboards

Företagspaneler består av tre huvudfunktioner - globala filter ovanför instrumentpaneler, diagram och diagram med klickfunktionalitet och trender. Med globala filter, kan en användare tillämpa ett filter på alla eller bara valda moduler på en personlig sida tillsammans med bara två klick. Grafer och diagram kan konfigureras att visa en viss sida (dimension) vid ett klick på diagrammets värden. Dessutom, trender ger dig realtidsvärden och trenderöversikt strax efter en blick på en instrumentbräda.

Nyckelfunktioner:

 • Globala filter ovanför instrumentbrädor - alla moduler på instrumentbrädan filtreras ihop

 • Grafer och diagram med klicka genom att borra ner till andra dimensioner

 • Trender med automatisk jämförelse med föregående period

 • Kontinuerlig medvetenhet av nuvarande prestanda

 • En global nivåmodul

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering