en
Språk
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI-översättning
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Dataimport från Microsoft Project

Om du arbetade med Microsoft Project före en uppgradering till Easy Redmine har du sannolikt mycket data att migrera. Du kan göra detta på ett mycket enkelt sätt! Detta verktyg möjliggör rörliga projekt och uppgifter skapad i Microsoft Project i vår ansökan.

Nyckelfunktioner:

 • Migrera hela projekt, uppgifter, subtasks och milstolpar
 • Automatisk användarkartläggning med möjlig manuell kartläggning
 • Easy import setup
 • Varje projekt måste flyttas separat (1-projekt = 1-fil)

Prova Easy Redmine i 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geolokalisering