Lätt Redmine REST API

lätt Redmine har ett komplext API (applikationsprogrammeringsgränssnitt), der muliggør nem integration med andra system. REST API ger följande operationer: läs, opret, redigera, slet. 

Anmodning om integration

REST API fungerar med följande Easy Redmine-enheter: 

  • uppgifter
  • projektör
  • projektkabeloner
  • tidsregistreringer
  • användare
  • användargrupper
  • intægter och utgifter (projektbudgetsenheder)
  • fraværsregistreringer
  • Kontakt
  • CRM-sager

Dokumentationen för Easy Swagger (Easy Redmine API) finns här.

Tacket vara en förbättrad och förbättrad API erbjuder vi dig de bästa verktygen för synkronisering eller migrering av data från externa system till Easy Redmine.


Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Full funktionalitet, SSL-skydd, dagliga säkerhetskopior, och geolokalisering