Εύκολο Redmine REST API

Lätt Redmine έχει ένα πολύπλοκο API (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών) που επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα. Το REST API παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: ανάγνωση, δημξευαεμγου σία, διαγραφή. 

Αίτηση για ενσωμάτωση

Η REST API λειτουργεί με τις ακόλουθες οντότητες του Easy Redmine: 

  • uppgifter
  • projekt
  • projektmallar
  • tidsanteckningar
  • användare
  • användargrupper
  • intäkter och kostnader (projektbudgetar enheter)
  • deltagande poster
  • kontakter
  • CRM fall

Η τεκμηρίωση του Easy Swagger (Easy Redmine API) βρίσκεται Här.

Χάρη σε μια βελτιωμένη και αναβαθμισμένη API, σας προσφέροταεαεέροτα ργαλεία για συγχρονισμό ή μεταφορά δεδομένων από συστήματα τρίτων στο Easy Redmine.


Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας