Logga in
en

Språk

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Maskinöversättning

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Topp 5-lösningar som Redmine kan erbjuda

Datum:3/3/2021
Längd:6 minuter
Författare:Sa Bal
Dela:

I det här blogginlägget hittar du några av de vanliga problemen som nästan alla företag står inför. Vi fortsätter med att utveckla hur Redmine löser dessa problem med enkla och enkla lösningar.

1. Projektledning

Varje företag måste hantera sina uppgifter och projekt. Men för att hålla allt på rätt spår måste du hantera och organisera hela processen. Utan att hantera ditt projekt kommer ditt team att utsättas för fel och tidskrävande problem. Traditionellt lyckades människor uppgifter med papper och penna metoder. Detta skulle dock orsaka många misstag och förvirring bland laget.

Senare tillåts avancerad teknik ökad effektivitet och tidsstyrning. Project Management-verktyg hjälper team att hantera, spåra och modifiera sina projekt i realtid.

Människor känner till Redmine som ett verktyg för projektledning. Med Redmine kan du hantera flera projekt vid en tid. Redmine hjälper till att minska fel och gör det möjligt för dig att förenkla affärsprocessen genom en enkel och effektiv metod för att spåra aktiviteter.

En annan fördel med Redmine som ett projekthanteringsverktyg är att du kan tilldela projekt till olika användare via flera användarfaciliteter och definiera deras roller och ansvar. På så sätt kan de bara se projekt som de fick.

Redmine låter dig också effektivisera ditt företag. Du kan förbättra och förbättra samarbetet och kommunikationen mellan team för att kontrollera projekten i ett mönster. Du kommer att få upp till minutrapportering och insikter som hjälper dig fatta bättre och välinformerade beslut. Du kan förbättra din kundupplevelse genom Redmine.

 

2. Tidsspårning

Tidshantering hjälper öka ditt företags produktivitet. Att bibehålla effektiviteten i projekten samtidigt som man hanterar tid bidrar dock till affärstillväxt. Men när företag inte aktivt håller reda på sina projekt försenar de anställda att slutföra arbetet. Förseningen kan vara av någon anledning. Kanske har användarna problem med att utföra vissa projekt på grund av komplexitet.

Om du håller reda på tiden kan du identifiera projekten med fördröjning och stödja dem att utföra dessa projekt i tid. Du kan dock inte spåra dina projekt om du utför projektledning och tidsspårning från olika projekt.

Det är där Redmine hoppar in för att rädda tidscheferna från denna utmaning. Annat än projektledning kan du spåra tiden på varje projekt i realtid. Dessutom är Redmine en molnbaserad webbapplikation, så att du också kan ansluta till vilken server som helst. Du behöver bara en enhet med en webbläsare och du kan logga in på ditt projekthanteringsverktyg analysera varje användares prestanda.

Du kan också spåra dagliga timmar för varje anställd beroende på deras uppgifter, projektsvårigheter etc. Redmine ger dig också rapporter och tidrapporter i rätt tid. Med Redmine tidsspårningsprogram kan du organisera dina dagliga uppgifter och optimera företagens produktivitet.

 

3. Resurshantering

Resurshantering inkluderar funktioner som varje användare kan lita på för varje projekt. Du kan maximera effektiviteten i dina projektledningsuppgifter. Du kan hålla reda på ditt arbete, utrustning, verktyg, material och förnödenheter som används för varje projekt och analysera hur du kan sänka dina arbetsbelastningar.

När du tilldelar projekt och uppgifter till olika användare tappar du koll på dina resurser. Resurshantering hjälper till att förutsäga vilka resurser som kommer att vara nödvändiga för framtida uppgifter. Här är tre tekniker som du kan följa:

 • Tilldela dina resurser

 • Nivå dina resurser

 • Utjämna dina resurser

En resurshanteringsanläggning finns också i Redmine. Detta verktyg för projektledning hjälper förutsäga framtida resurser för effektivitet. Detta är fördelaktigt när du planerar projekten för dina anställda. Du kan minska riskerna, kostnaderna och förutsäga framtida problem som användare kan möta.

Redmine bygger transparens i affärsaktiviteter med resurshantering. Du kan också se till att resurserna är tillgängliga när du är medveten om vilka resurser varje projekt kräver. På så sätt kan du ordna ytterligare resurser och undvika förseningar i projektets slutförande.

Kort sagt, när du använder Redmine som ditt projektledningsverktyg ökar du framgångsgraden för ditt projekt.

 

4. Helpdesk

Känner du problem med att organisera informationen, eliminera dina manualer och effektivisera dina affärsaktiviteter? Då behöver du helpdesk programvara den där effektiviserar din kommunikation och arbetsflöde, centraliserar din informationoch uppdaterar alla ansvariga anställda.

Detta bidrar till ditt företags produktivitet och ger lösningar på många vanliga problem. Du kan hantera alla IT-förfrågningar på en enda plattform för att undvika förvirring. Ditt IT -team kommer också att minska tidsförbrukningen och kategorisera frågan efter prioritet.

Redmine är inte bara verktyg för projektledning och tidsspårning utan också en helpdesk-programvara. Denna multitasking-programvara hjälper dig att förbättra arbetsflöde och analysera IT-trender.

Redmine hjälper användare att lösa problem på kortare tid prioritera uppgifterna. Chefer kan generera helpdeskrapporter och se tydliga insikter om problem med att skapa och lösa tid.

 

5. Problemspårning

En annan populär fördel med Redmine är att du kan spåra buggar och skapa problem. Du kan också hålla reda på alla problem och hantera arbetsflödet. Redmine håller alla dina problem på en plats. Du kan också dela den platsen med ditt problemspårningsteam.

Dessutom kan du tilldela problemet till ditt team och håll dem ansvariga genom att spåra den tid de behöver för varje utgåva. En annan anledning att använda Redmine-spårningsfunktionen är genom att ange behörigheter och roller för varje användare.

På så sätt kan varje lagmedlem bara se frågor som de har tillstånd för. Du kan också hålla reda på problemen som du har löst tidigare. När bara en enda person håller reda på alla frågor, precis som traditionella metoder, kan de göra misstag och mänskliga fel.

Redmine håller dock alla anställda på en enda plattform och ansluten. Alla kan visa och modifiera projekt beroende på deras roller definierade av administratören.

 

Slutsats

Redmine är en populärt verktyg för projektledning eftersom det löser de stora problemen som många företag möter. Denna programvara effektiviserar verksamheten och ökar produktiviteten. Genom att minimera felen och tiden samtidigt som du maximerar effektiviteten kan du fatta bättre beslut och öka din affärstillväxt.

Letar du efter en Redmine-uppgradering? Lätt.

Få alla kraftfulla verktyg för perfekt projektplanering, hantering och kontroll i en programvara.

Prova Easy Redmine i en 30-dagars gratis provperiod

Fullt utrustad, SSL-skyddad, Dagliga säkerhetskopior, i din Geo