Villkor

La Acordul de servicii

1. Prevederi inledande

1.1. Acești termeni și condiții sunt o parte integrantă a Acordului încheiat între Client și Furnizor și definesc regulile și condițiile obligatorii de furnizare a Serviciilor și Produsel-användare și Produsel-användare. Acești termeni și condiții guvernează relația contractuală dintre Furnizorul Serviciului și Client.

1.2. Definițiile stabilite mai jos au, în scopul acestor termeni și condiții, următoarea semnificație:

 • T & C - înseamnă acești Termeni și Condiții.
 • dragspel - înseamnă un Acord de Servicii încheiat între Client och Furnizor.
 • Klient - înseamnă o persoană fizică care desfășoară afaceri eller entitate juridică care încheie un Acord cu Furnizorul.
 • Serverul Clientului - înseamnă serverul și alte echipamente hardware care nu sunt deținute, gestionate sau controlate de Furnizor
 • Möbelmöbler - Företag Easy Software Ltd., med socialt ansvar på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, ID-företag: 08960980.
 • Produs - înseamnă orice Serviciu sau parte a acestuia furnizat sub numele de marcă specific al Furnizorului, în conformitate cu politica sa de marcă. Clientul cumpără Produsul AS IS. Suportul și alte servicii sunt furnizate separat.
 • Prislista - înseamnă documentul sau pagina web care stabilește prețul Serviciului și/sau al Produsului, dacă nu este specificat altfel în Acord.
 • Serverul Furnizorului - înseamnă serverul și alte echipamente hardware gestionate sau controlate de Furnizor. Furnizorul poate utiliza serviciile terților pentru a asigura performanța adecvată a serverului
 • Specifikt område Serviciului de implementare - înseamnă termenii și condițiile de implementare stabilite de Furnizor și/sau individualisate de Client în conformitate cu Acordul. Cu exepția cazului în care Clientul a achiziționat un Serviciu de implementare sau dacă este specificat în mod explicit, nu există un Serviciu de implementare garantat inclusive în prețul Produsului.
 • Specifikt område Serviciului de support - înseamnă termenii și condițiile de support stabilite de Furnizor și/sau individualisate de Client în conformitate cu Acordul. Cu exepția cazului în care Clientul a achiziționat un Serviciu de support sau dacă este specificat în mod explicit, nu există un Serviciu de support garantat inclusive în prețul Produsului.
 • Serviciu - înseamnă Serviciul specific furnizat de Furnizor Clientului în conformitate cu Acordul și care poate include licența pentru Serviciu, întreținerea Serviciului, suportul pentru Serviciu și alte servicii conexe, înidus conexe, înidus.
 • Versiunea de încercare a Serviciului - înseamnă versiunea de încercare a Serviciului, care este pusă la dispoziția Clientului gratuit și într-o măsură limitată.
 • Administratör - înseamnă o personă desemnată de Client pentru administrarea Contului său de utilizator.
 • användaren - înseamnă o personă fizică care lucrează pentru Client (ca angajat, partener, director executiv, o personă care colaborează cu Clientul per termen lung in baza unui acord de furnizare de servicii juridice), pentru care Clientul îizator.
 • Fortsätt använda - înseamnă contul de utilizator cu un cod de acces și o parolă unice.
 • Sistemul de securitate a datelor - înseamnă un document care descrie method de securizare a dateor stock in aplicația Serviciului.
 • Parti - înseamnă împreună Clientul și Furnizorul.

2. Metoda de acceptare a T&C

2.1. Serviciul este furnizat Clientului pe baza Acordului încheiat. Parte integrantă a Acordului sunt acești T&C.

2.2. Acordul este încheiat în ziua semnării de către ambele Părți. În cazul în care Acordul este încheiat prin intermediul interfeței web, Acordul este încheiat la plata prețului pentru Serviciu (în cazul transferului fără gran, când suma corespunzătoare pent prețiciu ban esteruțiciu pentruțiciu lui) în suma specificată în primul perioadă de facturare. Acest lucru nu se aplică dacă Clientul va utiliza Versiunea de încercare a Serviciului în condițiile stabilite în art. 4 din acești T&C.

3. Furnizarea Serviciului

3.1. Furnizorul rulează Serviciul la adresa de internet specificată în specificația Produsului și subdomeniile sale sau pe serverele Clientului conform Acordului și specificațiilor tehnice stabilite în specificația Produsului.

3.2. Domeniul de aplicare al Serviciilor este definit în specificația Produsului, care este atașată la Acord. Specificația Produsului definește Serviciile parțiale individuale în termeni de conținut și metodă de activare în detaliu.

4. Versiunea de încercare a Serviciului

4.1. Înainte de încheierea Acordului, Furnizorul poate permite Versiunea de încercare a Serviciului Clientului prin domeniul web sau pe serverele Clientului, în măsura definită de Furnizor.

4.2. Hela formuläret för registrering av webbspecifikationer för specifika produkter, kunder accepterar termenii de furnizare och Versiunii de încercare and Serviciului, care sunt guvernați de art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. subsecțiunea 6, art. 15., art. 16. și art. 17. din acești T&C.

4.3. Versiunea de încercare a Serviciului este furnizată Clientului pentru perioada specificată în specificația Produsului, cu exepția cazului în care Furnizorul besluta altfel.

4.4. Clientul care usează versiunea de încercare a Serviciului är dreptul să salveze date, dar numai în scopul verificării funcționalității systemului. Kunder bland annat genom att överväga att tillhandahålla tjänster som nu är ansvarig för att få tillgång till och spara data eller räddning av klienten prin utilizarea versiunii de încercare a Serviciului.

4.5. Înainte de expirarea versiunii de încercare a Serviciului, Furnizorul va permite transferul la versiunea plătită a Serviciului către Client și îi va furniza informații de plată neobligatorii. Prin plata prețului, Serviciul se va activa în măsura convenită, iar datele salvate de Client în versiunea de încercare a Serviciului vor fi transferate la versiunea plătită a Serviciului. În cazul în care Clientul nu utilizează opțiunea de transfer la versiunea plătită a Serviciului, furnizarea versiunii de încercare a Serviciului se încheie când expiră perioada pentru care a fost furnizat deăluiciu Cliente.

4.6. Clientul ia în considerare faptul că datele salvate de Client în versiunea de încercare a Serviciului vor fi șterse iremediabil după expirarea under periodi pentru care a fost furnizată versiunea de încercare a Serviciului. Clientul va fi informat prin e-mail sau prin domeniul de internet al versiunii de încercare a Serviciului cu privire la expirarea imminentă a versiunii de încercare a Serviciilor și ștergerea datelor după terminarea acesteia.

5. Durata furnizării Serviciului

5.1. Acordul stipulează dacă a fost încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Acordul este încheiat pentru (i) perioada determinată pentru Serviciile furnizate prin interfața web și (ii) perioada nedeterminată pentru Serviciile furnizate prin serverele Clientului.

6. Prețul

6.1. Clientul este obligat să plătească prețul pentru utilizarea Serviciului pe baza documentelor fiscale (facturi) livrate de Furnizor. Facturile vor fi emise în formă elektroniskă. Prețurile pentru Servicii sunt stabilite în conformitate cu Cotația sau Lista de prețuri, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în Acord.

6.2. Cardul debet/kredit și/sau alte metod de plată online utilizate de Client pentru a se înscrie pentru utilizarea Serviciului (i) furnizat prin interfața web și (ii) furnizat în abonament lunar vor fi încă 30i de la data vård Clientul sa înscris pentru utilizarea Serviciului. Dacă Clientul dorește să evite plata pentru Serviciu, va trebui să anuleze abonamentul cu trei zile înainte de reînnoirea utilizării Serviciului. Furnizorul recomandă verificarea cu compania de carduri preplătite sau cu banca pentru a confirma dacă facturarea recurentă este posibilă.

6.3. Clientul poate schimba abonamentul său online prin simpla conectare la zona Clientului. Pentru a evita plata pentru următoarea perioadă de facturare, Clientul trebuie să anuleze abonamentul cu cel puțin trei zile înainte de data de reînnoire. Dacă Clientul anulează abonamentul cu cel puțin trei zile înainte de data de reînnoire, abonamentul său se va opri la sfârșitul ciclului de facturare curent.

6.4. Comanda oricărui Serviciu poate fi anulată fără taxe suplimentare înainte ca plata să fie virată în contul Furnizorului. Pentru Produsele descărcabile, Furnizorul nu emite NICIUN rambursare după ce canalul descărcare en fost activat și en fost făcută orice încercare descărcare. Anularea comenzii după primirea plății este posibilă prin acord, dacă Serviciul comandat nu a fost utilizat sau nu sa încercat descărcarea acestuia.

7. Acord de licență

7.1. Clientul ia în considerare faptul că toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Serviciului aparțin Furnizorului. Kunden är, prin urmare, obligat să använder Serviciul numai în cadrul licensei furnizate.

7.2. Clientul, prin încheierea Acordului, dobândește o licență neexclusivă pentru Serviciu pentru unul sau mai mulți Utilizatori, în funcție de numărul de Conturi de Utilizator stabilite. Clientul nu are dreptul să acorde sau să atribuie licență sau sub-licență unei terțe părți fără acordul prealabil în scris al Furnizorului. De asemenea, Clientul nu är dreptul să închirieze Serviciul sau să-l pună la dispoziție, fie gratuit, fie contra cost, terților fără acordul prealabil în scris al Furnizorului. Licența se aplică și pentru toate actualizările eller ajustările Serviciului care vor fi efectuate de Furnizor.

7.3. În cazul în care Serviciul este furnizat pe serverul Clientului, atunci Clientul are dreptul să descarce codul sursă al Produsului. În cazul în care Serviciul este furnizat prin interfața web, atunci Clientul nu are dreptul să obțină codul sursă al Serviciului, nici să-l vizualizeze, să-l modifice sau să interfereze î cu fel îvre.

7.4. Clientul nu är dreptul să încorporeze Serviciul în alt echipament programvara för acordul prealabil în scris al Furnizorului.

7.5. För att utöka mjukvaran finns tillgänglig under licens för GNU/GPL 2.0. Dacă nu se specifică altfel, toate imaginile, foile de stiluri în cascada și JavaScript inclusive sunt eliberate sub Licența de utilizare comercială ușoară a software-ului (Licens):

Licența este o license compatibilă cu GPL care se referă numai la imaginile, foile de stiluri în cascada și elementele JavaScript ale Temelor și Stilurilor Furnizorului. Överensstämmer med licensen för GPL version 2.0, elementär en produktvård nu inte kompilera împreună și inte trimise independent de kodul GPL și combinate în browserul Clientului nu trebuie să fie GPL. Aceste imagini, foile de stiluri în cascada și elementele JavaScript sunt proprietatea Furnizorului și nu pot fi utilizate și manipulate de către Client i scopuri comerciale eller non-comerciale fără acordul prealabil Furnizo al scris.

eferințe: - traducere exactă - nu elaborați asupra cuvintelor individuale - nu traduceți numele tag-urilor HTML și atributele lor - nu traduceți, dacă textul este deja în limba țintăi - nu preliminär traducețici bild sau "cta" - nu traduceți numele companiilor precum "Atlassian" eller "Google" - nu adăugați niciun text introductiv precum "Ieșire:" înaintea textului tradus Intrare: scopuri, cu excepția cazului în cord all Furniture A Partenru. Clientul nu poate redistribui aceste fișiere sau să le includă în orice pachet sau extensie fără acordul prealabil al Furnizorului. Distribuirea neautorizată sau punerea la dispoziția unei terțe părți fără acordul prealabil al Furnizorului autorizează Furnizorul să factureze o penalitate contractuală în valoare de 10.000 EUR pentănic

7.6. Toate programvara-uril Furnizorului, med undantag för mjukvaru-ului definit în art. 7.5. din aceste T&C, som distribueras under licensen GNU/GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Condiții de plată

8.1. Perioada de facturare pentru Acordul încheiat pentru o perioadă determinată de timp este perioada (numărul de luni) pentru care Acordul a fost încheiat. Inreda med information om 14 zile kalenderlistor för tjänster för att skapa interfața webben via e-post, med undantag för cazului i vården är specifik altfel i Cotație.

8.2. În cazul în care Acordul este încheiat pentru o perioadă determinată de timp, înainte de expirarea acelei period, Furnizorul va trimite Clientului informații de plată neobligatorii pentru a plăi peraceioe pentăti peraceioe pentăti Serviciile pentăti. În cazul în care prețul pentru Serviciu este plătit în conformitate cu informațiile de plată, perioada de furnizare a Serviciului va fi prelungită automat.

8.3. În cazul întârzierii în plată a prețului pentru Serviciu, Furnizorul are dreptul să primească dobânzi pentru plata întârziată în valoare de 0,5% din suma restantă pentru înăreput întârzierii. Dacă Clientul este în întârziere cu orice plată, Furnizorul are dreptul să suspende sau să limiteze furnizarea Serviciului până la plata integrală a datoriei. Pentru perioada de suspendare eller limitare a furnizării Serviciului, Clientul este obligat să plătească prețul conform documentelor fiscale livrate. Întârzierea repetată în plată din partea Clientului este considerată o încălcare substanțială a Acordului.

8.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor la efectuarea unei achiziții, vă înscrieți automat pentru o reînnoire automată a abonamentului dvs. Abonamentul dvs. va fi reînnoit automat la sfârșitul fiecărei period de abonament în funcție de perioada de abonament pe care ați ales-o în timpul achiziției. Vi se va percepe tariful declarat la momentul achiziției (plus taxele aplicabile, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată atunci cand tariful declarat nu include TVA) la începutul fiecărei under de facturare a abonamentului dvs. prin metoda de facturare pe care ne-ați furnizat-o. Asigurați-vă că informațiile de facturare sunt corecte pentru a preveni expirarea abonamentului dvs.
Prin achiziționarea unui Abonament, sunteți de acord cu aceste taxe de abonament care vor fi percepute pe cardul de pe fișier în mod recurent până când anulați Abonamentul. Abonamentele sunt fortsätta și se reînnoiesc automat, cu excepția cazului în care anulați sau noi vă întrerupem contul. Pentru a anula abonamentul, vă rugăm să trimiteți un e-post cu subiectul "Anulați reînnoirea automată a abonamentului" till salesadmin@easysoftware.com
Prețurile și termenii pentru abonamente pot fi modificați în orice moment. Prețul și termenii în vigoare la momentul achiziției inițiale sau la ultima reînnoire a abonamentului dvs. vor rămâne în vigoare pe durata acelei under period de abonament, dar noi prețuri și termeni pot fi aplicați pentru reînnoiri sau noi abonamente. Easy Software Ltd. har ett erbjudande om att anmäla dig för att få en privat ändring av preț eller termeni înainte de a intra în vigoare. Dacă nu doriți să reînnoiți abonamentul dvs. în conformitate cu aceste noi prețuri sau termeni, puteți anula abonamentul dvs. conform descrierii de mai sus.

9. Drepturi și obligații ale Furnizorului

9.1. Furnizorul är dreptul să efectueze orice modificări ale Serviciului sau a extinderii acestuia. Inom området, Furnizorul va informa Clientul prin intermediul interfeței web legate de Serviciul furnizat. Clientul are dreptul să rezilieze Acordul în cazul modificărilor unilaterale ale acestor T&C, pe care Clientul le refuză, dacă este convenit în Acord.

9.2. Furnizorul se angajează să ia toate măsurile în cadrul posibilităților sale tehnice pentru a asigura că Serviciul este funcțional și disponibil, dacă Clientul îndeplinește îndeplinește cerințicile de cerințicile de specific cerințicile de Produsului sau pe portalul webbrelevant. În cazul în care apare o situație icke-standardiserade legată de funcționalitatea Serviciului, Furnizorul va proceda în special în conformitate cu Acordul.

9.3. Då kan klienten upptäcka orice problemă legată de viteza Serviciului sau de disponibilitatea acestuia, este obligat să rapporteze immediat acest incident Furnizorului prin e-mail specificat problem in specificația Produsului sau prini a telefonaccelerate processele deruz a telefonacceleration des services. Clientul ia în considerare faptul că pot exista evenimente din afara controlului Furnizorului, care pot influența funcționalitatea sau disponibilitatea Serviciului pentru Utilizator (cum ar fi disfuncția conexiunii la internet din partea d partea Clientului, de NSacurstrei, de NS ice ale Furnizorului și altele) . Furnizorul nu poartă nicio ansvariga pentru daunele care apar în legătură cu astfel de evenimente pentru Client.

9.4. Clientul ia în considerare și este de acord că Furnizorul poate, din motive serioase, să înceteze temporar furnizarea Serviciului, în special în cazuri precum prevenirea atacurilor cibernetice, dacă înceteze irnizarea Serviciului, în special în cazuri precum prevenirea atacurilor cibernetice, dacă înceteze a înciei disaeuz lui, vård trebuie rezolvată prin închiderea necesară . Notifieringsområde vård informează despre întreruperea furnizării Serviciului trebuie trimisă Clientului cât mai curând posibil. Furnizorul este obligat să creeze măsuri operaționale și de siguranță adecvate pentru a minimiza disfuncțiile potențiale sau limitarea eller indisponibilitatea completă a Serviciului.

9.5. Furnizorul se angajează să nu fie îndreptățit să furnizeze conținutul datelor utilizatorului către nicio terță parte. I plus, Furnizorul este de acord că nu är dreptul să editeze, să cenzureze eller să monitorizezener och leverantören.

14.2. Leverantören har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om Kunden bryter mot någon av de skyldigheter som anges i dessa Villkor, eller om Kunden använder Tjänsten på ett sätt som strider mot Avtalet eller allmänt bindande lagbestämmelser. I sådana fall har Leverantören rätt att kräva skadestånd från Kunden.

14.3. Kunden har rätt att säga upp Avtalet när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande till Leverantören. Uppsägningen av avtalet påverkar inte parternas rättigheter och skyldigheter som härrör från tiden före avtalets upphörande.

14.4. Vid uppsägning av Avtalet har Leverantören rätt att radera all data som finns lagrad på Kundens server eller på Leverantörens server, om inte Parterna skriftligen kommer överens om annat.

Om avtalet eller dessa villkor är eller blir ogiltiga eller omöjliga att verkställa, ska giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. Parterna förbinder sig att ersätta den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen med en giltig och verkställbar bestämmelse som motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen så nära som möjligt.

17.5. Avtalet och dessa T&C styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Tjeckien. Eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med avtalet eller dessa villkor ska lösas av behöriga domstolar i Tjeckien.

17.6. Avtalet och dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Parterna och ersätter alla tidigare överenskommelser, överenskommelser och förhandlingar, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som rör föremålet för Avtalet.

17.7. Avtalet och dessa Villkor kan endast ändras eller kompletteras skriftligen och med ömsesidigt samtycke från Parterna.

17.8. Avtalet och dessa Villkor träder i kraft och träder i kraft den dag de undertecknas av Parterna.

Produktion:

14.2. Dacă Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, Clientul are dreptul să îl rezilieze fără motiv în orice moment. Perioada de notificare este de o lună și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare livrării notificării de reziliere către Furnizor.

14.3. Furnizorul are dreptul să rezilieze Acordul fără motiv în orice moment. Perioada de notificare este de trei luni și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare livrării notificării de reziliere către Client.

14.4. Clientul are dreptul să rezilieze Acordul în cazurile specificate în art. 9.1. din aceste T&C.

14.5. În cazul în care Clientul încalcă în mod substantiell eller repetat obligațiile rea rezultate din aceste T&C sau din Acord și nu remediază această încălcare substanțială și repetile termo îii repetată îii upprepning av 14 data în formă de scrisoare recomandată sau de la data trimiterii notificării prin e-post către Client, Furnizorul are dreptul să se retragă din Acord. Retragerea este efectivă în ziua următoare primirii notificării de retragere de către Client.

14.6. În cazul în care Clientul încalcă obligațiile rezultate din aceste T&C sau din Acord în mod deosebit de grav, Furnizorul are dreptul să se retragă din Acord și să înceteze furnizarea furnizarea duăluic ări.

15. Limitarea responsabilității pentru Serviciu

15.1. Părțile au convenit că răspunderea totală a Furnizorului pentru orice cerere formulată pe baza relației juridice rezultate din Acord și suma estimată a daunelor nu trebuie să depă ăat șească depă ăat șească depă sum șeasi ătită pentru furnizarea Serviciului în anul calendaristic anterior. Dacă daunele maxime în conformitate cu propoziția anterioară nu pot fi determinate, daunele maxime sunt limitate la taxa trimestrială curentă pentru Serviciile specifice abonate și furnizate prin interfața web.

15.2. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele indirecte rezultate din furnizarea Serviciilor, cum ar fi pierderea de profituri, pierderea de venituri, pierderea de date, daune financiare sau orice alte daune indirecte, special sau consecințe. În caz de forță majoră, Părțile sunt eliberate de obligațiile lor, bazate pe Acord, iar orice neîndeplinire (în general sau parțială) sau întârziere în îndeplinirea obliga vațiestatluic a obliga de fiăiestatluic . În acest scop, forța majoră înseamnă orice circumstanțe în care răspunderea este exclusă în conformitate cu legea cehă, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, ȃziciebo sita, saudic împiedică în mod inadecvat îndeplinirea drepturilor și obligațiilor de aici sau orice alt motiv, eveniment sau fapt liknande.

15.3. Prin încheierea Acordului, Clientul ia în considerare faptul că, chiar și cu cel mai bun efort al Furnizorului, este posibilă o indisponibilitate pe termen scurt a Serviciului, care este cauzată de circumarațenizo de ex-influenciem , eșecul conexiunii la internet). Clientul este de acord și se angajează să își facă backup la toate datele sale stocate în cadrul Serviciului pe o altă locație geografică.

15.4. Clientul usează Service AS IS. Inkompatibilitet med andra programvaror, konfigurering av hårdvara eller disfuncționalitatea parțială NU îi konferă Clientului dreptul av en anula comanda eller en primi rambursarea banilor.

16. Protecția datelor cu caracter personal

16.1. Clientul declară că este conștient de obligațiile sale legale în calitate de administrator de date cu caracter personal ale Utilizatorilor și clienților. Metoda și processarea datelor cu caracter personal ale acestor entități în cadrul Serviciului sunt determinate de Client. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legale ale Clientului în calitate de administrator de date cu caracter personal.

16.2. Toate datele sunt colectate de Furnizor de la Client în scopul furnizării Serviciului, îmbunătățirii calității acestuia și trimiterii notificărilor comerciale și de marketing numai. Det finns en kundtjänst som är en person, som inte har samlats in på datum: nume, prenume, adresă de facturare, e-mail, număr de phone, informații privind utilizarea Serviciului.

16.3. Toată comunicarea în cadrul Serviciului este criptată prin protocolul SSL. Clientul declară prin prezenta că consideră această metodă de criptare suficient de sigură.

16.4. Furnizorul se angajează să nu furnizeze nicio informație specificată de Client în timpul înregistrării Contului său de Utilizator către vreun terț, cu exepția cazului în care Clientul este specific de accord cuîn mod.

16.5. Datele clienților sunt stocking în systemele electronice ale Furnizorului pe durata relației contractuale. După încetarea acesteia, Furnizorul stochează doar datele necesare conformității reglementărilor. Clientul este de acord ca Furnizorul să useze numele și logo-ul său în lista de clienți a Furnizorului pentru și după durata Acordului, cu excepția cazului în care se conveneșește alt saufel cu client.

17. Dispoziții final

17.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații pe care le-au aflat în timpul relației contractuale în cadrul Acordului.

17.2. Drepturile Clientului rezultate din Acord și din aceste T&C nu pot fi atribuite fără acordul prealabil în scris al FurnizoruluiAcordul sau aceste T&C devin invalide, ineficiente sau neexecutabile, aceasta nu va afecta valabilitatea sauved A efecta valabilitatea sauveda &C. I acest caz, Partile sunt obligate sa faca toate eforturile pentru a incheia o modificare a Acordului, prin care prevederea invalida, neexecutabila sau ineficienta va fi inlocuita cu o noua prevedere corespunzatoare scopului initial.

17.5. I cazul oricarei coliziuni intre prevederile Cotației, specificației produsului, specificației de implementare a serviciului, specificației de serviciu de support și T&C, prioritatea acestor documente va fi:

(i) Cotația,

(ii) Specificația de implementare a serviciului,

(iii) Specificația de serviciu de support,

(iv) Specificația produsului

(v) T&C,

(vi) Informații publice

17.6. Aceste T&C har styrts av republikens regering, medlem i Europeiska unionen. Orice dispută care apare în legătură cu sau din performanța sau interpretarea Acordului, pe care Părțile nu o pot rezolva pe cale amiabilă, va fi definitiv soluționată de către corpul de arbitraj ceh, Camerați la Industrielle de Arbiterra Cehe și Camera Agrară a Republicii Cehe, de către trei arbitri numiți în conformitate cu regulile acelei Curți de Arbitraj. Fiecare parte va nominaliza un arbitru. Ambii arbitri vor conveni asupra celui de-al treilea arbitru în termen de 30 de zile. Dacă cei doi arbitri nu reușesc, în termenul de mai sus, să ajungă la un acord cu privire la cel de-al treilea arbitru, acesta va fi numit de președintele Curții de Arbitraj. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie pentru Părți. Părțile se angajează irevocabil să nu conteste punerea în aplicare a hotărârii arbitrale în orice jurisdicție.

17.7. Aceste T&C intră în vigoare la 1. 7. 2017.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Dra klient,

Vă informăm cum Easy Software (denumită în continuare "noi" eller "compania noastră") prelucrează datele dvs. cu karaktär personlig în legătură cu oferirea, încheierea, furnizarea și menținerea produselor și serviciilor companiei noastre.

Scopul acestor principii este de a vă oferi informații despre datele cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care le tratăm, sursele din care le obținem, scopul pentru care le utilizăm, cui putem furniza depreciețe informele, unde datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sau care sunt drepturile dvs. individuale referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Prin urmare, vă rugăm să citiți conținutul acestor principii. Vom fi bucuroși să vă răspundem la orice întrebare în oricare dintre birourile noastre i Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Regatul Unit via e-post: info@easysoftware.com.

1. Informații generale

Compania noastră este supusă unor obligații legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților pe care trebuie să le respectăm, în special în ceea ce privește îndeplinirea obligatiatrețarei autoritațarei oliga. În acest sens, nu am putea furniza produsele și serviciile noastre fără a ne furniza datele dvs. med personlig karaktär. De asemenea, prelucrăm datele cu caracter personal ale clienților dincolo de cadrul obligațiilor noastre legale în scopul îngrijirii clienților și pentru a vă adresa oferte țintite de produse și servicii. Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru ett ansikte acest lucru. Dacă decideți să nu acordați consimțământul dvs. în aceste cazuri, produsele sau serviciile noastre furnizate pot fi limitate sau ajustate în alt mod, în funcție de sfera datelor pe care suntem îndreptățiți să le prelucrăm. Fiecare-klienten har information om privata begränsningar eller ajustărilor.

Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel, toate informațiile conținute aici se aplică și prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților potențiali, adicăelor cu care contact suntem îcă ă, precum și foștilor clienți. Informațiile conținute aici se aplică, de asemenea, într-o măsură rezonabilă, prelucrării datelor cu caracter personal ale altor persoane, în ceea ce privește care. a fi într-o relație contractuală cu acestea (cum ar fi reprezentanții entităților juridice).

1.1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cadrul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, respectăm cele mai înalte standarde de protecție a datelor cu caracter personal și respectăm în special următoarele principii:

(a) Procesăm întotdeauna datele dvs. cu caracter personal în scopuri clar și comprehensibil definite, utilizând mijloace definite, într-un mod definit și numai pentru o perioadă necesară în ceea ce privește scopul; processăm numai datele personale exakt ale clienților și ne asigurăm că prelucrarea lor corespunde și este necesară pentru scopul definit;

(b) Protejăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod care asigură cea mai înaltă securitate posibilă a datelor și previne orice acces neautorizat sau oavsiktlig la datele personal ale clienților, modificarea, disstrugerea sau pierderea previne orice acestora, transferate absoluta acestora uzuri;

(c) Vă informăm întotdeauna în mod clar cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu karaktär personlig și la drepturile dvs. de a primi informații exakt și komplett cu privire la circumstanțele unei astfel de prelucrări, precum și la celelalte drepturi legate de aceasta;

d) La compania noastră, respectăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate care să corespundă tuturor riscurilor posibile; toate persoanele care vin în kontakt cu datele cu caracter personal ale clienților sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor dobândite în legătură cu prelucrarea acestor date.

: vänster">2. Informații despre prelucrarea dateor cu caracter personal

2.1. Informații despre administratör

Administratorul dateor dvs. cu caracter personal este Compania noastră, addică Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Regatul Unit, ID: 08960980

2.2. Scopul și baza legală a prelucrării

2.2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul dvs.

Aceasta se referă în mod obișnuit la situațiile în care sunteți obligat să dezvăluiți anumite date cu caracter personal pentru a vă permite să beneficiați de produsul sau serviciul nostru, sau în cazătem prelucrăm datele dvs. cu karaktär personlig dobândite în alt mod.

(a) În virtutea legii, suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul dvs. în următoarele scopuri de conformitate cu obligațiile noastre legale, în special:

i) conformitatea cu divulgările legale către autoritățile publice;

ii) conformitatea cu obligațiile de arhivare.

(b) Încheierea sau executarea unui kontrakt cu dvs.

(c) Protecția drepturilor și intereselor protejate de lege, în special în ceea ce privește soluționarea oricăror dispute, în special în scopul soluționării acestora în instanță sau în.

2.2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal cu consimțământul dvs.

Aceasta se referă în special la situațiile în care sunteți de acord voluntar ca noi să prelucrăm datele cu caracter personal furnizate sau dobândite în alt mod. Neacordarea consimțământului dvs. poate fi un motiv care să împiedice Compania noastră să furnizeze anumite produse sau servicii sau să o bestämma să ajusteze în mod rezonabil disponibilitatea, domeniul sau condițiile produselor și serviciilor furn.

În baza consimțământului dvs., Compania noastră prelucrează datele dvs. cu personliga karaktär i următoarele scopuri:

a) îngrijirea clienților; acestea sunt activități care nu reprezintă executarea unui contract sau a altui cadru legal de prelucrare a datelor cu caracter personal și includ următoarele: (i) cercetarea pieței; (ii) monitorizarea acțiunilor clienților pe site-ul Companiei noastre în legătură cu serviciile oferite (astfel, acest scop nu se referă la dobândirea simplă a informațiilor despre acțiunile vizitatori-compagnie-webbplats, en cookie-sammanställare form cum este descris mai jos în Articolul privind mijloacele electronice de comunicare și aplicațiile mobile);

b) oferirea de produse și servicii; în special, acest lucru inkluderar distribuirea de informații, oferirea de produse și servicii ale Companiei noastre și ale altor părți, inklusiv oferte de produse și servicii adressera unor clienți specifici, toate prin, cloți poferar fiace prin, cloți inklusive poșta electronică și mesajele trimise la dispozitive mobile prin intermediul unui număr de telefon), sau prin phone, prin intermediul unui site web. Într-o anumită măsură, în aceste cazuri, Compania noastră este, de asemenea, îndreptățită să ofere produse și servicii clienților fără a obțăstorține consimtul; dacă este impus de lege, veți fi informat în acest sens cu privire la dreptul dvs. de a vă exprima dezacordul cu orice ofertă ulterioară de produse sau servicii. În acest sens, datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, transmise terților în scopul distribuirii de informații și oferirii de produse și servicii ale acestor terți. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos în aceste Principii.

2.3. Domeniul datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate

Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în măsura necesară pentru a îndeplini scopurile de mai sus. În special, prelucrăm datele de contact și de identificare. Informații detaliate despre domeniul datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate sunt indikera în Anexa 1 la aceste Principii.

2.4. Metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Metoda prin care Compania noastră prelucrează datele dvs. cu personliga karaktär inkluderar atât prelucrarea manuală, cât și cea automatizată, inclusiv prelucrarea algoritmică, în systeme de informații ale Companiei noastre.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în principal de către angajații Companiei noastre și, în măsura în care este necesar, de către terți. Înainte de orice divulgare a datelor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul, care conține aceleași garanții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele oberformita de Compania noast salligațe legala.

2.5. Destinatarii dateor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt puse la dispoziție în special angajaților Companiei noastre în legătură cu îndeplinirea obligațiilor lor professionell vård necesită lucrul cu datele cu caracter personal ale clienților cazul respectiv și în conformitate cu toate măsurile de securitate.

În plus, datele dvs. cu caracter personal sunt dezvăluite terților care participă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților Companiei noastre sau, astfel de date cu caracter personal pot fi puse la dispoziția acestora pe alte baze în legeatate. Înainte de orice divulgare a datelor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul pentru a stabili prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care să conțină aceleași garanții prelucrarea în cue cee date e respectate de Compania noastră în conformitate cu obligațiile försäljning legale.

2.5.1. În conformitate cu legislația aplicabilă, Compania noastră este îndreptățită sau direct, fără consimțământul dvs., obligată să dezvăluie datele dvs. med personlig karaktär:

 • autoritățile relevante ale statului, instanțele și autoritățile de aplicare a legii în scopul îndeplinirii obligațiilor lor și în scopul executării hotărârilor judecătorești;
 • alte părți în măsura prevăzută de legislație, cum ar fi terții în scopul colectării creanțelor noastre de la clienți.

2.5.2. Bifoga personuppgifter som processor. I sådana fall behandlar vi personuppgifter för våra kunders räkning och i enlighet med deras instruktioner. Våra kunder ansvarar för att behandlingen av personuppgifter är laglig och att de har inhämtat alla nödvändiga samtycken och tillstånd. Som databehandlare är vi skyldiga att upprätthålla sekretess och säkerhet för personuppgifter och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig eller olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi hjälper också våra kunder att uppfylla sina skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.Datele personal sunt prelucrate prin autorizarea unei alte părți (alt administratör). Till exempel, aceste cazuri inklusive cooperarea cu Easy Software ltd., pentru produse eller servicii terțe, eller cooperarea cu terțe părți. Pentru informații detaliate, este întotdeauna necesar să contactați administratorul specific al datelor personal, cu excepția cazului în care Compania noastră este autorizată să furnizeze informații în cazul.

2.12. Mijloace electronice de comunicare și aplicații mobil

În cadrul îngrijirii clienților, Compania noastră dezvoltă tehnologii pentru a vă permite să utilizați mijloace modern de comunicare electronică și aplicații mobile pentru a utiliza produsele șaniei service. Inom special, acestea includ servicii legate de utilizarea internetului, rețelelor social și diverse aplicații mobile.

Rețele social. De asemenea, ne puteți adresa prin diverse rețele sociale. În special, utnyttja aceste canale de comunicare ca instrumente de marketing; produsele și serviciile noastre nu sunt furnizate prin rețelele sociale în acest moment.

Cookie-uri. De asemenea, använder cookie-uri atunci cand furnizăm produsele și serviciile noastre. Cookie-uril som finns tillgänglig text Mici lagra i datoranvändare după încărcarea unui webbplats webb pentru prima dată. Aceste fișiere facilitează identificarea modului în care vizitatorii lucrează cu conținutul site-ului nostru, ceea ce ne ajută în urmărirea unei comunicări mai prietenoase cu conținutul site-ului nostru, ceea ce ne ajută în urmărirea unei comunicări mai prietenoase cu conținutul site-uluii nostru. Mai multe informații despre cookie-uri sunt disponibile pe site-ul nostru.

2.13. Principii

Aceste Principii sunt valabile și eficiente începând cu ___________. Versiunea curentă a Principiilor este publicată pe site-ul Companiei noastre și este disponibilă și la sediile noastre.

Anexa 1 - Domeniul de aplicare al datelor personal prelucrate

Date de identificare - acestea inklusive datum precum nume, prenume, dată, e-post, număr de telefon, angajator eller companie reprezentată; pentru clienții care sunt persoane fizice - antreprenori, de asemenea, numărul de identificare și codul fiscal. Alternativt möjligt datum för identifiering inkluderar, exemplu, informații despre adresa IP och datorului utilizat și fișiere de date de autentificare specifice pe care am convenit să le utilizăm.

Date de contact - nume, prenume, adrese de contact, numere de telefon, adrese de e-mail sau alte date de contact similare. Alte date de contact similare pot fi adresa IP a computerului utilizat și fișiere de date de autentificare specifice pe care am convenit să le utilizăm.

În cazul în care retrageți o cerere depusă pentru un produs sau serviciu, prelucrăm și data retragerii cererii împreună cu datele furnizate înainte de retragere.

Datum rezultate din îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contracte - în funcție de natura produsului sau serviciului furnizat, prelucrăm informații legate de produsul sau serviciul furnizat. În această kategori, prelucrăm date personal precum termenul de contract, ___________

Date personal dobândite în legătură cu furnizarea produselor sau serviciilor noastre - acestea includ date personal dobândite în timpul interacțiunilor noastre. Speciellt inkluderar acestea:

(i) Date care servesc la securizarea comunicațiilor;

(ii) înregistrări ale limbii preferate de comunicare, interesul exprimat pentru un produs sau serviciu, strategiile dvs. de investiții sau cerințele specifice dezvăluite nouă.

Servicii de implementare

1. Condiții generale

Dacă nu este specificat altfel, toate întâlnirile se desfășoară prin intermediul unei soluții de întâlnire virtuală. Toți participanții trebuie să participe individual și să fie echipați cu o cască.

Scopul pachetelor se bazează pe cea mai bună experiență a noastră. De obicei, acesta este un scop minim de implementare. Cu toate acestea, fiecare implementare este unică și, prin urmare, uneori este necesar timp suplimentar, din cauza cerințelor specifice ale clienților. Consultanții Easy Redmine kruka furniza un rapport de Timp petrecut la cerere.

Dacă nu este specificat altfel, implementarea se livrează în limba engleză; toate documentele și documentația scrisă vor fi livrate în limba engleză.

2. Prevederi generale

2.1. Noi versiuni de aplicații

Dezvoltăm și îmbunătățim aplicația în mod continuu. Noile versiuni sunt lansate în următoarele cicluri:

 • O nouă versiune este lansată la fiecare trei luni
 • Dezvoltarea unei noi versiuni este înghețată cu o lună înainte de lansarea sa, astfel încât să poată fi testată
 • Repararea erorilor este lansată la fiecare 14 zile

Sugestiile dvs. legate de dezvoltarea aplicației vor fi implementera în cazurile în care sunt benefice pentru majoritatea clienților noștri și în conformitate cu strategia noastră de dezvoltare a produsului. Scopul nostru este de a face managementul proiectelor mai ușor.

2.2. Processul de colaborare

Apreciem comunicarea deschisă. Intrăm într-un process mutual de implementare en unik programvara i företaget dvs. Credem că este benefic pentru ambele părți dacă împărtășim informații importante deschis și la timp.

Comunicarea poate fi efectuată prin e-post, întâlniri online, apeluri telefonice și întâlniri personal. Pentru finalizarea cu success a processului de implementare, este necesară o comunicare mutuală la nivel operațional. Din acest motiv, fiecare parte ar trebui să reacționeze rapid atunci cand este contactată de către partenerii lor. De obicei, suntem capabili să reacționăm în decurs de două zile lucrătoare.

În timpul implementării, consultantul va colabora cu celelalte departamente interne ale noastre. Rezolvarea problemor care nu sunt direkt legate de implementare vă va fi livrată de către echipa noastră de support. Det existerar inte någon annanstans än att intervenera på serverul clientului eller altă konsultera legată de server, comunicarea va fi transmisă specialiștilor noștri de support pentru server. Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de munca departamentelor noastre de support în timpul implementării, vă rugăm să vă sfătuiți cu consultantul dvs. Feedback-ul dvs. este viktig pentru noi.

2.3. MANDAYS preplătite și raportarea timpului petrecut

Informațiile privind numărul de MANDAYS preplătite pot fi găsite în tabellul introductiv al acestui protokoll. Implementarea se efectuează de obicei la distanță. Då föredrar personalen, det är möjligt att organisera i lätt programvara. Dacă preferați să organizați întâlniri la sediul dvs., este posibil să acoperiți cheltuielile de călătorie din bugetul preplătit (scopul implementării). Costurile de călătorie ar putea fi, de asemenea, facturate separat. Vom percepe întregul timp petrecut călătorind de / la sediul clientului de către konsult. Orele de consultare preplătite trebuie utilizate în termen de 6 juni de la primul kontakta cu consultantul desemnat.

Rapoartele de timp petrecut sunt de obicei trimise clientului atunci când aproximativ jumătate din MANDAYS de implementare din bugetul preplătit este petrecut și apoi când mai rămân câteva malm. Un konsult furnizează, separat de raportul de timp, o propunere privind modul de petrecere a orelor rămase.

Implementarea constă în următoarele faze. Suma timpului petrecut pe fiecare fază este egală cu bugetul preplătit total de MANDAYS. Valoarea timpului cel mai mic perceput de la client este de 0,25 ore.

 • Analiza inițială
 • Întâlnirea inițială online
 • Configurarea aplicației (efortul de lucru depinde de complexitatea cerințelor privind setările)
 • Utbildning
 • Cerințe suplimentare privind configurarea
 • Asistență în timpul implementării și testare în timpul implementării (e-mailuri, apeluri telefonice)

Mai exakt, următoarele activități sunt acoperite de MANDAYS din bugetul preplătit:

 • Timpul consultantului petrecut lucrând la implementarea dvs., configurând aplicația dvs.
 • Analiza cerințelor dvs.
 • Consultări intern ale cerințelor dvs.
 • Consultări necesare
 • Desenarea diferitelor scenarii de implementare a cerințelor dvs.
 • Pregătirea și actualizarea protocolului de implementare
 • Întâlniri și apeluri telefonice legate de implementare
 • Utbildning
 • Comunicarea prin e-mail cu consultantul
 • Organizarea, planificarea și programarea întâlnirilor
 • Coordonarea departamentelor interne dacă este necesară implicarea lor (Support, specialist på server)
 • Timpul consultantului petrecut în călătorie (cu excepția cazului în care este plătit separat, consultați primul paragraf)
 • Managementul proiectului de implementare
 • Dacă anumite comportamente ale sistemului sunt raportate ca fiind o eroare, dar în cele din urmă se dovedesc a fi corecte, timpul consultantului petrecut în gestionarea acestei solicitări este, de asemenea, acoperit din buget
 • Munca specialiștilor de server på serverul dvs.
 • Munca specialiștilor de server care se occupă de solicitările dvs.

Următoarele activități nu inte acoperite de bugetul preplătit și, prin urmare, nu sunt plătite de către klient:

 • Munca echipei de support
 • Repararea posibilelor erori

2.4. Creșterea bugetului preplătit

Este posibil să creșteți bugetul preplătit MANDAYS numai după confirmarea dvs. O creștere a bugetului preplătit este de obicei necesară ditt următoarele motiv:

 • Se constată, după analiza introductivă, că estimarea originală a MANDAYS-urilor de implementare a fost prea mică. Consultantul vă va furniza o estimare actualizată en activităților care trebuie făcute pentru a finaliza implementarea. Acest plan va arăta și care activități în special necesită mai multă atenție (MANDAYS) decât sa estimat inițial.
 • Dacă doriți să fiți informat mai des despre timpul petrecut decât în ​​paragraful de mai sus.
 • Nu este posibil să implementați cerințele dvs. în interfața aplicației standard, astfel încât este necesară o dezvoltare personalizată.
 • Suportul de pe serverul dvs. nu a fost luat în considerare pentru estimarea MANDAYS-urilor de implementare, dar este totuși necesar.
 • Este necesară o pregătire suplimentară (vård nu a fost luată în considerare în estimarea inițială).
 • Devine evident în timpul processului de implementare că numărul de MANDAYS-uri preplătite nu este tillräcklig pentru a satisface toate cerințele dvs.

Încercați Easy Redmine în 30 de zile de încercare gratuită

Funcții complete, protejat SSL, backup-uri zilnice, in geolocalizarea dvs.