Föreskrifter och bestämmelser

Naar Serviceavtal

1. Inleidende bestämmelser

1.1. Dessa allmänna villkor gör en integrerad del av avtalet mellan Klant och tjänsteleverantörer och definierade bindande regler och villkor för leverans och användning av tjänster och produkter. Dessa allmänna villkor för avtalsrelationer mellan tjänsteleverantörer och Klant.

1.2. Nedanstående definitioner har för tillämpning av dessa allmänna villkor för följande betydelse:

 • T & C - betekent dessa allmänna villkor.
 • Avtal - Betyder ett serviceavtal mellan Klant och tjänsteleverantörer.
 • kund - Betyder att en person har en rättsperson som en överenskommelse med tjänsteleverantören.
 • Klantenserver - betyder att servern och annan hårdvaruutrustning inte är ägd, kontrollerad av tjänsteleverantören.
 • Dienstverlener - indikerar företaget Easy Software Ltd., med sitt företag i Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, företagsidentifikationsnummer: 08960980.
 • Produkt - innebär att varje tjänst av del därav levereras under en specifik märkning av tjänsteleverantörer på grundval av märkespolicy för tjänsteleverantörer. De Klant köpt produkten SOM ÄR. Stöd och andra tjänster levereras separat.
 • Prislista - Innehåller dokumentet på webbsidan med priset för tjänsten en/av produkten fastställs, om det anges på ett annat sätt i överenskommelsen.
 • Tjänsteverlenerserver - betyder att servern och annan hårdvaruutrustning hanteras av kontrollerad dörr av tjänsteleverantörer. De tjänsteleverantörer kan använda tjänster för att garantera rätt serverprestationer.
 • Implementatiespecificatie van de Service - intygar de genomförandevillkor som dörren till tjänsteleverantören är fastställd en/of inindividualiserad dörr av Klant i enlighet med Overeenkomst. Tenzij de Klant en Implementatieservice har köpt av tenzij expliciet angiven, är ingen gegaranderad Implementatieservice inkluderad i priset för produkten.
 • Supportspecifikation för service - innebär att de stödvillkor som dörren till tjänsteleverantörer är fastställda och/eller individuellt anpassade till dörren i enlighet med Overeenkomst. Tenzij de Klant en supportsdienst har köpt of tenzij expliciet angiven, är ingen gegarandeerde supportsdienst inkluderad i priset för produkten.
 • Service - indikerar en specifik tjänst som tillhandahålls av tjänsteleverantörer till Klant som levereras under överenskommelse och en licens för tjänsten kan innehålla, underhåll av service, stöd för service och andra relaterade tjänster, för att överenskomma i överenskommelse och produkten .
 • Proefversie van de Service - Betyder en provversion av tjänsten som är gratis och begränsas av en viss leverantör.
 • Administratör - innebär att en person som dörren till Klant har administrerats för sitt användarkonto.
 • användaren - innebär en naturlig person som arbetar för de Klant arbetar (en anställd, partner, direktör, person som har en långvarig sammansättning med Klant under en överenskommelse om överföring av juridiska tjänster), för att använda ett användarkonto.
 • Användarkonto - innebär ett användarkonto med en unik åtkomstkod och lösenord.
 • Gegevensskyddssystem - indikerar ett dokument med metoder som beskrivs för att visa uppgifter som finns lagrade i tjänsteapplikationen.
 • Fester - betekent gezamenlijk de Klant en de Dienstverlener.

2. Metod för accepterande av T&C

2.1. Tjänsten levereras till Klant på basis av den stängda övergången. Denna T&C gör en integrerad del av övergången.

2.2. Övergången blir stängd på dagen för undertecknandet av båda partierna. Om överenskommelsen stängs via webbgränssnittet, stängs övergångsbetalningen vid betalning av priset för tjänsten (i fall av trådlös överföring när beloppet kommer överens med priset för tjänsten skrivs på en bankkonto för tjänsten) för beloppet det är specificerat i den första factureringsperioden. Detta gäller inte som Klant de provversion av tjänsten kommer att användas under villkoren som beskrivs i artikel 4 i denna T&C.

3. Levering van de Service

3.1. De tjänsteleverantörer har utfört tjänsten på internetadressen som är specificerad i produktspecifikationen och underdomenen av den på servrarna på servrarna på samma sätt som övergång och tekniska specifikationer som anges i produktspecifikationen.

3.2. De övergripande tjänsterna är definierade i produktspecifikationen, varvid övergången är klar. Produktspecifikationen definierar de individuella tjänsterna i termer av innehåll och metod för aktivering i detalj.

4. Proefversie van de Service

4.1. När övergången är stängd, kan tjänsteleverantörer för provversion av tjänsten för att tillhandahålla tjänster via webbdomenet för op de servrar från de Klant, till dörren för tjänsteleverantörer.

4.2. Dörren till registreringsformuläret på webbsidan är specificerat i produktspecifikationen, accepterat av Klant villkoren för leverans av provversionen av tjänsten, som administreras genom artikel 4, artikel 7, artikel 9, artikel 11, artikel 12, artikel 14, lid 6, artikel 15, artikel 16 och artikel 17 av denna T&C.

4.3. Provversionen av tjänsten som tillhandahålls av klienten för perioden är specificerad i produktspecifikationen.

4.4. De klienter som används av provversionen av tjänsten är rättfärdiga om uppgifterna som ska sparas, men bara för målet för verifieringen av systemfunktionaliteten. Kunden tar hänsyn till att leverantören inte är ansvarig för tillgängligheten och behåller data från klienten är lagrad genom att använda för att göra en provversion av tjänsten.

4.5. Förfrågningar för att tillhandahålla en provversion av tjänsten, kommer leverantören att överföra till betalningsversionen av tjänsten för klienten möjligt att göra och tillhandahålla fria betalningsinformation. Dörren till priset för att betala, blir tjänsten aktiverad i de överenskomna omvangen och de data som klienten lagras i provversionen av tjänsten översatt till den betalda versionen av tjänsten. I det fall då klienten väljer alternativet om att övergå stegen till betalversionen av tjänsten som inte används, avslutas en övergång av prövningsversionen av tjänsten när den period då prövningsversionen av tjänsten till klienten tillhandahålls, avslutas.

4.6. De klienter tar hänsyn till data från klienten lagras i provversionen av tjänsten och löper under den period där prövningsversionen av tjänsten tillhandahålls, kan alltid användas. Kunden skickas via e-post till via internetdomenet för provversionen av tjänsten på den höjd som har levererats till den tillgängliga provversionen av tjänsten och tar bort uppgifterna för att avsluta den.

5. Duur van de verstrekking van de Service

5.1. Överenskommelsen bestäms av denna för en viss obepaald period är stängd. Överföringen stängs för (i) en viss period för tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) en obegränsad period för tjänster som tillhandahålls via servrar som tillhandahålls av klienter.

6. Pris

6.1. Kunden måste betala en pris för att använda tjänsten på grundval av levererade skattedokument (fakta) som tillhandahålls av leverantören. Faktureras i elektronisk form. Priser för tjänster som fastställs enligt de offerter av prislistor, som har andra överenskommelser i överenskommelsen.

6.2. Debet-/kreditkort en/av annan online-betalningsmetod som dörren till klienten används för att kunna anmäla sig för användning av tjänsten (i) tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) tillhandahålls på basis av månadsabonnemang, belastas automatiskt 30 dagen och datumet där kunden har anmält sig för att använda tjänsten. Om de Cliënt kommer att förhindra att han belastas för tjänsten, måste klienten sitt abonnemang tre dagar för automatisk förlängning av användningen av tjänsten. Leverantören räcker till om bankens förskottsbetalda bolag kan kontrollera att det är möjligt att göra det.

6.3. Kunderna kan vara online-abonnemang ändra genom att enkelt logga in på Cliëntzone. Om du vill undvika att kostnaden tas med i räkningen för nästa faktureringsperiod måste kunden ha ett abonnemang under minst tre dagar för att annullera förlängningsdatum. Om klientens prenumeration är minst tre dagar för annullering av förlängningsdatum, slutar sitt abonnemang till slutet av den nuvarande faktureringscykeln.

6.4. Beställningen av en tjänst kan utan extra kostnad annulleras innan betalningen har skrivits på leverantörens konto. För nedladdningsbara produkter ger leverantören GEEN enkel återställning när nedladdningskanalen är aktiverad och en nedladdning har gjorts. Annulering av beställningen efter att betalningen har tagits emot, är möjlig vid betalning, när beställningen tjänsten inte används eller ingen nedladdning görs.

7. Licensavtal

7.1. De klienter tar hänsyn till alla äganderätter och andra intellektuella äganderätter av tjänsten till leverantören. De klienter är därför obligatoriska att endast använda tjänsten för att tillhandahålla licensen.

7.2. Kunden har fått en inte-exklusiv licens för en tjänst för en eller flera användare, beroende på antalet registrerade användarkonton. De Cliënt är inte rättfärdig om licensen att verlenen eller över att bära av sublicentie att verlena en tredje utan föregående skriftliga tillstånd från Provider. De klienter är inte heller rättfärdiga om de tjänster som är tillgängliga för att tillhandahålla andraszin, både gratis och mot betalning, utan föregående skriftliga tillstånd från leverantören. Licensen är även applicerad för alla uppdateringar av anpassningen till tjänsten som kommer att utföras av leverantören.

7.3. I det fall då tjänsten tillhandahålls på klientens server, är klienten rättigd om bronkod från produkten som ska laddas ned. I det fall tjänsten tillhandahålls via webbgränssnittet, har klienten ingen rättighet om bronkod för tjänsten att skaffa, inte heller för att granska den, ändra på en enda annan metod för att interferera.

7.4. De klienter är inte rättfärdiga om tjänsten att använda i en annan mjukvaruutrustning utan ett skriftligt tillstånd från leverantören.

7.5. Alla programvaruutbyggnader från leverantören distribueras under GNU/GPL 2-licens. Om andra anges, skrivs alla bilder, cascading style sheets och inkluderad JavaScript uttagen under Easy Software Commercial Use License (Licens):

Licensen är en GPL-kompatibel licens för enbart kopplingar som har bilder, cascading style sheets och JavaScript-element från temat och stilen från leverantören som tillverkas av leverantören. Som nämns i GPL-version 2.0-licensen, kan komponenter av en produkt som inte kompileras ihop och oberoende av GPL-koden skickas till en webbläsare av en kund som är kombinerad, ingen GPL finns. Dessa bilder, överlappande stilmallar och JavaScript-element är auteursrättsligt skyddade av leverantören och kan inte användas och manipuleras för användningen av kunden, kundens partneravtal för leverantören har undertecknats. Kunden kan inte sprida de här filerna på nytt av att ta upp i ett paket med förlängning utan tillstånd från leverantören. Ongeautoriserad distribution av tillgänglig för en tredje part utan att ge tillstånd från leverantören, befogenhet att tillhandahålla leverantören om en kontraktuell räkning för att få en höjd på 10.000 XNUMX EUR för varje schending av licensen.

7.6. All programvara från leverantören, med undantag från programvaran som beskrivs i artikel 7.5. av dessa allmänna villkor, distribueras under de GNU/GPL 2-licens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.sv.html.

8. Betalningsvillkor

8.1. De factureringsperioden för en överenskommelse som för en viss period är stängd, är perioden (antal månader) för vilken avtalet är stängt. Leverantören kommer de facturen att lämna ut med en vervaldatum från 14 kalenderdagar för de via webbgränssnittet för e-post som tillhandahålls, och det finns andra uppgifter i erbjudandet.

8.2. I fall av en överenskommelse för en viss period kommer leverantören att skicka ut betalningar för tjänsterna under samma period. Om priset för tjänsten betalas på samma sätt som betalningsinformationen, blir den period för leverans av tjänsten automatiskt förlängd.

8.3. I händelse av fördröjning av betalningen av priset för tjänsten, har leverantören rätt att hyra efter betalning på en höjd av 0,5 % av det utgående beloppet för varje påbörjad dag av fördröjning. Om kundens brister kvarstår med en betalning, har leverantören rätt till leverans av tjänsten för att begränsas tills fullständig betalning av skulden tas emot. För den period av beställning av begränsning av leveransen av tjänsten är kunden inte alltid obligatorisk om priset att betala i enlighet med de levererade skattedokumenten. Fördröjningen av betalningen på sidan av kunden betraktas som en wezenlig schending av avtalet.

8.4. Dörröverenskommelsen ska gå med de allmänna villkoren vid köp, anmäld du automatiskt för en automatisk förlängning av ditt abonnemang. Ditt abonnemang förlängs automatiskt till slutet av varje abonnemangsperiod på grundval av abonnemangsperioden du har valt under din köp. Du börjar med varje faktureringsperiod för ditt abonnemang i räkningen mot priset för köptillfället (plus tillämpliga avgifter, t.ex. när det anges priset som inte ingår) via faktiska metoder som du har tillhandahållit. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att förhindra att din prenumeration går.
Genom ett abonnemang för att köpa, går du överens med de ovan beskrivna abonnemangskostnaderna för återbetalning av kontot som tas ut på kortet som vi känner till, tills du annullerar abonnemang. Abonnementen är dörröppnade och automatiskt förlängda, förlänger du ditt abonnemang för att avsluta ditt konto. Om ditt abonnemang ska annulleras, skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Abonnement förlängt annullering" till salesadmin@easysoftware.com
Priser och villkor för abonnementen kan ändras. De priser och villkor som gäller för kraft var för att du ska få ditt första köp av ditt abonnemang för att förlänga ditt abonnemang för att förlänga ditt abonnemang. Easy Software Ltd. kommer att ge rimliga kunskaper för varje ändring av priset på villkoren innan dessa krafter blir tillgängliga. Om du inte vill förlänga ditt abonnemang under dessa nya villkor kan du annullera ditt abonnemang enligt beskrivningen.

9. Rechten en verplichtingen van de Provider

9.1. Leverantören är gerechtigd om ändringar som ska införas i Service of the omvang there. I detta fall kommer leverantören att informera kunden via webbgränssnittet som har samband med den levererade tjänsten. Kunden är berättigad om överenskommelsen att avslutas i fall av ensidiga ändringar i dessa allmänna villkor, som kunden väger, om överenskommen i avtalet.

9.2. Leverantören ansluter sig till alla steg för att undersöka sina tekniska möjligheter för att säkerställa att tjänsten fungerar och är tillgänglig, även om kunden uppfyller grundkraven för systemet för de tjänster som anges i produktspecifikationen för den relevanta webbportalen. Även om det finns en inte-standardsituatie optredt med hänvisning till tjänstens funktionalitet, kommer leverantören att utföra särskilda affärer i överensstämmelse med avtalet.

9.3. Om kunden har ett problem med hastigheten på Tjänsten för att vara tillgänglig för att upptäcka det, måste detta incident meddelas omedelbart till leverantören via e-post specificerad i produktspecifikationen för telefon via kontakten som är tillgänglig för problemlösningsprocessen. Kunden tar hänsyn till händelsen utanför leverantörens kontroll av leverantören som kan vara inflytande på funktionaliteten av tillgänglighet av tjänsten för användaren (zoals lagring av internetanslutningen till sidan av kunden, naturramp, DOS- av DNS-aanvallen op teknisk utrustning van de Provider och andra). Leverantören är inte tydlig för skadegörelse som har samband med sådana händelser för kunden.

9.4. De Klant håller räkningen med och stämt ermee i dat de Provider om allvarliga skäl tillfälligt kan stoppa med att leverera av de Service, särskilt i fall som att förebygga av cyberaanvallen, om det behövs, eller i ett fall av allvarlig lagring av de Service, som måste bli löst dörren nödvändig avslutning. En sammanslagning som informeras om underbrott från leveransen av tjänsten måste så snabbt som möjligt skickas till Klant. Leverantören är obligatorisk för adekvat drift och säkerhetsåtgärder för att skapa potentiell lagring av begränsad eller fullständig icke-beschikbarhet av tjänsten för att minimalisera.

9.5. Leverantören ansluter sig till att han inte är rättfärdig är om innehållet av användaruppgifter för att överföra. Dessutom har leverantören angett att han inte är rättfärdig att användaren ska arbeta, kontrollera att den kontrolleras.

9.6. De partijen har kommit överens med leverantören utan äganderätt verwerft på de uppgifter från de Klant. De Klant är också ensam ansvarig för innehållet av uppgifterna som finns lagrade på servern från de Klant på servern från leverantören.

9.7. För en bra utförande av tjänsten är det nödvändigt att de följande uppgifterna ska samlas in, sparas och bearbetas: version av versionen, kontraktsidentifiering, URL för instansen, lista med installerade plugin-program och antal aktiva användare, leverantören används för identifiering av de Klant, verifiering av auktorisation om tjänsten att använda och skydd av rätten från leverantören. Genom dessa villkor ska du acceptera, godkänna och acceptera att du är säker på att leverantören är gemen att, med hjälp av sina egna medel, för att kontrollera din tjänst som används i enlighet med servicekontraktet och de ovannämnda uppgifterna kan överges i kommunikationen mellan de Klant och de datorsystem från leverantören.

10. Rechten en verplichtingen van de Klant

10.1. De Klant kan inte användas i strid med allmänt bindande våta bestämmelser.

10.2. För att få tillgång till tjänsten kan leverantören enkla identifieringsuppgifter och ytterligare information från Klant begär. De Klant måste vara, noggrann och aktuell information.

10.3. På begäran från leverantören kommer de Klant att behöva medverka för att hantera lösen av lagringen av servicen.

10.4. De Klant kan API-gränssnittet dörren av leverantören levereras enbart för att använda tjänsten via webbgränssnittets applikationer av -tjänster. De Klant kan inte använda en annan automatiserad metod för att få tillgång till tjänsten, t.ex. via skript, botar, webbsökare, etc. för tjänster som levereras via webbgränssnittet.

10.5. De Klant måste ha åtkomstdetaljer till tjänstens hemlighet, de Klant måste inte ha någon annan person för att berätta om tillgång som kan göras för en tredje part. De Klant är också obligatoriskt med teknisk utrustning i rimliga krav för att bevaka risken för missbruk av åtkomstdetaljer till användarkontot för att minimalisera.

10.6. Om de Klant de förpliktelser die i denna paragraf är upplagda, skendt, bär de Provider ingen ansprakelijkhet för skade die till de Klant blir tillkommen, och är de Klant som är enda ansvarig för skade die till Provider of derden blir tillgebracht. Schending av dessa förpliktelser ger leverantören dessutom rätt att denna överenskommelse avslutas. Om de Klant upptäcker att det finns en tillgång till tjänsten för att följa resultatet av informationen om tillgången till tjänsten måste Klant meddela detta till leverantören via e-post.

10.7. Nedladdningen av programvaran är endast tillgänglig under en viss period. Under denna period avaktiveras nedladdningskontot automatiskt. Leverantören kommer att få bronfilen INTE via e-post från en annan kanal, men bara via onlinekontot.

11. Användarkonto

11.1. De Klant kan en eller flera Användarkonton ha. Älg Användarkonto kan endast användas av en användare. De Klant är inte berättigad om användarkontot för en tredje part för att ställa in, men detta är bestämt genom att övervaka dörren till denna T&C. De Klant är inte rättslig för användarkonton under flera användare att dela. De Klant har dock rätt att använda användarkontot på ett ögonblick över att bära den nya användaren.

11.2. I fall van schending van art. 11.1. av dessa villkor och villkor för leverantörens rättighet om överenskommelsen ska avslutas och måste avslutas inom 7 dagar efter mottagandet av betalningen från leverantören om betalningsskyldighet.

12. Beheer av användarkonto

12.1. Elke Klant kan en eller flera Användarkonton välja, som administratörsrätterna ska bära. De administratörer kan utföra följande handel:

 • Användarkonton lägg till, bearbeta och ta bort och ställa in åtkomst för konton (för tillgång till rapporten, lägg till filer, enz.),
 • få tillgång till alla uppgifter från de Klant anslutna till inställningar för enskilda användare,
 • ett annat användarkonto väljer att hantera administratören.

12.2. De Klant har fullständigt ansvar för användningen av tjänsten genom användarna, hanteringen av dessa användare utförs, och alla uppgifter på kontot för de Klant är laddade. De Klant måste se till att alla användarna följer bestämmelserna för dessa T&C.

13. Verboden beteende

13.1. De Klant kan inte ladda upp innehållet, skicka eller överföra andra filer i tjänstportalen som är möjliga ett programvaruvirus av andra filer och program innehåller funktionaliteten för utrustningen från leverantören av andra Klanten som kan förstöras, begränsas. Dessutom har de Klant ingen rätt om innehållet till tjänsten som laddas upp vars ägande av den olagliga distributionen är, innehållet som är olagligt ingripande med auteursrätten av en tredje part av del utarbetat av en brottslig verksamhet, spam som sprids via tjänsten för att försöka åtkomst till ett användarkonto för ett annat Klant av servrar från leverantören. De schending av dessa förpliktelser anses vara äkta och ger leverantören rätt till övergången för att avslutas och av de Klant att begära att han en kontraktuell betalning betalas för 10.000 XNUMX EUR för alla överträdelser och eventuell skada.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1. Det kontraktuella förhållandet avslutas genom att återvända till övergången, genom att lämna in överenskommelsen av en överenskommelse, genom att avsluta med en rättsperson (de Klants leverantör) med likvidation, genom att avsluta av de överenskomna dörravtalen mellan parterna.

14.2. Om de Overeenkomst för obepaalde är stängd, de Klant har rätt om övereenkomsten utan att behöva göra något för att avsluta tiden. Uppgiftsperioden uppgår till en månad och börjar på den första dagen på kalendern och följs på datum för upphandlingen av leverantören.

14.3. Leverantören har rätt till övergången utan att behöva göra något för att avsluta. De opzegtermijn uppgår till tre månader och börjar på den första dagen av kalendern och följa upp datumet för de opzegging till de Klant.

14.4. De Klant har rätt till övergången för att avsluta i fall som specifikationer i art. 9.1. van deze T&C.

14.5. Om de Klant väsentligt eller upprepade gånger har sina åtaganden skendt die förtlöpande från denna T&C för ut de Overeenkomst och denna wezenliga och upprepade schending inte inom 14 dagar efter ett datum för kunskapsgivningen i en form av ett angett kort från det datum för leverans av e -mailnotificatie på Klant blir återställd, är leverantören rättigd sig tillbaka till färden från Overeenkomst. Återvandringen är effektiv på dagen och mottagandet av kunskapen från återvandringen till Klant.

14.6. I fall av allvarliga schending av förpliktelser genom Klant som väts ut från denna T&C från övergången, är leverantören rättigd att gå tillbaka till övergången och leverans av tjänsten omedelbart efter att en sådan sändning avslutas.

15. Beperking van de ansvarighet voor de Service

15.1. De partijen har kommit överens om den totala överensstämmelsen från leverantören för varje anspråk på grundval av det juridiska förhållandet som fortsätter flödet från de överenskomna och det skaffade beloppet av skadegörelsen inte högre kan vara än motsvarande belopp för leveransen av tjänsten i det förgående kalenderåret. Om den maximala skadeersättningen under förgående inte kan fastställas, är den maximala skadeersättningen begränsad till kvartalsersättningen för specifika tjänster som är abonnerade och levererade via webbgränssnittet.

15.2. Leverantören är inte ansvarig för indirekt skada som följd av leverans av tjänster, såsom förlust av vinst, förlust av inkomst, förlust av data, finansiell eller enda indirekt, speciell följd. I fall av övermacht är Partijen ontheven van hun verplichtingen på basis av de Overeenkomst, en enda inte-naleving (geheel of delvis) av fördröjning vid de nakoming av verplichtingen som förlänger denna övereenkomst, kommer inte att betraktas som schending av de Overeenkomst. För användningen av detta innebär övervägande att varje omständighet för att rätten är utesluten på samma sätt som den tjeckiska rättigheten, inklusive, men inte begränsad till, naturrampen, krig, förändring av den politiska situationen för genomförandet av de rätten och förpliktelserna nedan verhindert av ongepast belemmert, av enda andra soortgelijke reden, händelse av feit.

15.3. Vid stänger av överenskommelsen håller de Klant är räkningen för att uppnå bästa möjliga spänning från leverantören, en kortvarig obegränsad tillgänglighet för tjänsten kan uppträda, det kan inträffa dörren villkor utanför leverantörens inflytande (till exempel lagring av internetanslutningar) . De Klant välkomnade och förbinder sig till alla sina uppgifter som är lagrade inom tjänsten, på en annan geografisk plats(er) som backas upp.

15.4. De Klant använde de Service i befintligt skick. Inkompatibilitet med annan mjukvara, hårdvarukonfiguration av delvis disfunktion ger Klant GEEN rätt att beställa en återbetalning.

16. De bescherming van persoonsgegevens

16.1. De Klant förklarar att han är medveten om sina våtliga förpliktelser som administratör av personuppgifter från användare och kunder. Metoden för att hantera personuppgifter för denna enhet inom tjänsten bestäms av Klant. Leverantören är inte ansvarig för de rätta kraven på de våta förpliktelserna för de Klant som administratör av personuppgifter.

16.2. Alla uppgifter hämtas från leverantören som samlas in av Klant med syftet att leverera av tjänsten, förbättra kvaliteten och skicka endast kommersiella och marknadsföringsmeddelanden. Som de Klant en naturlig person kan följande uppgifter samlas in: namn, efternamn, faktaadress, e-post, telefonnummer, information om användningen av tjänsten.

16.3. Alla kommunikationer inom tjänsten är versleuteld med SSL-protokoll. De Klant förklarar här med denna metod för att verifiera tillräcklig säker acht.

16.4. Leverantören ansluter sig till ingen information som ska skickas till klienten är specificerad under registret av sitt användarkonto, och klienten är särskilt inställd.

16.5. Data från klienten lagras i leverantörens elektroniska system under kontraktsrelationen. När du har avslutat relationen släcker leverantören bara uppgifter som behövs för regelverk. De klienter ställde upp på leverantörens namn och klientens logotyp kommer att användas i listan av kunder från leverantören för en tid på överenskommelsen, de har andra överenskommelser med klienterna på grundval av sina riktlinjer för policy.

17. Slutbestämmelser

17.1. De parterna förbinder sig att vara trovärdiga och vara uppmärksamma på all information som är under kontraktsförhållandet under överenskommelsen.

17.2. De rätten av klienten kommer att fortsätta med övergången och denna T&C får inte överdrivas utan föregående skriftliga tillstånd från leverantören.

17.3. För alla tydliga bekräftelser av parterna trycker du att de är undertecknade och att de är överenskomna inom deras företagsverksamhet.

17.4. Om den enda bestämningen av denna överenskommelse av denna T&C är giltig, inte är giltig eller inte-afdwingbaar, har detta ingen inverkan på geldligheten, avdwingbarhet av effektiviteten av de övergripande bestämmelserna för denna T&C. I detta fall är de Partijen obligatoriska om alla inspänningar att leverera om en ändring av den överenskomna att stå för att införa, där de ongeldiga, inte-afdwingbare eller icke-effektiva bestämningar ersätts genom en ny bestämning som överensstämmer med det ursprungliga målet.

17.5. I fall av enig motstridighet mellan bestämmelser om erbjudande, produktspecifikation, implementeringsservicespecifikation, supportservicespecifikation och villkor, har dessa dokument förankrat i följande ordning:

(i) Offerte,

(ii) Implementatieservicespecificatie,

(iii) Supportservicespecificatie,

(iv) Produktspecifikation

(v) T&C,

(vi) Öppen information

17.6. Denna T&C förvaltas av de våta av de Tsjechische Republiek, locket från den Europeiska Unie. Älg kommer att föra fram vätskor ut av samband håller med genomförandet av tolkningen av de Overeenkomst, att de partijen inte kan lösas på vänskaplig väg, kommer att fastställas genom det Tsjechische arbitrageorgaan, de Arbitrage rechtbank kopplad till den Economische Kamer van de Tsjechische Republiek och Agrarische Republiek Kamer van de Tsjechische Republiek, genom tre scheidsrechters die zijn benoemd i överensstämmelse med de regels van die Arbitrage rechtbank. Elke Partij zal één scheidsrechter benoemen. Båda scheidsrätterna kommer inom 30 dagar att nå de tredje scheidsrätterna. De två scheidsrätterna inom de ovannämnda termerna kommer inte att nås över den tredje scheidsrätten, då denna benämns genom ordföranden för de Arbitrage rättbank. Het arbitrale vonnis är bindend voor de Partijen. De partijen förbinder sig här med ett nationellt utrymme för utförandet av skiljedomen under ingen enkel jurisdiktion.

17.7. Denna T&C träder i kraft den 1 juli 2017.

Börja med att bearbeta personuppgifter

Kära kund,

Låt oss informera om hur Easy Software (vilket också kallas "vi" av "ons företag") dina personuppgifter behandlas i samband med leverantörer, sluter, tillhandahåller och underhåller produkter och tjänster från vårt företag.

Syftet med dessa principer är att du ska ge information över specifika personuppgifter som vi samlar in, hur vi behandlar, där vi vandrar, för vilka vi ska använda, om vi kan skicka uppgifter, var du kan få information om ditt personuppgifter som vi behandlar, av vilka dina individuella rätter är med avseende på skyddet av personuppgifter.

Läs därför innehållet av dessa principer. Vi kommer gärna att svara på dina frågor i en av våra lokaliseringar av Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt företag är obligatoriskt för olika våtliga förpliktelser med hänvisning till hanteringen av personuppgifter av kunder som vi måste naleven, med namnet med kopplingen till de nakoming av våra kontraktuella skyldigheter för att utöva av den officiella myndigheten. I detta sammanhang skulle vi inte få våra produkter och tjänster utan att dina personuppgifter kan fås. Dessutom hanterar vi personuppgifter för kunder utanför ramarna för våra våtliga skyldigheter för våra kunders behov och om du får kontakt med rättsliga erbjudanden av produkter och tjänster. Här för att vi behöver. Om du beslutar om i dessa fall inte tillåtelse att ge, kan våra levererade produkter av tjänster begränsade eller annorlunda anpassade, beroende av omvangen av de uppgifter som vi får bearbeta. Varje kund blir informerad över omvangen av anpassningen.

Tenzij utvalda annat anges, är all information här också från applicering för bearbetning av personuppgifter från potenta kunder, som kommer att säga personer med vilka vi kontaktar oss men vi har inga kontraktuella förbindelser fastställda, samt tidigare kunder. De här uppgifterna är också tillgängliga, i rimliga samarbetspartners, för bearbetning av personuppgifter för andra personer, vilka har företagets särskilda förpliktelser, eller som har en direkt kontakt med företaget utan ett kontraktuellt förhållande med dem som har rättspersonen). Som en del av bearbetningen av dina personuppgifter respekterar vi den högsta normen för dataskydd och att vi tar hänsyn till följande principer: (a) Vi behandlar dina personuppgifter alltid för ett tydligt och tydligt tydligt mål, med hjälp av specifika medel, op en angiven metod enbart för en tid som krävs är uppfyllda för målet; vi behandlar enbart noggranna personuppgifter för kunder och ser till att vi hanterar överenskommelser och är nödvändiga för det specifika målet; (b) Vi skyddar och hanterar dina personuppgifter på ett sätt för högst möjliga säkerhetsåtgärder för datagarantier och förhindrar otillbörlig tillgång till personuppgifter för kunder, ändring, förstöring av förlust, olovlig överföring, annan hantering av annat missbruk; (c) Vi informerar dig alltid tydligt om bearbetningen av dina personuppgifter och din rätt om noggrann och fullständig information som du tar emot över omständigheterna för en sådan bearbetning, och dina andra relaterade rätter; (d) att vi ska hålla oss till lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett säkerhetsnivå som garanterar att vi överensstämmer med alla möjliga risker; alla personer som är i kontakt kommer med personuppgifter från kunder är skyldiga att vara säkra att förbli över informationen som är förknippade med att behandla dessa uppgifter. Den administratör av dina personuppgifter är vårt företag, det vill säga Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980. Bearbetning av personuppgifter utan ditt tillstånd är vanligtvis situationer där du måste göra vissa personuppgifter som vi känner till och även villkor om vår produkt från tjänsten som kan levereras, eller där vi rättar till dina personuppgifter. På grundval av ditt tillstånd behandlar företaget dina personuppgifter för följande användningsområden: a) Kundvård; dessa verksamheter som inte står för genomförandet av ett kontrakt av ett annat juridiskt ramverk för bearbetning av personuppgifter, och inkluderar följande: i) Marknadsundersökning. (ii) Övervakning av kundåtgärder på företagets webbplats i samband med tillhandahållna tjänster (det syfte har inga hänvisningar till att läsaren skaffa information om åtgärder från besökare från webbplatsen från företaget i form av cookies som beskrivs i det artikel over elektroniska kommunikationsmedel och mobila tillämpningar); b) Tillhandahållande av produkter och tjänster. detta omfattar namn på spridning av information, tillhandahåller produkter och tjänster från företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden riktade mot specifika kunder, alla via olika kanaler, såsom per post, elektroniska medel (inklusive elektronisk post och meddelanden die till mobila apparater skickas via ett telefonnummer), eller per telefon, via en webbplats. I dessa fall är vårt företag även i säkra partner rättigd om produkter och tjänster till kunder som kan erbjuda utan tillstånd; om det krävs, måste du här informeras med hänvisning till din rätt om din beställning mot ytterligare erbjudanden av produkter av tjänster som kan göras. I detta samband kan dina personuppgifter också lämnas till dem för spridning av information och tillhandahålla produkter och tjänster för sådana där. Fler detaljer tillhandahålls i dessa principer. Vårt företag hanterar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de ovannämnda användningarna. Vi behandlar med namn kontakt- och identifieringsuppgifter.

2.4. Metod för bearbetning av personuppgifter

Metoden för att bearbeta ditt företag med dina personuppgifter omfattar både handmatad och automatiserad bearbetning, inklusive algoritmisk bearbetning, i informationssystem för vårt företag.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen av anställda från vårt företag och, om det behövs, dörr där. Förut gör vi dina personuppgifter till en tredje part, ansluter vi alltid ett skriftligt avtal med den tredje parten, där samma garantier tas upp med hänvisning till behandlingen av personuppgifter som vilken vårt företag ska uppfylla kraven med sina våta villkor.

2.5. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter är tillgängliga med namn tillgängliga för anställda från vårt företag i samband med utförandet av deras professionella arbeten med personuppgifter från kunder som krävs, men endast i den mate som krävs är i det relevanta och i överensstämmelse med alla säkerhetsåtgärder.

Dessutom görs dina personuppgifter som är kända för att dela upp dem för att bearbeta kunduppgifter från vårt företag, eller sådana personuppgifter om andra skäl som är tillgängliga för att överensstämma med de wet. Förut gör vi dina personuppgifter till en tredje part, stänger vi alltid ett skriftligt avtal med en tredje part för att bearbeta personuppgifter på ett sätt att bestämma samma garantier innehåller med hänvisning till bearbetning av personuppgifter som vilket företag som inte uppfyller kraven zijn wettelijke verplichtingen.

2.5.1. Överenskommelse om tillämplig lagstiftning är vårt företagsrättsliga, direkt, utan uppgifter, obligatoriskt känt om din person att göra på:

 • relevanta overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties för de genomförande av hun verplichtingen en voor de handhaving van een vonnis;
 • andra parter i de mate som fastställs genom lagstiftningen, som till exempel för att göra våra framsteg på kunder.

2.5.2. Med ditt tillstånd om information om att du måste ställa in personuppgifter som representerar, måste du även bestämma dina personuppgifter till Easy Software ltd. för distribution av information, erbjudanden för produkter och tjänster för vårt företag, skydd för rättigheten och intressen för vårt företag och kundvård.

2.6. Bekendmaking van persoonsgegevens aan buitenlandse landen

Dina personuppgifter behandlas på grundområdet för den Tjeckiska Republiken och andra stater från Europeiska unionen där internationella koncernenheter är etablerade och samma standard för dataskydd för personuppgifter som de Tjeckiska Republiken. Noch ons company, noch de entiteiten som de personsdata för kunder processen, växla persondata från kunder till länder utanför den Europeiska Unie.

2.7. Termijn för bearbetning av personuppgifter

Vårt företag hanterar personuppgifter för kunderna endast under den tid som krävs är uppfyllda för att hantera bearbetningen. Vanlig tid för att kräva att vi har behov av vissa personuppgifter som krävs för ett visst mål. Zodra vi fastställer uppgifterna behöver inte längre vara för en användning för att hantera, förstöra vi de uppgifter. När det gäller vissa användningsområden för bearbetning av personuppgifter har vi dock internt användarvänliga termer för användbarhet av personuppgifter som utvärderas, efter att vi behöver dessa personuppgifter för det ändamål som ska behandlas, noggrant. I detta sammanhang gäller även personuppgifter som hanteras för målet:

a) Utförande van contracten worden verwerkt under de looptijd van de contractuele relation med de kund; därefter är de relevanta personuppgifter vanligtvis tio år användbar;

b) Tillhandahållande av produkter och tjänster som behandlas under kontraktsförhållandet. därefter är de relevanta personuppgifter vanligtvis tio år användbar; som personsdata i detta samband med det som blir tillkännagivna, blir de processingstermijn fastställda genom de derden i överensstämmelse med gällande lagstiftning och regler som anges i dessa principer;

(c) Kundvården bearbetas under löptiden för kontraktsförhållandet med kunden. därefter är de relevanta personuppgifter vanligtvis tio år användbar.

2.8. Rätt om tillåtelse in te trekken

I dessa principer har vi undersökt ut att lägga till varför vi behöver dina personuppgifter och att vi ser till vissa ändamål enbart med din behörighet att hantera. Du är inte förpliktad om att tillåta företaget att verlena till oss om dina personuppgifter ska bearbetas och du är också rättfärdiga om ditt tillstånd i din färd. På detta punkt vill vi påminna om att vi också berättigade om vissa personuppgifter för vissa användningar som ska hanteras utan ditt tillstånd. Om du har ditt tillstånd intrekt, kommer vi att bearbeta de relevanta personuppgifterna för användningen som de relevanta tillstånd kräver, stoppa sätta; vi kan dock gerechtigd of zelfs verplicht zijn om samma personuppgifter för andra användningsområden som ska behandlas.

Om du väger tillstånd att verlenen av din tillstånd intrekt, kan vi:

a) de tillgänglighet, omvang av villkor för våra produkter av tjänster dienovereenkomstig anpassa, av

(b) väga in våra produkter av tjänster som tillhandahåller sådra vi upptäcker att en sådan tillstånd krävs om produkten av de angivna villkoren för att leverera.

Om du har tillstånd för att hantera personuppgifter vill du ta in, kan du rätta till en av våra fastigheter, en kort skicka till Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via formuläret på webbsidans av Easy Software. 2.9. Bronnen av personuppgifter Vi erhåller personuppgifter för kunder med namn från: (a) de kunder själv, direkt, som vid ingående av kontrakt med avseende på dörren till företaget levererade produkter av tjänster, en/av lokala distrikt, som under användning av de produkter av tjänster från företaget till kunder, eller som del av det tillgängliga tillhandahålla information om produkter och tjänster från företaget till kunder, såsom via företagets webbplats, enz.; b) Potentiella kunder som är intresserade av tjänster från vårt företag som en del av marknadsföringsevenemang en -kampanjer. c) Egen verksamhet genom bearbetning och utvärdering av andra personuppgifter från kunderna. 2.10. Din rätt till åtkomst till personuppgifter och skydd för kunders rättigheter. Om du vill ha information om hur du hanterar dina personuppgifter, kommer vi att ha en utan onnodig fördröjning. För att lösa denna information har vi rätt till rimlig ersättning för de kostnader som du har gjort om informationen. När du kommer från denkt som ons företag av en tredje part som delar med att bearbeta uppgifterna dina personuppgifter behandlas i strid med de skydd av din privatliv en/of in strid med de wet, med namn som din personsdata onjuist zijn, kan du : (a) Uttalande av de tredje partens frågor om företagets hantering av uppgifter. b) begäran om återställning av de bristfälliga tillstånd. in het bijzonder kan du begära om korrigering av ändring av personsgegevens; om du behöver de uppgifter som tillfälligt blockeras eller förstörs. Om vi ​​söker legitiem för din begäran, kommer vårt företag av den tredje parten att ta del av bearbetningen av uppgifter som de bristfälliga tillstånden kostar en omedelbar hjälp. 2.11. Företag som hanterar personuppgifter I vissa fall hanterar företaget även personuppgifter av kunder med tillstånd från en annan part (en annan administratör). Dessa fall omfattar bland annat samarbete med Easy Software Ltd., för produkter för tjänster som tillhandahålls, för samarbete med tjänster. För mer information behövs alltid om att ta kontakt med den aktuella administratören av personuppgifter, information om företagets gemachtigd är om information om hur du tar upp i det aktuella fallet. 2.12. Elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer Som en del av kundvårdsutvecklare för företagsteknologier för moderna elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer som kan användas för sent på våra produkter och tjänster som kan användas. Inkludera dessa tjänster särskilt för att använda internet, sociala nätverk och olika mobila applikationer. Sociala nätverk. Du kan också komma åt via olika sociala nätverk. Vi använder denna kommunikationskanal med namn som marknadsföringsverktyg; våra produkter och tjänster kan inte skickas via sociala nätverk. Småkakor. Vi använder också cookies för att leverera av våra produkter och tjänster. Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator och laddas på en webbplats för första gången. De här filerna är lättillgängliga för identifiering på sättet där besökare arbetar med innehållet på vår webbplats, vad vi hjälper till att hitta en vänskaplig kommunikation med vår webbplatsbesökare för en effektiv marknadsföring. Mer information om cookies finns tillgänglig på vår webbplats. 2.13. Principer Dessa principer är gällande från och med ___________. Den nuvarande versionen av principerna publiceras på webbplatsen från vårt företag och är också tillgänglig på våra lokaler. Bijlage 1 - Omvang av bearbetning av personuppgifter Identifieringsdata - dessa innehåller uppgifter som namn, efternamn, datum, e-post, telefonnummer, arbetsgivare för representativt företag; för kunder som är naturliga undertagare, även identifieringsnummer och btw-nummer. Andra möjliga identifieringsuppgifter är till exempel information över IP-adressen för den använda datorn och filer med specifika autentiseringsuppgifter som vi kommer överens om att använda. Kontaktuppgifter - namn, efternamn, kontaktadressen, telefonnummer, e-postadress för andra vergelijkbare kontaktuppgifter. Andra jämförbara kontaktuppgifter kan IP-adresser för den använda datorn och filer för specifika autentiseringsuppgifter är vi överens om att använda. I fallet med en ansökan om en produkt av tjänst intrekt, behandla vi också ett datum för intrekking av de ansökan tillsammans med de lämnade uppgifter före intrekking. Gegevens die vidarevloeien uit de nakoming van verplichtingen uit contracten - beroende van de aard van het levererad produkt från de levererade tjänsten, bearbeta wij information med avseende på den levererade produkten av de levererade tjänsten. I den här kategorin behandlar vi personuppgifter som en looptid för kontraktet, ________ Personuppgifter är tillgängliga i samband med leverans av våra tjänster - inklusive personuppgifter som är tillgängliga under våra interaktioner.

i) data die dienen ter beveiliging van kommunikation;

(ii) uppgifter om dina preferenser för kommunikation, intresse för en produkt från tjänsten, dina beläggningsstrategier för dina specifika krav som är kända för oss.

Implementatiediensten

1. Allmänna villkor

Om du nämner något annat, kan alla möten levereras via en virtuell möteslösning. Alla deltagare måste vara individuellt närvarande och utrustade med ett headset.

Omvang av paketet är baserat på vår bästa erfarenhet. Detta är vanligtvis en minimal implementering. Varje implementering är unik och därför är det extra tid som krävs för specifika krav från kunder. Lätt Redmine-konsulter kan begära en rapport över den bästa tiden.

Tenzij annorlunda uttryckligen anges, blir de implementering i det engelska levererade; alla dokument och skriftliga dokument kan levereras på engelska.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Nya applikationsversioner

Vi utvecklar och förbättrar applikationen ständigt. Nya versioner tas ut i följande cykler:

 • Varje tre månader är en ny version uttagen
 • Utvecklingen av en ny version blir en månad för release, så att den här kan testas
 • Buggfixar tas ut varje 14 dagar

Dina förslag med avseende på utveckling av applikationen ska implementeras som fördelaktiga för de flesta av våra kunder och i överensstämmelse med vår produktutvecklingsstrategi. Vårt mål är att enkelt göra projektledning.

2.2. Samenwerkingsprocess

Vi värderar öppen kommunikation. Vi går en växlingsprocess för att implementera ny programvara i ditt företag. Vi stämmer överens med de fördelar som är fördelaktiga för båda parter.

Kommunikationen kan utföras via e-post, onlinemöten, telefonsamtal och personliga möten. För en framgångsrik avronding av implementeringsprocessen är wederzijds kommunikation och operativ nivå som krävs. Om denna anledning måste varje part reagera snabbt när motparten kontaktas. Vi kan vanligtvis reagera på två arbetsdagen.

Unders de implementatie kommer de konsulter tillsammans med våra andra interna avdelningar. Upplösningar för problem som inte har direkt samband med genomförandet kan levereras till oss genom vårt supportteam. Om det behövs är ett ingripande på en server från en kund eller en annan serverrelaterad konsultation, som kan skickas till vår serversupportspecialist. Du är inte helt nöjd med vårt arbete med vår supportavdelningen under implementeringen, rådgivare och din konsult. Din feedback är viktig för oss.

2.3. Föraf betalade MANDAGEN (MD) en rapportage av den bästa tiden

Informationen över det antal förhandsbetalda MANDAGEN kan du hitta i den inledande tabell för detta protokoll. Implementeringen är oftast på distans. Om du föredrar att ge en personlig möten, är det möjligt att de här reglerna kan användas i Easy Software. När du möter på din plats vill du reglera, är det möjligt att ta del av resan från den förhandsbetalda budgeten (de implementatieomvang). Reskostnaden kan också tas isär i räkningen. Vi bringar hela tiden i räkningen som de konsulter som bäst reser till / till kundlokaler. Föraf betalade konsultation-uren måste inom 6 månader och den första kontakten med den tilldelade konsulten används.

Den bästa tidsrapporten skickas vanligtvis till en kund skickad när halvan av genomförandet MANDAGEN från den förhandsbetalda budgeten är klar och sedan när det inte är några timmar över. En konsult ger, separat från en tidsrapport, ett förslag över hur de återstående uren ska vara bäst.

Implementeringen består av nästa fas. Den tid som är bäst för varje fas är lika med den totala förinställda budgeten för MANDAGEN. Den lågaste tidsvärde som är 0,25 timmar.

 • Initial analys
 • Inledande onlinemöte
 • Konfiguration av applikationen (den övergripande hängningen av komplexiteten för de krav som krävs för inställningarna)
 • Utbildning
 • Tilläggskrav för konfiguration
 • Understöd vid implementering och testning under implementering (e-post, telefonsamtal)

Specificera följande verksamheter som kommer in på MANDAGEN från den förhandsbetalda budgeten:

 • Konsultens tid för din implementering, konfiguration av din applikation
 • Analysera av dina krav
 • Interna konsultationer av dina krav
 • Vereiste consultaties
 • Teken för olika scenarier för att implementera dina krav
 • Förbered en uppdatering av implementeringsprotokollet
 • Implementeringsrelaterade möten och telefonsamtal
 • Utbildning
 • E-postkommunikation träffade konsulten
 • Organisering, planering och planering av möten
 • Koordinering av intern avdelningen som är nödvändig är (understöd, serverspecialist)
 • Tid för konsulten som har bestämts för att resa (tänk på att de är betalda, se de första alinea)
 • Beheer van het implementatieproject
 • När ett visst system ska ställas in som en bugg, men slutligen korrigeras det, kommer konsultens tid att lösas till affären för att begära det, även om det kommer till budgeten
 • Arbeta med serverspecialister på din server
 • Arbeta med serverspecialister som du begär affärer

Följande aktiviteter kommer inte att betalas genom att betala en budget och därför inte betalas av kunden:

 • Arbete med stödsteam
 • Det löser eventuella buggar

2.4. Verhoging van het prepaid budget

Det är möjligt om budgeten för förbetalda MANDAGEN bara för att öka din bekräftelse. En höjning av den förbetalda budgeten behövs vanligtvis för följande skäl:

 • Det visade sig med en introduktionsanalys av den ursprungliga skattningen av implementeringen MANDAGEN var låg. Konsulten kommer att ha en uppdaterad bedömning av verksamheten som måste utföras för att genomföra implementeringen. Denna plan kommer också att se vilka aktiviteter som är särskilt uppmärksammade (MANDAGEN) som krävs att de har skrivits ursprungligen.
 • När du vaker på höjden vill du ställas av den bästa tiden och i den ovanstående alinea.
 • Det är inte möjligt för dina krav i standardapplikationsgränssnittet för att implementera, det är anpassad utveckling som krävs.
 • Supporten på din server tas inte emot för skattning av implementeringen MANDAGEN, men krävs.
 • Övrig träning krävs (den inte i den ursprungliga skattningen togs upp).
 • Det blir under implementeringsprocessen tydligt att antalet förbetalda MANDAGEN inte är tillräckligt för att alla dina krav ska uppfyllas.

Testa Easy Redmine 30 dagar gratis

Fullständiga funktioner, SSL-beveiligd, dagliga säkerhetskopieringar, på din geografiska plats