Regler och villkor

Till Tjenesteavtale

1. Inneledande bestämmelser

1.1. Dessa villkor och villkor är en integrerad del av avtalen mellan kunder och leverantörer, och definierar bindande regler och villkor för leverans av tjänster och produkter och användning av tjänster och produkter. Dessa villkor och villkor styrs det kontraktsmässiga förhållandet mellan tjänstleverantören och klienten.

1.2. Definitionene som är angitt nedan har för dessa villkor och villkor följande betydelse:

 • T & C – betyder dessa villkor och villkor.
 • Avtale – betyder ett tjänsteavtal som har gått mellan kunder och leverantörer.
 • klient – betyder en individuell person som driver verksamhet eller juridisk enhet som ingår avtal med leverantören.
 • Klientens server – betyder servrar och annat maskinvaruutrustning som inte kan hanteras eller kontrolleras av leverantören.
 • Leverantör – betyder företaget Easy Software Ltd., med adress på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, företagsnummer: 08960980.
 • Produkt – betyder tjänst eller del av en tjänst som tillhandahålls under leverantörens varemerkenamn i henhold til leverantörens varemerkepolitik. Kundköpare SOM DET ER. Stötte och andra tjänster levereras separat.
 • prislista – betyder dokumentet eller nettsiden som angir pris för tjänsten och/eller produkten, om inte annat är angitt i avtalen.
 • Leverantörens server – betyder servrar och annat maskinvaruutrustning som administreras eller kontrolleras av leverantören. Leverantörer kan använda tredjepartstjänster för att säkerställa riktig serverytelse.
 • Implementeringstjänstspesifikasjon – betyder implementeringsvillkor och villkor som är fastställda av leverantörer och/eller individuellt fastställda av klienter i enlighet med avtalen. Med mindre klienter har köpts en implementeringstjänst eller med mindre det är uttryckliga angitt, är det ingen garanti för implementeringstjänst som ingår i priset för produkten.
 • Stöttetjänstspecifikation - Betyder stödvillkor och villkor som är fastställda av leverantörer och/eller individuellt fastställda av klienten i enlighet med avtalen. Med mindre kunder har köpts en stödtjänst eller med mindre det är uttryckligt angitt, är det ingen garanterad stödtjänst inkluderad i priset för produkten.
 • gynna – betyder den specifika tjänsten som tillhandahålls av leverantörer till kunder i enlighet med avtal, och som kan inkluderas i tjänsten, underhåll av tjänster, tjänstestöd och andra relaterade tjänster, i den grad som är avtal i avtal och produkt.
 • Proveversjon av tjänsten – Betyder provversionen av tjänsten som är tillgänglig för klienter utan kostnad och begränsat antal.
 • Administratör – betyder en person utpekt av klienten för att administrera sin användarkonto.
 • Bruker – betyder en fysisk person som arbetar för klienten (som ansatt, partner, administrerad direktør, en person som samarbetar med klienter på lång sikt under avtal om juridiska tjänster), för vem klienter som skapar en användarkonto.
 • Brukerkonto – betyder användarkonto med en unik åtkomstkod och lösenord.
 • Datasäkerhetssystem – innebär ett dokument som beskriver metoder för sikring av data som lagras i tjänsteapplikationen.
 • kompanjon – betyder sammanslutningar och leverantörer.

2. Aksept av T&C

2.1. Tjenesten levereras till kunder baserade på ingått avtal. Dessa T&C är en integrert del av avtalen.

2.2. Avtalen inngås på dagen för signering av begge parter. Om avtalen inngås genom nätgrensesnittet, ingås avtalen med betalning av priset för tjänsten (om det är möjligt att överföra beloppet som tillsvarer priset för tjänsten som krediteras leverantörens bankkonto) i beloppet som är angitt i den faktureringsperioden. Detta gäller inte om klienten vill använda provversionen av tjänsten under villkoren som är angitt i art. 4 i dessa T&C.

3. Levering av tjänsten

3.1. Leverantörer drivrutiner på internetadressen som är angitt i produktspecifikationer och dens underdomener eller på klientens server i enlighet med avtal och tekniska specifikationer som är angitt i produktspecifikationer.

3.2. Omfanget av tjänsten är definierad i produktspecifikation, som är vedlagt avtal. Produktspecifikationer definierar de individuella delvis tjänster i form av innehåll och metoder för aktivering av detalj.

4. Proveversjon av tjänsten

4.1. Innan avtalen går in, kan leverantörer göra provversionen av tjänsten tillgänglig för kunder genom nätområdet eller på klientens server, i den utstrekning som är angitt av leverantören.

4.2. Genom att fullfölja registreringsformuläret på webbsidan som är angett i produktspecifikationer, accepterar kunders villkor för att tillhandahålla provversionen av tjänsten, som styrs av art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. avsnitt 6, art. 15., art. 16. och art. 17. i disse T&C.

4.3. Proveversjon av tjänsten blir gitt till klienten under perioden som är specificerad i produktspecifikationer, med mindre leverantörer som bestämmer något annat.

4.4. Klienter som använder provversionen av tjänsten har rätt till att lagra data, men endast för syftet med att verifiera systemets funktionalitet. Klienten tar hänsyn till att leverantören inte är ansvarig för tillgänglighet och bevaring av data som lagras av klienten vid bruk av provversionen av tjänsten.

4.5. Före provversionen av tjänsten utlopper, ska leverantören göra det möjligt för klienten att överföra till betald version av tjänsten och gi ham oförpliktigande betalningsinformation. Genom att betala priset vill tjänsten aktiveras i avtalt omfattning, och data som är lagrade av klienten i provversionen av tjänsten, kommer att bli överført till betald version av tjänsten. Om klienten inte använder sig av möjligheten att överföra till betald version av tjänsten, vill provversionen av tjänsten upphöra när perioden för provversionen av tjänsten till utlöpning.

4.6. Klienten tar hänsyn til att data som är lagrade av klienten i provversionen av tjänsten, vill bli raderad på en uopprettlig metod efter perioden för provversionen av tjänsten är utlöpt. Klienten vill bli informerad om den kommande utloppsdatoen för provversionen av tjänsten och slettingen av data efter avslutningen av tjänsten via e-post eller via internetområdet för provversionen av tjänsten.

5. Varighet av tjänstens leverans

5.1. Avtalen fastsetter om den ble inngått för en bestämd eller obestemt period. Avtalen är ingått för (i) en bestämd period för tjänster som tillhandahålls via nettgrensesnittet och (ii) en obestemt period för tjänster som tillhandahålls via klientens server.

6. Pris

6.1. Klienten är skyldig att betala priset för bruk av tjänsten baserad på levererade skattedokument (faktura) utstedt av leverantören. Fakturaer vil bli utstedt i elektronisk form. Prisen för tjänsten är fastställd i henhold till erbjudanden eller prislisten, med mindre annat är avtal i avtalen.

6.2. Debet-/kredittkort och/eller annan nätbaserad betalningsmetod som klienten använder för att anmäla sig på tjänsten (i) som tillhandahålls via nätgrensesnittet och (ii) som tillhandahålls på månadsabonnemang, vilket automatiskt blir belastat 30 dagar efter klientdatorn anmält sig på tjänsten. Om klienten vill undvika att bli belastad för tjänsten, måste klienten avbryta abonnementet tre dagar innan automatisk fornyelse av tjänsten. Leverantörer rekommenderar att kontrollera med förhandsbetalte kortleverantörer eller banken för att bekräfta att återtagande fakturering är möjlig.

6.3. Kunder kan ändra sitt abonnemang online genom att logga in på klientsonen. För att undvika att bli belastat för nästa faktureringsperiod, må klienten avbryta abonnementet minst tre dagar innan fornyelsedatoen. Om klienten avbryter sitt abonnemang minst tre dagar innan fornyelsesdatoen, vill abonnemanget stoppas i slutet av gällande faktureringsperiod.

6.4. Beställningen av en vilken som helst tjänst kan avbrytas utan extra kostnader för betalningen är godkänd på leverantörens konto. För nedlastbara produkter finns inte leverantörer NOEN refusjoner efter att nedlastingskanalen är aktiverad och nedlastingsforsök är gjort. Avbokning av beställningen efter at betalningen är mottatt, är möjlig etter avtale om den beställde tjänsten inte blev använd eller det blev inte gjort något nedlastingsforsøk.

7. Lisensavtale

7.1. Klienten tar hänsyn til at alle upphavsrättigheter och andra immateriella rättigheter til tjänsten tillhör leverantören. Klienten är därför forpliktet til att använda tjänsten som endast är inom ramen för den lisensen som är gitt.

7.2. Genom ingåelse av avtalen får kunderna och icke-exklusiv licens för tjänsten för en eller flera användare beroende på antalet skapade användarkontoer. Klienten har inte rätt till att gi eller överföra lisens eller underlisens till en tredjepart utan skriftligt samtycke från leverantören. Klienten har heller inte rätt till att hyra ut tjänsten eller på ett annat sätt göra tjänsten tillgänglig, verken gratis eller mot betalning, för leverantörers skriftliga samtycke från leverantören. Lisensen gäller även för alla uppdateringar eller justeringar av tjänsten som utförs av leverantören.

7.3. Om tjänsten blir levererad på klientens server, har klienten rätt för att ladda ner kildekoden till produkten. Om tjänsten blir levererad via nätgränssnittet, har klienten ingen rätt för att få tillgång till kildekoden till tjänsten, se den, ändra den eller påverka den på något sätt.

7.4. Kunderna har inte rätt till att inkorporera tjänster i annan programvara utan skriftligt samtycke från leverantören.

7.5. Alla leverantörers programvaruutvidelser distribueras under GNU/GPL 2-lisenser. Om inget annat är uppgitt, är alla bilder, kaskaderende stilark och inkluderad JavaScript utgitt under Easy Software Commercial Use License (lisens):

Lisens är en GPL-kompatibel lisens som gäller bara för bilder, kasserande stilar och JavaScript-element i Providers teman och stilar tillverkade av Provider. Som angitt av GPL version 2.0-lisensen, behöver inga delar i en produkt som inte är kompilerad tillsammans och skickar oberoende av GPL-koden, och kombinerar i en klientens nätleser, att vara GPL. Dessa bilder, kasserande stilark och JavaScript-element är upprätthållna till leverantören och kan inte användas och manipuleras för klientens syfte med mindre klienter har undertecknat leverantörens partneravtal. Klienten kan inte distribuera dessa filer eller tillsammans med dem i någon paket eller utöka utan förhandsinformation från leverantören. Uautorisert distribution eller tilgjengeliggjøring för en tredjepartsutnyttjande av förhandssamtykke från Provider, gir Provider rätt till att fakturera kontraktsstraff på 10 000 EUR för varje övertredelse av lisensen.

7.6. All leverantörs programvara unntatt programvara definierad i art. 7.5. av dessa Vilkårene och villkorne distribueres under GNU/GPL 2-lisenser: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.sv.html.

8. Betalningsvillkor

8.1. Faktureringsperioden för avtalen som är ingått för en bestämd period, är perioden (antall månader) som avtalen blev ingått för. Provider vil utstede fakturaer med förfall inom 14 kalenderdager för de tjänste som erbjuds via nätgrensesnittet eller e-post, med mindre annat är angitt i erbjudandet.

8.2. Om avtalen är ingått för en bestämd period, vil Provider sende til Klienten den uforpliktande betalningsinformationen för att betala för tjänsten för samma period innan perioden utlöper. Om priset för tjänsten betalas i överensstämmelse med betalningsinformationen, vilken period för tjänsten betalas automatiskt.

8.3. Vid försinket betalning av priset för tjänsten har Provider rätt till att motta hyresgäster på forsinkade betalningar i beloppet av 0,5 % av utestående belopp för varje påbegynt dag med fördröjning. Om klienter är försedda med en betalning, har leverantören rätt till att suspendera eller begränsa leveransen av tjänsten för full betalning av gällande betalningar. I perioden med suspensjon eller begrensning av tjänsten, är Klienten fortsatt förpliktet till att betala prisen i överensstämmelse med de levererade skattedokumentene. Åtgärd fördröjning i betalningen från klientens sida anses som ett väsentligt brott på avtalen.

8.4. Ved å godta Vilkårene och villkoren vid köp, melder du automatiskt på för automatisk fornyelse av abonnementet ditt. Abonnemanget är automatiskt förnyat vid slutet av varje abonnemangsperiod baserat på abonnemangsperioder som du valt under köp. Du kommer att bli belastad den uppgitte priset vid köpstidspunktet (pluss gällande skatter, som mervärdeavgifter när den uppgitte priset inte inkluderar merverdiavgift) i början av varje faktureringsperiod för abonnemang ditt via betalningsmetoden du har uppgitt till oss. Vänligen sörja för att fakturera din är korrekt för att undvika information vid abonnemang ditt utlöpande.
Vid att köpa ett abonnemang, godtar du att de ovannämnda abonnemangsavgifterna blir belastade kortet som är registrerade på en återkommande basis till du avbryter abonnemang. Abonnementer är kontinuerliga och fornyas automatiskt med mindre du avbryter eller vi avslutar kontoen din. För att avbryta abonnementet ditt, skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Avbryt abonnementsfornyelse" till salesadmin@easysoftware.com
Priser och villkor för abonnemang kan ändras när som helst. Priser och villkor som gäller när du gör ditt första köp eller när abonnemang ditt blir förnyat, vilket gäller för varigheten av den abonnemangsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för fornyelser eller nya abonnemang. Easy Software Ltd. vill gi dig ett rimligt varsel om eventuella ändringar i pris eller villkor för de trer i kraft. Om du inte vill ha ett abonnemang under dessa nya priser eller villkor kan du avbryta abonnemang som beskrivs ovan.

9. Rettigheter og plikter för Provider

9.1. Provider har rätt till att foreta ändringar av tjänsten eller dens omfattning. I sådana fall ska leverantören informera klienten genom nätgränssnittet kopplat till den levererade tjänsten. Klienten har rätt till att avsluta avtalen i fall av ensidiga ändringar i dessa Vilkårene och villkoren som Klienten inte godtar, om det är avtalt i avtalen.

9.2. Leverantören förplikter sig till alla skriv inom tekniska möjligheter för att säkra en funktionell och tillgänglig, om Klienten för att tillhandahålla grundläggande systemkrav för tjänster som är uppförda i sina specifikationer eller den relevanta nettportalen. Om en icke-standardsituation är knuten till funktionaliteten till tjänsten uppstår, ska leverantören hantera i enlighet med avtalen.

9.3. Om klienten upptäcker ett problem som är kopplat till hastigheten på tjänsten eller tillgängligheten, är han skyldig att rapportera denna åtgärd till leverantören via e-post som angetts i produktspecifikationer eller telefoniska kontakter som är tillgängliga för en snabb lösningsprocess för problemet. Klienten tar hänsyn til att det kan vara hendelser utanför Providers kontroll som kan påverka funktionaliteten eller tillgängligheten till tjänsten för användaren (som internetanslutningsfel på klientens sida, naturkatastrofe, DOS- eller DNS-angrep på Providers tekniska utrustning och andra). Provider påtar sig inget ansvar för skada som uppstår i samband med sådana handlingar för klienter.

9.4. Klienten tar hänsyn till och goda att leverantören kan tillfälligt sluta att erbjuda Tjenesten av allvarliga grunder, speciellt i fall som att förhindra kybernetisk attack, om nödvändigt, eller i fall allvarligt fel med Tjenesten, som måste lösas med nödvändig nedetid. Varsel om avbrott i leverans av Tjenesten må sendes till Klienten så snart som möjligt. Leverantörerna är förpliktade för att skapa tillräckliga drift- och säkerhetstillägg för att minimera potentiella fel eller begränsningar eller full användning av tjänsten.

9.5. Leverantören förplikter sig till att han inte har rätt till att ge innehållet i användardata till tredjepart. Vidare godtar Leverantören att han inte har rätt för att redigera, känna eller övervaka något användarinnehåll.

9.6. Partene är enige om att Leverantören inte får eierskapsrett til Klientens data. Klienten är ensam ansvarig för innehållet av data som lagras på klientens server eller på leverantörens server.

9.7. För implementering av Tjenesten är det nödvändigt att samla in, lagra och behandla följande data: utgaveversion, kontraktsidentifikator, URL för instansen, lista över installerade tillägg och antal aktiva användare, som leverantörer som är riktiga användare för att identifiera klienter, verifiera autorisationen för att använda tjänsten och skydda Leverantörens rättigheter. Genom att godkänna dessa villkor, erkänna och godkänna du hos leverantören har rätt till att kontrollera, med hjälp av dina egna resurser, om du använder tjänsten i överensstämmelse med tjänstekontrakten, och att de nämnda uppgifterna blir överdrivna i kommunikationen mellan klienter och leverantörer av datasystem.

10. Rettigheter og plikter för Klienten

10.1. Klienten ska inte använda Tjenesten i strid med gällande rättsliga bestämmelser.

10.2. För att få tillgång till tjänsten kan leverantören vara några identifieringsdata och tilläggsinformation från klienter. Klienten ska vara sann, noggrann och uppdaterad information.

10.3. Efter förfrågan från leverantören ska klienten gi ett nödvändigt samarbete för att rätta till fel eller justering av tjänsten.

10.4. Klienten ska bara använda API-gränssnittet som tillhandahålls av leverantörer när du får tillgång till tjänsten genom webbgränssnittet för tredjepartsapplikationer eller -tjänster. Klienten ska inte använda eller få tillgång till Tjenesten på ett annat automatiserat sätt, till exempel genom skript, robotar, nätlesere, etc. för Tjenester som tillhandahålls genom webbgränssnitt.

10.5. Klienten ska ha tillgång till detaljerad information till Tjenestens hemmelighet, och klienten är skyldig att inte berätta eller ge tillgång till dem till någon annan person, eller på någon annan sätt att ge tillgång till sin användarkonto till tredjepart. Kunderna är också skyldiga att säkerställa sin tekniska utrustning och rimlig grad för att minimera risken för missbruk av användarkonton.

10.6. Om Klienten bryter förpliktelserna som påläggs i detta avsnitt, påtar inte Leverantören något ansvar för skada som uppstår för Klienten, och Klienten är ensam ansvarig för skada som uppstår för Leverandøren eller tredjeparter. Brudd på dessa förpliktelser ger också Leverantörsrätt för att avsluta denna överenskommelse. Om Klienten upptäcker att det kan vara tillgång till Tjenesten för leverantörer på grund av läckage av information om tillgång till Tjenesten, ska Klienten rapportera detta till Leverantören via e-post.

10.7. Nedlastingen av programvaran är tillgänglig i en bestämd period. Efter denna period vill nedlastingskonto bli deaktiverad automatiskt. Leverantörer vill INTE leverera kildefiler via e-post eller någon annan kanal, men som bara används av ett nätbaserat konto.

11. Brukerkonto

11.1. Klienten kan ha en eller flera användarkontoer. Varje användarkonto kan användas av en användare. Klienten har inte rätt för att skapa ett användarkonto för en tredjepart, med mindre det är fastställt i avtalen eller i dessa villkor och villkor. Klienten har inte rätt till att ta bort användarkonton bland flera användare. Men har klienten rätt till att överföra den användarkonton till den nya användaren när som helst.

11.2. Ved brudd på art. 11.1. i dessa Vilkåren och villkoren, har Leverantören rätt till omedelbar avslutande av avtalen, och Klienten ska betala oberättigat berikelse till Leverantören inom 7 dagar efter mottagande av Leverantörens betalningskrav.

12. Administration av användarkonto

12.1. Varje kund kan välja en eller flera användarkontoer som vill ha administratörsrättigheter. Administratör kan utföra följande operationer:

 • att lägga till, redigera och radera användarkonton och sätta upp tillgångsrättigheter för dessa konton (till exempel tillvägagångssätt för rapporter, skapande av filer osv.),
 • att få tillgång till alla kunddata oberoende av tillgångsinställningar för individuella användare,
 • att välja ett annat användarkonto som administratör.

12.2. Klienten har fullt ansvar för användningen av tjänsten av användarna, hanteraren utförd av dessa användare, och all data som lastas upp i klientens konto. Klienten ska se till att alla hans brukare följer bestämmelserna i dessa villkor och villkor.

13. Uakseptabel uppførsel

13.1. Klienten ska inte lasta upp, sända eller lagra innehåll i tenesteportalen som kan innehålla programvirus eller andra filer och program som kan öka, skada eller avgrensa funktionaliteten till utrustningen för leverantörer eller andra kunder. Vidare har ikkje Klienten rett til å lasta upp inhald till tenesta som är ulovleg å inneha eller distribuere, inhald som ulovleg forstyrrar upphavsretten till en åtgärd eller är en del av kriminella verksemd, å distribuera spam genom tenesta eller å prova å få tillgång till brukarkonto till en annan klient eller server till leverantören. Brot på dess plikten blir rekna som vesentleg och ger Leverantören rätt till att avsluta avtalen och krevje hos Klienten betalar kontraktsstraff på EUR 10.000,- för kvar övertredelse och eventuell skada.

14. Avslutning av avtalen

14.1. Det kontraktsmässiga förhållandet avsluttast genom att återgå från avtalen, genom att utloppet av avtalen varighet av avtalen, genom avslutningen av en juridisk person (Leverandøren eller Klienten) med likvidation, genom avslutning av avtalen eller genom avtale mellan partane.

14.2. Om avtalen är inngått för obestämt tid, har klienten rätt till att avsluta avtalen utan grund när som helst. Uppseiingsfristen är en månad och startar den första dagen i kalendermånaden efter att uppseiingsmeldinga är levererad till leverantören.

14.3. Leverantören har rätt till att avsluta avtalen utan grund när som helst. Uppseiingsfristen är tre månader och startar den första dagen i kalendermånaden efter att uppseiingsmeldinga är levererad till Klienten.

14.4. Klienten har rätt till att avsluta avtalen i fall som är specificerade i art. 9.1. av desse Vilkåra och betingelsane.

14.5. Dersom Klienten vesentleg eller gjentatte gonger bryt sin plikter i desse Vilkåra och betingelsane eller i avtalen, och ikkje rettar mot detta vesentlege och gjentatte brotet innan 14 dagar efter leveranssdatoen for meldinga som informerar om detta faktumet i form av rekommandert brev eller frå datoen for sändning av e-postvarslinga til Klienten, har Leverantören rätt til å traktera sig frå avtalen. Tillbakatrekkinga är effektiv från dagen efter att meldinga om tillbakatrekking är mottatt av Klienten.

14.6. Om Klienten avbryter plikten sina i dess Vilkåra och betingelsane eller i avtalen på ett särskilt allvarligt sätt, har Leverantören rätt till att vandra sig från avtalen och avsluta leveransen av tenesta direkt efter att ha konstatert ett sådant brott.

15. Begränsning av ansvaret för tenesta

15.1. Partane är samde om att Leverantörens samlade ansvar för krav som blir gjort på grund av rättsförhållanden som uppstår från avtalen och den estimerte skadebeloppet inte ska överstiga och är avgränsa till beloppet som svarar till betalt belopp för leverans av tenesta i det føregåande kalenderåret. Om maximal skaden i den förekommande setningen inte kan fastställas, är den maximala skaden avgränsad till gjeldande kvartalsavgift för särskilda abonnenter som är abonnerade och levererade genom nätgränssnittet.

15.2. Leverantörer är inte ansvariga för indirekte skada som följs av leveranser av tenestene, som till exempel tap av tjänst, tap av inkomster, tap av data, eller andra indirekte, speciella eller følgjeskader. Ved force majeure er partane frie frå sine forpliktingar i henhold til avtalen, och eventuell ikkje overhalding (heil eller delvis) eller forseinking i oppfyllinga av forpliktingane som følgjer av denne avtalen, vil ikkje bli rekna som brot på avtalen. För detta føremålet skall force majeure bety alle omstende der ansvar är utelukka i överensstämmelse med tsjekkisk lov, inklusive, men inte avgrensa til naturkatastrofe, krig, förändring av den politiska situationen som hindrar eller upasserande hindrar uppfyllning av rättan och plikten i denna avtalen eller någon annan liknande grund, hantering eller faktum.

15.3. Vid ingåing av avtalen tar Klienten omsyn til at sjölv med Leverantörens bästa insats kan det uppstå kortvarig utilgjengelighet av tenesta, som är forårsaka av omstende utanfor Leverandørens kontroll (til dømes internettforbindelsessvikt). Klienten samtykkjer derfor i och forpliktar sig til at alle data som är lagret innanfor tenesta, blir säkerheitskopiert på en annan geografisk stad(er).

15.4. Kundanvändare tenesta SOM DEN ER. Uforenlegheit med annan programvara, maskinvarukonfiguration eller delvis felfunktionalitet ger IKKJE Klienten rätt till att kansellera beställa eller få refusjon.

16. Vern av personupplysningar

16.1. Klienten erklærer att han är klar över sina rättsliga förpliktelser som administratör av personupplysningar till brukarane och klientane. Metoder och behandling av personupplysningar till dess partane innanfor tenesta blir fastsett av Klienten. Leverantören har inte ansvar för korrekt uppfyllning av Klientens rättsliga förpliktelser som administratör av personupplysningar.

16.2. Alla data samlas in av leverantörer från kunder med syftet att tillhandahålla tjänster, förbättra kvalitet och skicka kommersiella och marknadsföringsmeddelanden. Om Klienten är en fysisk person, blir den samlade informationen: namn, efternamn, faktureringsadress, e-post, telefonnummer, information om bruk av tenesta.

16.3. All kommunikation innanfor tenesta blir krypterad med SSL-protokollen. Klienten erklærer hermed att han anser denna metod för kryptering som tilstrekkeleg trygg.

16.4. Leverantörer förplikter sig till att inte ge någon information specificerad av klienten under registrering av hans användarkonto till tredjepart, med mindre klienter specifikt samtycke till det.

16.5. Klientdata lagras i leverantörens elektroniska system för varigheten av den kontraktsmässiga förhållandet. Efter avslutningen lagrar leverantörer endast data som är nödvändiga för regulatorisk överholdelse. Kundernas samtycke hos leverantören vill använda namnet och logotypen för kunderna och leverantörens kundlista för och efter varigheten av avtalen, med mindre annat avtal med kunder baserat på hans märkbara riktlinjer eller policy.

17. Avslutande bestämmelser

17.1. Partene förplikter seg till annan konfidensialitet om all information som har lärts under de kontraktsmässiga förhållandena i enlighet med avtalen.

17.2. Klientens rättigheter som uppstår från avtalen och dessa villkor kan inte överföras utan skriftligt samtycke från leverantören.

17.3. För att bestrida bekräftar partene uttryckelig att de är näringsdrivande och att ingå denna avtal inom sin affärsverksamhet.

17.4. Om det finns några villkor för denna överenskommelse eller dessa villkor är eller blir du, ineffektiva eller inte handhavande, påverkar detta inte detta giltigt, handhevelsen eller effektiviteten till återkommande bestämmelser i avtalen eller dessa villkor. I sådana fall görs partene forpliktet för att alt de kan för att ingå en ändring av avtalen, där den inte är giltig, inte handhevbar eller ineffektiv besluten ersätts av en ny bestämmelse som motsvarar med det ursprungliga tiltenkte målet.

17.5. Vid eventuell kollisjon mellan bestämmelser i erbjudanden, produktspecifikationer, tjänsteimplementeringsspecifikationer, supporttjänster, specifikationer och villkor, vilka dokument har följande prioritet:

(i) Tilbud,

(ii) Implementeringsspecifikationer för tjänsten,

(iii) Supportservicespecifikationer,

(iv) Produktspecifikation

(v) Vilkår och villkor,

(vi) Offentlig information

17.6. Dessa villkor är underlagt lovene i Tsjekkia, medlem av Den europeiska unionen. Enhver tvist som uppstår i samband med eller som följer av utförlsen eller tolkningen av avtalen, som partene inte kan lösa i minnelighet, som slutligen avgjøres av tsjekkisk voldgiftsorgan, Voldgiftsretten knuten til Den ekonomiska kammeret i Tsjekkia och Den agrariske kammeret i Tsjekkia, av tre voldgiftsmenn utnevnt i samsvar med reglene til den voldgiftsretten. Varje del skall utnevne en voldgiftsmann. Båda voldgiftsmännen ska enas om den tredje voldgiftsmannen inom 30 dagar. Om de to voldgiftsmennene inte klarar att enes inom den angitte tidsfristen, ska han utnevnes av lederen för voldgiftsretten. Voldgiftsavgjørelsen skal vara endelig og bindende för partene. Partene forplikter seg herved uigenkallelig till att inte utmana handhevelsen av voldgiftsavgjørelsen under någon jurisdiksjon.

17.7. Disse vilkårene trer i kraft 1. 7. 2017.

Prinsipper för behandling av personopplysninger

Kjære klient,

Vi informerar oss om hur Easy Software (har även hänvisas till som "vi" eller "vårt selskap") behandlar dina personupplysningar i samband med erbjudanden, inköp, leverans och underhåll av företagets produkter och tjänster.

Syftet med dessa prinsippene är att gi dig information om vilka specifika personopplysninger vi samlar inn, hur vi behandlar dem, vilka kilder vi får dem fra, vilket ändamål vi använder dem til, hvem vi kan gi dataene til, var du kan få information om dine personopplysninger vi behandlar, eller vilka individuella rättigheter du har med hänsyn till skydd av personopplysninger.

Vänligen läs innehållet i dessa principer. Vi vill gärna svara på alla frågor du kan ha i någon av våra filialer hos Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt bolag är underlag för lovpålagte när det gäller behandling av klienters personupplysningar, speciellt med hänsyn eller uttömmande plikter av våra kontrakts förpliktelser. I denna förbindelse vill vi inte kunna erbjuda våra produkter och tjänster i det hela taget för att få din personupplysning. I tillägg behandlar vi personupplysningar från klienter utanför ramarna av våra lovpålagte förpliktelser för syftet med kundservice och för att erbjuda dig målrettede erbjudanden om produkter och tjänster. Vi behöver ditt samtycke för att göra detta. Om du väljer att inte ge ditt samtycke i dessa tillfällen, kan våra erbjudanden produkter eller tjänster vara begränsade eller bara på ett annat sätt, beroende på omfattningen av data vi har rätt till att behandla. Varje klient blir informerad om omfattningen av begränsningar eller justeringar.

Med mindre det uttryckliga uttrycket är angitt något annat, gäller all information som är innehöll henne också för behandlingen av personupplysningar för potentiella kunder, det vill si personer som är i kontakt med, men som vi ännu inte har upprättats och kontraktsförhållanden med, samt tidigare kunder. Informationen som är inneholdt här gäller också, i rimlig grad, för behandlingen av personupplysningar till andra personer, med hänsyn till vem företaget har vissa forpliktelser, eller som företag är i direkt kontakt med utan att vara i et kontraktsförhållanden med dem (till exempel representanter för juridiska enheter). 1.1. Prinsipper for behandling av personopplysninger Som en del av behandlingen av dina personopplysninger respekterar vi de högsta standarden för personvern och följer klart speciella följande principer: (a) Vi behandlar alltid dina personopplysninger för ett och förståeligt definierat syfte, vid bruk av definierade midler, på en definierat sätt, och bara i den tiden som är nödvändig med hänsyn till formålet; vi behandlar bara exakta personupplysningar från kunder och garanterar deras behandling som motsvarar och är nödvändig för det definierade syftet; (b) Vi skyddar och behandlar dina personupplysningar på ett sätt som garanterar högst möjliga säkerhet för dataen och möjligen uautoriserad eller utnyttjande av tillgång till kundens personupplysning, deras förändring, förstörelse eller tap, uautoriserad överföring, annan uautoriserad behandling eller annan missbruk; (c) Vi informerar alltid tydligt om behandlingen av dina personupplysningar och dina rättigheter till att mottaga nog och fullständig information om omständigheten runt slik behandling, samt dina andra relaterade rättigheter; d) I vårt bolag följer vi tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett säkerhetsnivå som matchar alla möjliga risker; alla personer som kommer i kontakt med kundens personupplysningar är skyldiga att hålla konfidensiell information som är uppnådd i samband med behandlingen av sådana data. 2. Information om behandlingen av personupplysningar 2.1. Information om administratören Administratören av dina personupplysningar är vårt företag, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980 2.2. Formål och rättslig grund för behandlingen 2.2.1. Behandling av personopplysninger utan ditt samtycke Detta gäller vanlig situasjon där du är forpliktet till att uppgi vissa personupplysningar för oss som en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda vår produkt eller tjänst, eller vi har rätt till att behandla din personupplysning på ett annat sätt. a) I kraft av loven har vi rätt till att behandla dine personopplysninger utan ditt samtycke för följande ändamål i överensstämmelse med våra lovpålagte förpliktelser, särskilt: (i) overholdelse av lovpålagte uppgifter til offentliga myndigheter; (ii) overholdelse av arkiveringsforpliktelser. (b) Inngåelse eller kontrakt med dig. (c) Beskyttelse av rättigheter och intressenter skyddas av loven, speciellt med hänsyn till lösningen av eventuella tvister, speciellt för ändamålet med rättsliga eller andra tvister. 2.2.2. Behandling av personupplysningar med ditt samtycke. Manglende samtycke kan vara en grund för att vårt företag inte kan erbjuda vissa produkter eller tjänster, eller tvinge det för att justera tillgängligheten, utrymmet eller villkoren för erbjudanden på produkter och tjänster på ett rimligt sätt. Basert på ditt samtycke behandlar vårt företag dine personopplysninger for följande ändamål: a) Kundeservice. detta är aktiviteter som inte representerar utförande av ett kontrakt eller en annan juridisk ram för behandling av personupplysningar, och inkluderar följande: (i) marknadsundersökningr; (ii) övervakning av kundhantering på vårt företags webbplats i anslutning till erbjudanden på tjänster (således gäller inte detta ändamål bara för att skaffa information om hantering av besökare på vårt företags webbplats i form av informationsskrivare som beskrivs nedan i artikeln om elektroniska kommunikationsmedel och mobilapplikationer ); b) Tilbud om produkter og tjänster. detta omfattar särskilt distribution av information, erbjudanden om produkter och tjänster från vårt företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsteerbjudanden riktade mot bestämda kunder, via olika kanaler, som post, elektroniska midler (inklusive elektronisk post och meddelanden skickad til mobila enheter via et telefonnummer), eller telefon, via och webbplats. I vissa fall har vårt företag också rätt till att erbjuda produkter och tjänster för kunder utan att ge deras samtycke; Om loven kräver det, vill du bli informerad om din rätt till att uttrycka en enighet med ytterligare ytterligare erbjudanden om produkter eller tjänster. I den här anslutningen kan du också lämna personupplysningar till leverantörer med syfte att distribuera information och erbjudanden om produkter och tjänster från kommentarer. Fler detaljer anges nedan i dessa principer. 2.3. Omfang av behandlade personupplysningar från kunder Vårt bolag dina personupplysningar grad som är nödvändiga för att behandla de ovnsnämnda ändamålen. Vi behandlar speciell kontakt- och identifikationsdata.

2.4. Metoder för behandling av personupplysningar

Metoderna som vårt företag använder för att behandla dina personupplysningar inkluderar både manuell och automatiserad behandling, inklusive algoritmisk behandling, och vårt företags informationssystem.

Dina personopplysninger behandlas huvudsakligen av anställda i vårt företag och, i den grad det är, av tredjeparter. Innan vi delar dina personupplysningar med en anslutning, ingår vi alltid en skriftlig överenskommelse med följeslagare som innehåller samma garantier för behandling av personupplysningar som vårt företag i enlighet med sina lovpålagte forpliktelser.

2.5. Mottakere av personupplysning

Dine personopplysninger är tillgängliga speciellt för anställda i vårt företag i samband med utförande av deras yrkesmässiga plikter som kräver arbete med personupplysningar från kunder, men bara i den grad det är nödvändigt i det konkreta fallet och i överensstämmelse med alla säkerhetstillägg.

Dessutom blir dina personupplysningar delt med ansökningar som deltar i behandlingen av personupplysningar från vårt företags kunder, eller sådana personupplysningar kan bli tillgängliga för dem av andra grunder i överensstämmelse med loven. Innan vi delar din personupplysning med en anslutning, kommer vi alltid att ha skriftliga avtal med inlägg för en snabb behandling av personupplysningar på ett sätt som innehåller samma garantier för behandling av personupplysningar som vårt företag följer i enlighet med sina lovpålagte forpliktelser.

2.5.1. Jag överensstämmer med gällande lagstiftning har vårt bolags rätt till, eller direkt, utan ditt samtycke, plikt för att ge dina personupplysningar till:

 • relevanta statliga myndigheter, domstolar och rettshåndhevelsesmyndigheter för att ta deras forpliktelser och för å handheve dom;
 • andra parter i den grad lagstiftningen fastsetter det, till exempel till leverantörer för att kräva in våra kunders fordringar.

2.5.2. Med ditt samtycke som ger oss rätt för att behandla information som representerar personupplysningar i relevant grad, delar vi även personupplysningar med Easy Software ltd. för distribution av information, erbjudanden om produkter och tjänster från vårt företag, skydd av rättigheter och intressen för vårt företag och kundservice.

2.6. Utlevering av personupplysningar till utlandet

Dine personopplysninger behandlas i Tsjekkia och andra stater i Den europeiska unionen där International Group-entiteter är lokaliserad och som har samma standard för skydd av personupplysningar som Tsjekkia. Verken vårt företag eller hjälpmedel som deltar i behandlingen av personupplysningar från kunder, tillhandahåller personupplysningar om kunder till land utanför den europeiska unionen.

2.7. Varighet av behandling av personupplysningar

Vårt selskap behandlar personupplysningar från kunderna bara i den tiden som är nödvändiga med tanke på ändamålet med behandlingen. Fra tid til annan bedömer vi om det är behov för att behandla vissa personopplysninger som är nödvändiga för ett visst syfte. När vi upptäcker att data inte längre är nödvändiga för några avsikter som har blivit behandlade för, raderar vi data. Dock har vi internt bedömt den vanlige bruksperioden för personupplysningar för visst ändamål med behandling av personupplysningar, efter utloppet av hvilken vi noggrant bedömer behovet av att behandla sådana personupplysningar för det konkreta ändamålet. I denna anslutning gäller det även för personupplysningar som behandlas för syftet med:

a) utførelse av kontrakter behandlas i löptiden av den kontraktsmässiga förhållandet med kunden; därefter är den relevanta personupplysningen vanlig brukbare i ti år;

b) erbjudanden om produkter och tjänster som behandlas i löptiden av kontraktsmässiga forholdet; därefter är den relevanta personupplysningen vanlig brukbare i ti år; om personopplysninger blir delt i denne förbindelsen med tredjeparter, är behandlingstiden definierad av tredjeparter i enlighet med gällande lagstiftning och regler som angitt i dessa prinsipper;

c) kundeservice behandlas i löptiden av den kontraktsmässiga relationen med kunden; då är den relevanta personupplysningen vanlig brukbar i ti år.

2.8. Rätt till att återkalla samtycke

I dessa principer har vi försökt att förklara varför vi behöver dina personopplysninger och att vi kan behandla dem för vissa ändamål med ditt samtycke. Du är inte förpliktad till att ge samtycke till vårt bolag för att behandla din personopplysninger, och du har också rätt till att återkalla ditt samtycke. På detta punkt vill vi också komma ihåg att vi också har rätt till att behandla vissa personopplysninger för vissa ändamål utan ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, vill vi avsluta behandlingen av relevant personupplysning för att kräva det relevanta samtycke; Men kan vi ha rätt eller til och med plikt til å behandla de samme personopplysningene for andre formål.

Om du nekter att gi eller återkalla ditt samtycke, kan vi:

a) justera tillgängligheten, omfattningen eller villkoren för våra produkter eller tjänster, eller

(b) nekte å erbjuda våra produkter eller tjänster när vi finner det med ett sådant samtycke är nödvändigt för att erbjuda produkten eller tjänsten på gitte villkor.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personupplysningar, vänligt ta kontakt med våra filialer, skicka oss och brev till Selskap, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e -posta: info@easysoftware.com eller via formulär på Easy Softwares hemsida.

2.9. Kilder till personupplysning

Vi inhämtar personupplysningar om kunder speciellt från:

(a) kunden själva, direkt, t.ex. genom ingåelse av kontrakter knutna till Företagets produkter eller tjänster, och/eller indirekte, t.ex. genom användning av Företagets produkter eller tjänster av kunder, eller som en del av tillgängliggöring av information om Företagets produkter och tjänster för kunder, till exempel genom Företagets webbsida, osv.;

(b) potentiella kunders intressen i tjänsten till vårt företag som en del av marknadsföringsarrangemangen och kampanjer;

c) Egna aktiviteter genom behandling och evaluering av andra personuppgifter om kunden.

2.10. Din rätt till att vara om tillgång till personupplysningar och skydd av kundens rättigheter

Om du ber om information knuten till behandlingen av dina personupplysningar, vill vi ge dig all information om upplysningen vi behandlar om din oönskade vistelse. För att ge denna information har vi rätt till att kräva rimlig kompensation för kostnader som pålöper för att ge information. Om du upptäcker att vårt Selskap eller en annan som deltar i behandlingen av data behandlar dina personopplysninger i strid med skydd av ditt privatliv och/eller i strid med loven, speciellt om dina personopplysninger är unøyaktige, kan du:

(a) be om forklaring från vårt Selskap eller tredjepart som deltar i behandlingen av data;

(b) be om retting av feilaktig tillstånd; speciellt kan du vara om korrigering eller förändring av personupplysningene; om nödvändiga uppgifter är tillfälligt blockerade eller raderade.

Om vi ​​hittar din förfrågan berettigat, vill vårt selskap eller tredjepartsmaterial som deltar i behandlingen av data avlägsnas från felaktiga tillstånd som är kostnadsfritt och omedelbart.

2.11. Företaget har ett behandlingsansvar för personupplysningar

I vissa fall behandlar vårt Selskap också kundens personopplysninger på vegne av en annan del (en annan behandlingsansvarlig). Dessa tillfällen finns till exempel till samarbete med Easy Ltd. för produkter eller tjänster från leverantörer, eller samarbete med tredjeparter. För detaljerad information är det alltid nödvändigt att kontakta den aktuella behandlingsansvarlige för personupplysningar, med mindre vårt företag är auktoriserat för att gi information i det aktuella fallet.

2.12. Elektroniska kommunikationsmidler och mobilapplikationer

Som en del av kundserviceutvecklaren vår Selskapsteknologier som lar dig använda moderna elektroniska kommunikationsmedel och mobilapplikationer för att använda våra Selskaps produkter och tjänster. Detta inkluderar tjänster kopplade till användning av internet, socialt nätverk och olika mobilapplikationer.

Sosialt nätverk. Du kan också kontakta oss genom olika sociala nätverk. Vi använder speciellt dessa kommunikationskanaler som marknadsföringsverktyg; våra produkter och tjänster tillhandahåller inte ett socialt nätverk för ögonblicket.

Informationskapsler. Vi använder också informationsinformation när vi erbjuder våra produkter och tjänster. Informationskapsler är små textfiler som lagras i användarens dator på en webbsida som är den senaste in för första gänget. Dessa filbrevsidentifieringar av hur besökaren använder innehållet på vår webbsida, något som hjälper oss att uppnå en vänlig kommunikation med vår webbsökning eller mer effektiv marknadsföring. Mer information om information som finns tillgänglig på vår webbsida.

2.13. Prinsipper

Dessa principer är giltiga och effektiva från ___________. Den aktuella versionen av principerna publiceras på vår Selskaps webbsida och finns även tillgänglig på våra filialer.

Vedlegg 1 – Omfang av behandlade personupplysningar

Identifikationsdata – detta inkluderar data som namn, efternamn, födelsedatum, e-post, telefonnummer, arbetsgivare eller representert företag; för kunder som är fysiska personer – näringsdrivende, även identifikationsnummer och skatte-ID. Andra möjliga identifieringsdata inkluderar till exempel information om IP-adresser för den använda datorn, och filer med specifika autentiseringsdata vi är enda om att använda.

Kontaktinformation – namn, namn, kontaktadresser, telefonnumre, e-postadress eller liknande kontaktdata. Andra liknande kontaktdata kan vara IP-adresser för använd dator och filer med specifika autentiseringsdata vi är enda om att använda.

Om du går tillbaka och skickas in en ansökan om en produkt eller en tjänst, behandlar vi även datum för tillbakatrekking av en ansökan tillsammans med de opplysningene som ska lämnas för tillbakatrekkingen.

Data som uppstår som följer av avtalsvillkor för avtalsförpliktelser – beroende på arten av erbjudandet eller tjänsten, behandlad information som är knuten till produkten eller tjänsten. I denna kategorien behandlar vi personupplysningar som kontraktsperioden, ________

Personupplysningar som är ervervet i samband med leverans av våra produkter eller tjänster – detta inkluderar personupplysningar som ärvervet under våra interaktioner. Speciellt inkluderar detta:

i) data som sikrar kommunikasjonen;

(ii) upplysningar om ditt dragande kommunikationsspråk, uttryckt intresse för en produkt eller teneste, investeringsstrategier eller särskilda krav du har uppgitt till oss.

Gjennomføringstjenester

1. Allmänna villkor

Om inte annat är ett uttryckligt angitt, blir alla möten utförda via en virtuell möteslösning. Alla deltakere ska delta individuella och vara utrustade med headset.

Omfanget av paketet är baserat på vår bästa erfarenhet. Vanligvis är detta et minimumsomfang för genomføring. Men är varje genomförande unik, och därför kan det några gånger vara behov för extra tid på grund av särskilda kundkrav. Easy Redmine-konsulenter kan leverera en rapport om använd timer vid förfrågan.

Om inte annat är uttrycklig angitt, blir genomføringen levererad på engelska; alla dokument och skriftlig dokumentation kommer att levereras på engelska.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Nye applikationsversjoner

Vi utvecklar och förbättrar applikationen kontinuerlig. Ny version blir utgitt i följande sykluser:

 • En ny version blir utgiven varje tredje månad
 • Utveckling av en ny version fryser en månad innan utgivningen sådan kan testas
 • Feilrettinger blir utgitt varje 14. dag

Dina forslag som är knutna till applikationsutvecklingen vill bli implementerade om de är till fördelar för flertalet av våra kunder och i överensstämmelse med vår produktutvecklingsstrategi. Målet vårt är att göra projektstyrning enklare.

2.2. Samarbeidsprocessen

Vi sätter pris på öppen kommunikation. Vi går in i en återsidig process med att implementera ny programvara och företag. Vi tror det är till fördel för begge parter om vi delar viktig information öppen och rätt tid.

Kommunikationen kan meddelas via e-post, nätmöten, telefonsamtal och personliga möten. För att lyckas med genomføringen är återsidig kommunikation på operativt nivå nödvändigt. Av denna grund bör varje del reagera snabbt när de blir kontaktade av motparten. Vi kan vanligtvis svara inom arbetsdagar.

Jag har genomfört ett samarbete med våra andra interna avdelningar. Lösningar på problem som inte är direkt relaterade till genomförandet, vi kommer att levereras till oss av vårt supportteam. Om det är behov av ingrepps server eller annan konsultation på våra relaterade till servern, kommer kommunikationen att bli vidareförd till serverstödsspecialisten. Om du inte är nöjd med arbetet med vår supportavdelning under genomføringen, ber vi dig gi besked till konsulenten din. Tillbakameldingen din är viktig för oss.

2.3. Förhandsbetalt MANDAGER (MD) och rapportering av använd timer

Information om antal förhandsbetalda MANDAGER finns i inledningstabellen i denna protokoll. Genomføringen blir utförd externt. Om du företrekker personliga möten, är det möjligt att avtala med Easy Softwares kontor. Om du foretrekker å avholde möter på dina lokaler, är det möjligt att dekke reseutgiftene från den forhåndsbetalte budsjettrammen (gjennomføringsomfanget). Resekostnader kan också faktureras separat. Vi belastar hela tiden som blir använd på resan till/fra kundernas lokaler av konsulenten. Förhandsbetalt konsultationstimer kan användas under 6 månader från första kontakt med den tilldelte konsulenten.

Rapportera om använd timer blir vanligen skickad till klienten när ungefär halvparten av den förhandsbetalda MANDAGEN från budgetramen används, och sedan när de får tid tillbaka. En konsulent ger, i tillägg till tidsrapporten, och förslag till hur de återkommande tiden kan användas.

Genomføringen består av följande faser. Summen av tiden som används i varje fas är som den totala förskottsbetalningen för MANDAGER. Den laveste tidsverdien som belastas kunden är 0,25 tid.

 • Initiell analys
 • Initialt nettmöte
 • Konfiguration av applikationen (arbetsinnsatsen av komplexiteten till kraven på inställningar)
 • Upplæring
 • Ytterligere krav till konfiguration
 • Stötte under genomføringen och testning under genomføringen (e-poster, telefonsamtaler)

Specifikt dekkes följande aktiviteter av MANDAGEN från den förhandsbetalda budgetrammen:

 • Tid använd av konsulenten på genomføringen, konfigurering av applikationen din
 • Analysera av krav dine
 • Interna konsultationer om krav din
 • Nødvendige konsultationer
 • Utformning av olika scenarier för hur kraven kan implementeras
 • Forberedelse och uppdatering av genomförandeprotokollen
 • Möter och telefonsamtaler relaterade till genomförandet
 • Upplæring
 • E-postkommunikasjon med konsulenten
 • Organisering, planering och planering av möten
 • Koordinering av intern avdelning om deras involvering är nödvändig (stöd, serverekspert)
 • Tid använd av konsulenten på reisen (med mindre det betalas separat, se första avsnitt)
 • Styrning av gjennomføringsprojektet
 • Om vissa systemhanteringar rapporterar som en fel, men till slut visar att vara korrekt, deckas tiden konsulten använde för att hantera denna förfrågan också från budsjettet
 • Arbetet till servereksperter på servern din
 • Arbetet till serverexperter som hanterar kommande måltider

Följande aktiviteter görs inte av den förhandsbetalda budgetramen och därför inte betalas av klienten:

 • Arbetet till supportteamet
 • Åtgärda av något fel

2.4. Auka på førehandsbetalt budsjett

Det er mogleg å auke budsjettet for førehandsbetalte MANDAGAR berre etter di stadfesting. Ein auke i det førehandsbetalte budsjettet är vanlegvis naudsynt av følgjande årsaker:

 • Det visar sig, efter den innleiande analysen, at den opphavlege estimerte tidsbruken for gjennomføring av MANDAGAR var för låg. Konsulenten vill gi dig en uppdaterad estimert tidsplan för aktivitet som måste göras för att fullfölja genomføringen. Den här planen kommer också att vara speciellt aktiv som treng mer merksemd (MANDAGAR) än det som upphavleg var estimert.
 • Dersom du ønskjer å bli informert oftare om tidsbruken än det som är nemnt över.
 • Det är inte mogleg att implementera kraven i standardapplikationsgrensesnittet, och det är därför naudsynt med tilpassa utveckling.
 • Støtten på tenaren din vart ikkje tatt med i omsynet til estimert tidsbruk for gjennomføring av MANDAGAR, men ändå naudsynt.
 • Det är naudsynt med extra utbildning (som ikkje vart teke omsyn til i den opphavlege estimerte tidsbruken).
 • Det blir tydeleg i gjennomføringsprosessen at talet på førehandsbetalte MANDAGAR ikkje er nok til att tillfredsställa alla krav.

Prova Easy Redmine i en 30-dagers gratis provperiod

Fullständig funktionalitet, SSL-skydd, daglig säkerhetskopiering, och din geografiska plats