Οι άνθρωποι και η Γη είναι οι ενδιαφερόμενοι μας φορείς

Γι' αυτό δίνουμε το μέρος των καθαρών εσόδων μας σε έροςθθβοοϽγα έργα π λανήτη μας και την κοινωνική ανάπτυξη.

Επικεντρωνόμαστε στην οικολογία, την εκπαιδευτική ανυτητγυτξγτ ιεινή και την ψυχική υγεία.

Bli Medlem

11

υποστηριζόμενες οργανώσεις

165.970 €

χρήματα που δωρήθηκαν

Η ανάπτυξη είναι υγιής αν μπορούμε να τη μοιραστούμε

Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία με έδρα την Τσεχική Δμποίαμποκα υργεί λογισμικό διαχείρισης έργων SaaS εδώ και 15 χρόνια. Από την αρχή, γνωρίζουμε ότι καμία επιχείρηση δεν οφείλει την επιτυχία της μόνο σε αν. Αν δεν υπήρχε ο πλανήτης μας και ο πλούτου της ανθρώπινηηκοτ τον κατοικεί, δεν θα υπήρχε κανένα λογισμικό. Και καμία εταιρεία.

Η ουσία της λειτουργίας σε οποιοδήποτε οικοσύστημα βασίμηαββμιε ότητα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι δραστη

Περιβαλλοντική ευθύνη

Είτε πρόκειται για την προώθηση καθαρών ωκεανών είτεογιακεανών είτεογικ λικά προϊόντα καθαρισμού στα γραφεία μας, στοχεύουμεεναμομεεναελλα ον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.

Ανθρώπινη ανάπτυξη

Εκπαίδευση, ψυχική υγεία ή ευαισθησία. Διότι όλη η ανάπτυξη ξεκινά στο μυαλό.

Bli Medlem

Υποστηριζόμενα έργα

Η Καθαριότητα των Ωκεανών

Μια κίνηση που στοχεύει να απαλλαγεί του 90% των πλαστικοώναλαστικοών ύς μέσω νέων τεχνολογιών. Μέχρι στιγμής, οργανισμός κατάφερε να απορρίψει 464.920 κολάκτ.

Ίδρυμα Επίγνωσης

Μια οργάνωση που στοχεύει να βοηθήσει κοινωνικά απειναρεέειναρςς μέσω της πρακτικής του γιόγκα και της ευαισθητοποίησης.

Οργάνωση της Ουκρανίας
Παρέχουμε το Easy Redmine σε τέσσερις εταιρείες καιέΜΚΟ κατά τη δλά τη δις μου για τις ανάγκες συγκέντρωσης κεφαλαίων και γιαναμττιαεμττοια δικασία με ένα στυλ παρόμοιο με το PMO σε συνεργασία με τομμαςατομμαςατονμεας
Άνθρωποι που έχουν ανάγκη

ΜΚΟ βασισμένη στις ιδέες του ανθρωπισμού, της ελευθεςαίτυθεςαίτ ς και της αλληλεγγύης.

Κέντρο Υποστηρικτικής Φροντίδας Léčivka

Το μη ιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Θομαήρ, το οποίο λαμβάνις ιατρικές πτυχές του προβλήματος του ασθενούς στην αντμώμεαντιμεαντιμε νιων και χρόνιων ασθενειών.

Το μέρος των καθαρών πωλήσεων για τους Ανθρώπους και τη Γ

Για εμάς, η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη δεν εάμακαρσιακα ός της κάρμας". Είναι ένα σταθερό μέρος και ουσία της επιχείρησής μας. Γι' αυτό, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να δωρίζουμε το μέρος τωε καθαρώμαΉσρώμς σε αυτές τις αιτίες. Και για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αυτό σημαίνιαεθρστιε σοδηματική πηγή. Όλα με διαφάνεια.

Έχουμε εμπνευστεί για τις ενέργειές μας από το κίνημοηληνοτλλντη . Αλλά νομίζουμε ότι είναι σημαντικό να περιλαμβάνουμνοτάθ ους στην εξίσωση.