Αναπτύξτε την επιχείρησή σας στο επόμενο επίπεδο με eτο Easy Redmine το

Απολαύστε τη διαχείριση έργων όπως ποτέ ξανά και αξιοσταεξιοσταε ικά χαρακτηριστικά του Redmine, όπως το Gantt Chart, η Διαχείριση ΠόρϽοκ, μόρϽον & Ops, το WBS, οι Χάρτες Σκέψης, τα Ταμπλό Kanban, τα Ταμπλό Scrum και η νιαρεη νιαρεε
– όλα σε ένα μέρος!

Ολοκληρωμένος

Βελτιωμένη εισαγωγή API, XML & XLSx και Zapier.

Προσαρμόσιμος

Με πρότυπα, πίνακες ελέγχου και προηγμένες ρυθμίσεις.

Απαλή εγκατάσταση

Λόγω προκαθορισμένων ρόλων και πινάκων ελέγχου.

Γρήγορο & ασφαλές

Εξασφαλίζεται από παγκόσμιες λύσεις σύννεφου και διαστμιιασομ.

Το Easy Redmine προσαρμόζεται στις ανάγκες σας

Το Easy Redmine προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη και μπορεαμπορεα εί στις ανάγκες σας, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετεενοϽρόεενϽρόνα τε την επικοινωνία. Διαθέτει νέο σχεδιασμό για κινητά και περιλαμβάνεμ μραάαττ μραάά πα έργων, πίνακες ελέγχου, γραφήματα και πολλά άλλα χαραιηακουραιηα ροωθήσουν τα έργα σας προς τα εμπρός.

Διαχείριση Πόρων
Για σαφή οπτική προγραμματισμό πόρων σε διάφορα έργα. Με στατιστικά, διαχείριση ικανοτήτων και παρουσία.
Detaljer
Ευέλικτα Εργαλεία

Πίνακες Scrum, Πίνακες Kanban και ισχυρά πίνακες ελέγχου για Ιδήοκοττιοκτ ν και Μάστερ Scrum.

Detaljer
Οικονομική Διαχείριση

Επεκτάσεις για πλήρη οικονομική διαχείριση και αναφορμςεναφορμς αναφορές χρόνου, ανά ώρα χρεώσεις και προϋπολογισμούς έργ.

Detaljer
Επιχειρησιακή Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες (ΕΔ2ΣΕ)

Πλήρες CRM για ομάδες πωλήσεων B2B ενσωματωμένο με αυτοματτιεεκαττικεεματικ , παραγωγή δυναμικών πελατών και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Detaljer
Τμήμα Υποστήριξης και Εισιτηρίων

Επέκταση για εσωτερική και εξωτερική υποστήριξη. Περιλαμβάνει πλήρεις ρυθμίσεις SLA, αναφορές και έηνα σύσοεα σης.

Detaljer
Εργαλεία Στρατηγικού Έργου

Οπτικοί χάρτες έργων και Βάση Γνώσεων γέα στρατηγμχσσγμχσ ν.

Detaljer
Fler plugins

Διαχείριση εγγράφων, ημερολόγιο, χρονοδιαγράμματα, δ΅ργοτδ΅ργοτ υ Redmine και πολλά άλλα.

Detaljer
Διαχείριση-Ανάπτυξης

Νέο σετ εργαλείων των προσθέτων DevOps που ενσωματώνεει ΑπασεΠήσσι ώσεις Δοκιμής, Διαγράμματα, Git CI και φιλοξενία Git Lab.

Detaljer

Οι πιο επιθυμητές λειτουργίες του Redmine σε μία λύση

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας