Ενημερώσεις του Easy Redmine

Το Easy Redmine αναπτύσσεται συνεχώς για να καταστεί το Redmine το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης έργων ανοικτού κώδια.

Σχεδιάζουμε να παραμείνουμε συμβατοί με το βασικό Redmine για να παρέχουμε στους χρήστες της κοινότητας τη δυνατταηββντταθ ς και λήψης επαγγελματικών υπηρεσιών.

Αυτό το σύστημα σχεδιάστηκε για να ισορροπεί τις αντ΅σεεάντικες ες για σταθερότητα και καινοτομία.

Ο κύκλος κυκλοφορίας περιλαμβάνει

  • Bug fixar (plåster) - κάθε εβδομάδα. Μόνο διορθώσεις σφαλμάτων με μικρή επίδραση στη γενγτκτ ητα. Ετικέτα έκδοσης: 10.6.1
  • små εκδόσεις (με νέα χαρακτηριστικά) - κάθε μήνα (περίπου στις). Διορθώσεις σφαλμάτων με μεγαλύτερη επίδραση στη γ΅νικρειτλκ

Ενημερώσεις για τη λύση Server 

  • δωρεάν ενημερώσεις για 3 μήνες μετά την αγορά 
  • περαιτέρω ενημερώσεις είναι επί πληρωμή και μπορούνταγνα λάχιστη περίοδο 1 έτους
  • οι ενημερώσεις είναι πάντα διαθέσιμες για λήψη στην Ζώνη πελάτη

den ενημερώσεις του προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική υπηρε (η άδεια του server για οποιαδήποτε έκδοση είναι αιώνια). Ωστόσο, αν ζητηθούν ενημερώσεις, η υπηρεσία πρέπει ναλαιγρα η τη διάρκεια κατοχής του προϊόντος.

Ενημερώσεις για τη λύση Cloud

  • η φιλοξενία στο moln περιλαμβάνει ενημερώσεις
  • οι εφαρμογές στο moln ενημερώνονται αυτόματα (κατά τις νυχτερετ οπικής ώρας του datacenter)
  • η απενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων είναι δυνοςαρι δυνοςα μοσμένη λύση
  • οι μικρές και μεγάλες ενημερώσεις (βλ. παραπάνω) αναννοιντακαννοινω ροτέ

Enkel Redmine produktcykel

  2022 2023 2024
  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Lätt Redmine 13                        
Lätt Redmine 12                        
Lätt Redmine 11                        
Lätt Redmine 10                        

 

Steg i Easy Redmine livscykel:

Tidigt släpp, öppnande – SW-versionen är tillgänglig för frivilliga early adopters under förbättrade supportvillkor.

Allmän tillgänglighet - Aktuell version. Regelbundna funktionsuppdateringar och buggfixande versioner är inriktade på den här versionen. Fullt stöd.

LTS (långtidsstöd) – Användarsupport och endast enstaka bugglösningsuppdateringar tillhandahålls. Inga funktioner eller funktionella ändringar utvecklas.

Evigt – Stöd på bästa sätt. Utan felkorrigering, på grund av utfasning av de nödvändiga tredjepartskomponenterna.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας