Προσαρμοσμένος σχεδιασμός Easy Redmine

Υποστηρίξτε τον πολιτισμό και την ταυτότητα της εταιςεαεταιςεα οσαρμοσμένο σχεδιασμό του Easy Redmine σας. Με τον προσαρμοσμένο σχεδιασμό, θα χρωματίσουμε το τομτταμαμτα· ρείας σας, θα προσθέσουμε το λογότυπό σας στο λογισμικϷκαικϷκαμικϷκας υμε προσαρμοσμένα γραφικά για τη σελίδα σύνδεσής σας.

Enkel Redmine anpassad design

Προσαρμοσμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • προσαρμοσμένα γραφικά για τη σελίδα σύνδεσης 
  • λογότυπο εταιρείας
  • προσαρμογή των κύριων χρωμάτων του λογισμικού

Steg:

  1. παροχή των απαραίτητων πληροφοριών/πόρων από τον πελάοτηαπελάοτγ (λοτγ τούμενη μορφή, εγχειρίδιο ταυτότητας εταιρείας ή απλάματαλάματαιάμα
  2. ανάπτυξη 2 προσχεδίων - σελίδα σύνδεσης και αρχική σει΃οκαι΃οκ
  3. επικύρωση του προτεινόμενου σχεδιασμού από τον πελάτη
  4. εφαρμογή των γραφικών της εταιρείας στο λογισμικό

Pris: 0,90 EUR/χρήστη/μήνα

Χρόνος παράδοσης: 1-2 εβδομάδες από την παραγγελία

Ζητήστε προσαρμοσμένο σχεδιασμό  

Αγοράστε την υπηρεσία (στο βήμα 2 της σελίδας Τιμολ