Σύστημα διαχείρισης εγγράφων (DMS)

Το πρόσθετο συστήματος διαχείρισης εγγράφων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία και τα έγγραφά σας και τη διαχείρισή τους απευθείας από το Redmine. Είναι οργανωμένο σε μια γνώριμη δομή καταλόγου και χάργτηνγϷηγσε ράφων, θα έχετε όλα τα έγγραφά σας ενημερωμένα. Οι ροές έγκρισης απλοποιούν την κυκλοφορία των εγγράφωηαιων εγγράφων σας και απλά διευκολύνουν την εργασία σας.

Viktigaste egenskaperna:

  • Έκδοση εγγράφου + λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής σε απεϯεε αςευε
  • Ροές έγκρισης εγγράφων - δημιουργία ροής κυκλοφορίαςγχοεέτ ου Redmine
  • Ειδοποιήσεις - λάβετε ειδοποιήσεις για αλλαγές στα έγγρααφαγγρα ναμένουν την έγκρισή σας
  • Κλείδωμα εγγράφων - άλλοι χρήστες μπορούν να δουν ότιξοχεε΀ιοτο άζεται από κάποιον άλλο
  • Δομή καταλόγου - ίδια με αυτήν του αγαπημένου σας διαχειτεωανιρισω
  • Έτοιμη υποδομή υψηλής χωρητικότητας - μεταφόρτωσεεγγγάεγγάάλεουάά φων

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας