Logga in
en

Språk

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Maskinöversättning

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Hur man hanterar resurser under ditt projekt och hur enkelt Redmine hjälper

Datum:1/11/2022
Längd:8 minuter
Författare:Adnan Gohar
Dela:

Resurshantering är en av de viktigaste och svåraste begränsningarna att navigera genom när man hanterar ett projekt. Att hantera resurser under ett projekt är nyckeln till att säkerställa effektiv och effektiv uppfyllelse av projektmål och mål.

Resurshanteringens avgörande roll

Att hantera resurserna i ett projekt kan spela en avgörande roll för att fastställa hur framgångsrikt genomförandet och slutförandet av ett projekt kan vara. I en idealisk värld med obegränsade resurser skulle projektledning ha varit mycket enklare; Men i verkligheten är resurshantering en av de aspekter som kräver det bästa av dina planeringsinsatser och förmågor, för att säkerställa att ett projekt slutförs inom resurs- och tidsbegränsningarna. 

Nyckeln till hantera resurser är att säkerställa den mest optimala tilldelningen och ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser, till minimera slöseri, uppsägningar och ineffektivitet. Om man inte tar hänsyn till vikten av resursplanering kan det resultera i flaskhalsar, dåligt beslutsfattande, kostnadsöverskridanden och efterföljande förseningar i ett projekts tidslinje. 

Följaktligen är det avgörande att anta bästa praxis för effektiv resurshantering under ett projekt och därefter.

Resurshantering i Easy Redmine

Resurshantering i Easy Redmine


Hur hanterar man resurser under ett projekt?

Här är de bästa metoderna och teknikerna som skulle hjälpa dig effektivare förvaltning av resurser under ditt projekt:


1. Förbered en översikt över tillgängliga resurser

Den första förutsättningen för effektiv resurshantering är att veta hur mycket resurser du har för ditt projekt. Det är oerhört viktigt att tydligt definiera antalet resurser, kategoriserad efter typ och andra faktorer.

Eftersom resurser kan vara av vilken typ som helst, kan metoden för att kvantifiera resurser skilja sig beroende på typen av resurser. När du har en rapport över alla resurser du har kan du gå vidare till nästa steg.


2. Utför preliminär resursutjämning

Genom att utföra preliminär resursutjämning kan du avgöra om de tillgängliga resurserna är tillräckliga för att säkerställa att ett projekt slutförs i tid. Baserat på översikten över tillgängliga resurser och projektets krav, resursutjämning gör det möjligt för dig att uppskatta ett slutdatum, som du kan analysera och anpassa efter projektets krav och tidslinje.


3. Ställ in dina resurser (företrädesvis på ett visuellt sätt)

Visuella bilder visar sig ofta vara mycket effektiva för att hjälpa människor att förstå saker och sätta dem i perspektiv på ett mer begripligt sätt. Genom att visualisera dina resurser kan du få en tydligare bild av allt du har.

Visualisering av resurser skulle också tillåta dig att identifiera resurser som är knappa när det gäller deras tillgänglighet. Genom att göra detta skulle du ha lättare att definiera och prioritera fördelningen av knappa resurser, undvika tillgänglighetsproblem senare i projektet.


4. Uppmuntra samarbete

Att se resurskrav och allokering för varje uppgift isolerat skulle göra det svårt att allokera resurser optimalt. Istället bör du som projekt-/resurschef uppmuntra till en mer samarbetande form av resurshantering, där input från flera intressenter söks och tidigare data används för att fatta allokeringsbeslut.

Detta skulle förbättra anpassningen av tillvägagångssätt mellan flera intressenter och skulle leda till mer trovärdig tilldelning och förvaltning av resurser.

Resurshantering i Easy Redmine

Resurshantering i Easy Redmine


5. Fortsätt att improvisera

Varje aspekt av ett projekt går sällan enligt dina förväntningar och det är mycket som alltid måste övervägas och omprövas under ett projekts varaktighet. Projekt stöter ofta på flera vägskäl och oväntade begränsningar, vilket betyder att projektledning är en pågående process.

På samma sätt kan resursallokering och förvaltning för ett projekt aldrig sättas i sten och kommer med största sannolikhet att behöva justeras och omprövas i flera skeden under ett projekt, vilket är anledningen till att du särskilt kommer att behöva hålla ett öga på denna aspekt av projektledning . 


Hur lätt Redmine hjälper till med resurshantering

Easy Redmines resurshantering är ett verktyg för professionell planering och hantering av resurser, vilket är något som skulle göra det göra projektledningen mycket effektivare. Detta verktyg är utrustat med flera funktioner och funktioner, vilket gör det till ett mycket praktiskt verktyg.

Easy Redmines verktyg för resurshantering och dess funktioner låter dig införliva bästa praxis i din resurshanteringsmetod och med tanke på hur praktiska dessa funktioner är, skulle detta göra det övergripande projektet lättare för dig att hantera.


resursInstrumentPanel

En av de mest användbara plugins som Easy Redmines Resource Management-verktyg erbjuder är resursInstrumentPanel. Eftersom vi redan har diskuterat vikten och användbarheten av att ha en bild av dina tillgängliga resurser, gör den här instrumentpanelen precis vad du behöver, genom att förse dig med en visuell översikt över alla dina resurser på ett enda ställe. Detta skulle låta dig analysera ditt resursutnyttjande och tillhörande KPI:er med bara en blick.

Denna instrumentbräda är lätt att anpassa och är utrustad med flera ytterligare funktioner såsom spårningstilldelningar, gruppanvändning, totala allokeringsmätningar och flera visualiseringsalternativ för att passa dina önskemål.

Resurs Dashboard i Easy Redmine

Resurs Dashboard i Easy Redmine


Resurshanteringspanelen

Easy Redmines resurshanteringsverktyg är utrustat med en fördefinierad personlig instrumentpanel för alla som tar rollen som projektledare/resurschef. Instrumentpanelen innehåller all relevant information och är utrustad med relevanta funktioner som skulle göra det möjligt för alla resurshanterare att analysera den aktuella och uppdaterade resurshanteringsprestanda. Den här instrumentpanelen erbjuder alternativ som löne- och faktureringsrapporter, resursplanering, avancerade tidsrapporter och utgiftsrapporter.


Närvarohantering och närvarokontrollpanel

Eftersom humankapital är en av de mest använda resurserna och det också är en av de svåraste resurserna att hantera, erbjuder Easy Redmines resurshanteringsverktyg närvarohanteringsfunktioner och en utsedd närvaropanel för att hjälpa dig med arbetsnärvaroprocesser.

Funktioner relaterade till närvarohantering inkluderar närvarologgning, varningar om uteblivna närvaro, gransknings- och godkännandefunktioner för semesterförfrågningar och framtida närvaroplanering, bland andra funktioner. Det låter dig också automatisera närvaroprocesser genom att definiera IP-adresser och fördefiniera semesterkalendrar, för att undvika att göra ändringar i sista minuten som kan störa tidslinjerna.

Närvaroinstrumentpanelen kan anpassas så att du kan se information som är viktigare för sammanhanget för din resurshantering.


Slutsats

Även om hantering av resurser för ett projekt kan tyckas vara svårt till en början, med hjälp av ovannämnda metoder och tekniker, assisterad av Easy Redmine's Resurshanteringsverktyg, skulle göra hela processen mycket enklare och effektivare.

Få ut det mesta av dina resurser? Lätt.

Få alla kraftfulla verktyg för perfekt projektplanering, hantering och kontroll i en programvara.

Prova Easy Redmine i en 30-dagars gratis provperiod

Fullt utrustad, SSL-skyddad, Dagliga säkerhetskopior, i din Geo