Neste nivå stöd för dina specifika behov

När du använder Easy Redmine, har vi alltid ryggen din. Alla våra kunder kan använda sig av den gratis Basic Support Plan eller kan uppgraderas till ett högre nivå av tjänsten med Priority Support Plan. För specifika supportbehov kan vi ordna individuella supportnivåer och villkor.

Få professionell Redmine-stöd

Grunnleggende stödplan

 • Gratis
 • 24/7 support för rapportering av skybrudd
 • Støtteforespørsler må sendes genom klientsonen eller via e-post support@easyredmine.com
 • Billetter prioriteras efter allvarlighetsgrad - definitioner av allvarlighetsgrad nedan
 • Teamet vårt forplikter seg till att svara med en slutgiltig lösning inom 24 arbetstimer
 • Vi använder regeln om 3 svar på en billett - om problemet inte är löst, ringer vi innlevereren för avklaringer

Få professionell Redmine-stöd

Prioritetsstödplan

 • Betalt tjänst
 • 24/7 support för rapportering av skybrudd
 • Støtteforespørsler kan sendes genom klientsonen, e-post eller telefon til vår internationella kontakttelefonnummer och Skype
 • Ät biljetter blir behandlat med prioritet över Grunnleggende stödplan - allvarlighetsgradene blir fortsatt tatt i betraktning
 • Ingen billettping-pong, om problemet inte är löst på första svar, ringer vi inlevereren för ytterligare information
 • Teamet vårt plikter att lösa alla biljetter inom nästa arbetsdag
 • Vi använder olika fjärrsamarbetesverktyg för snabb lösning av dina problem

Få professionell Redmine-stöd

Individuella stödplaner


Kva du treng å vite om stöden vår

Før du sender inn ein billett, sjekk gjerne vår kunskapsbas

Vanlege billettinnsendingar blir alltid gjort genom klientsona eller ved e-post. 
Brukere av Støtteplan med prioritet kan också kontakta oss per telefon. När du ringer oss, vill du bli bättre om kontaktinformation: namn, firma, direkt telefon, e-post. Uten dette vil vi ikkje kunne kommunisere framgangen i førespurnaden din.

För att få bästa möjliga svar från våra operatörer, bör du rapportera dina tekniska data (produktionslogg, miljöspecifikationer, version av Easy Redmine, etc.), felmeldingar och systeminformation. Efter att ha skickat in på nätet, kan det ringa oss och hänvisa till billett-ID för att svara och potentiella fel i behandling av informationen.

Vi rekommenderar att du följer upp alla online-stödbillettinnsändningar med en telefon till utvecklingssenteret i Praha för allvarliga problem.

Offisielle stödspråk er engelska, franska, tyska och tsjekkisk. Om vi ​​mottar billettar på ett annat språk, använder vi en nettomsettar för att förstå problemet, men det är inte alltid nok. I fall andra språk, svarar vi på engelska.

En felrapport blir godkänd som legitim, om:

 • Applikationen är vert av Easy Software i skyen

Installera på egen server i enlighet med rekommenderade prosedyrar (http://www.easyredmine.com/installation) och med rekommenderad konfiguration (https://www.easyredmine.com/resources/redmine-installation/easy-redmine-installation-from-scratch)

Om rapporten inte blir validert i simuleringstestar, kan felen ha blivit forårsaka av en extern faktor.

Enkel Redmine-stödjande använder definitioner för att klassificera problem:

 • Alvorlegheitsgrad 1 (kritisk)
  Ett problem som används för att använda programvaran allvarligt i en produktionsmiljö (som tryck på produktionsdata eller fullständig felfunktion av produktionssystemet). Situationen hindrar dig i att använda programvaran och det finst ingen prosedyremässig omgåing tilgjengeleg. Lätt moln hotline för å rapportera driftavbrott: +420 312 313 671 (berre för skybrukarar, berre för utilgjengelege applikationer, ingen användarstöd).

 • Alvorlegheitsgrad 2 (hög)
  Ett problem med programvaran fungerar, men funktioner för programvara i en produktionsmiljö är försämrad. Situationen har stor inverkan på delar av verksemda di och det finst ingen prosedyremässig omgåing tilgjengeleg.

 • Alvorlegheitsgrad 3 (normal)
  Problemet är delvis involverat, det är inte kritiskt att använda programvaran i ett produktionsmiljö. Det är ett medel till låg innverknad på verksemda di, men verksemda di höll fram å fungera, med eller utan prosedyremässig omgåing.

 • Alvorlegheitsgrad 4 (låg)
  Ett frågor om generell användning, rapportering av en dokumentationsfel eller anbefaling för en framtida produktförsäljning eller ändring. För tillverkningsmiljön har det liten till ingen verkstad på verksemda di och prestanda eller funktionalitet till systemet ditt. Verksemda di höll fram att fungera, med eller utan prosedyremässig omgåing. 

Få professionell Redmine-stöd

Serverstöd

Själv om vi leverer den första virtuella maskinen med en förhandsinstallerad applikation, körs den alltid på klientens server, som är utanför vår kontroll. Våra möjligheter för att ge stöd för behandlingar som beror på miljön runt applikationen är begränsad. Liksom gör vi vårt bästa för att hjälpa dig, oberoende av årsaken till problemet.

Vad räknas som "serverstöd"?

 • Hjälp med installation, uppgradering eller migrering av data
 • Hjälp med implementering eller uppstart av virtuella maskiner
 • Hjälp med konfiguration av miljöet (för, under och efter installation eller implementering av applikationen)
 • Hjälp med tjänster (som jobbar), komponenter (som disk), bearbetare, webbserver, applikationsserver, databas
 • Hjälp med konfiguration av e-post
 • Upplæring för någon av de ovennevnte
 • Undersökning av lokal applikationssvikt

Hur blir serverstöd levererad?

 • Tillgång till klientens server för våra tekniker är nödvändiga
 • Den externa ökad planering på förhand till en bestämd tid
 • Utsatt tidpunkt från klientens sida mindre än 24 timer innan avtalet tid är straffbart
 • Efter varje ökad faktureres teknikers timer

Hur fakturerar timer för serverstöd?

 • Klienten förhandsbetalare serverstödskreditt (minst 1 man-dag)
 • Efter varje ökad tid används av tekniker från krediten
 • Fakturerbar (trekkbar) timer bekräftad av klienten
 • Använd och återkommande timer varar till 10 minuter
 • Om gjenværende kreditt är mindre än estimert tid för en ny ökad, må klienten "fylla på" krediten före ökad
 • Serverstödskredit är inte en del av implementerings- eller användarstödspaket, de faktureras separat
 • Utsatt tidpunkt från klientens sida mindre än 24 timer innan avtal tid straffas med 2 timer från serverstöd, själv om inget arbete har utförts

Prova Easy Redmine i en 30-dagers gratis provperiod

Fullständig funktionalitet, SSL-skydd, daglig säkerhetskopiering, och din geografiska plats