Πίνακας Έργου

Για να κρατήσετε την επιχείρησή σας στον σωστό δρόμθιεετ γων και οι ομάδες χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορούνννρούνννα γων και οι ομάδες χρειάζονται κάθε βοήθεια που μπορούνννα . Ένας από τους αποδεδειγμένους τρόπους παρακολούθησης μαςιέςςςς ξέλιξης είναι η χρήση ενός πίνακα ελέγχου έργου, ο οπο΃οκα ελέγχου έργου, ο οπο΃οκ ν οπτικοποίηση δεδομένων πραγματικού χρόνου και την προςεηγ προς ς στις ανάγκες της ομάδας και των έργων.

Viktigaste egenskaperna:

  • Παρέχει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την πρόοδο ενός έργου
  • Παρουσιάζει συνεχή δεδομένα απόδοσης με μια ματιά
  • Οπτικοποιεί πραγματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για μεγαλύτερη ευκολία
  • Οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε στοιχεία για να λντττό ες λεπτομέρειες
  • Μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός χώρος εργασίας γηδία γηδ έργων
  • Προσαρμόστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας