Μελέτη Περίπτωσης: Η Informatica Borsan απέκτησε ένα ευέλικτο εργαλεύηεργαλεύηε υ για την οργάνωση των αιτημάτων πελατών.

11/15/2022
2 minuter
Αρμέν Καραπετιάν

Διαβάστε την ιστορία πώς η Informatica Borsan. υ για εταιρείες αποτίμησης ακινήτων, χρησιμοποίησε έναλαλλκα λπλς ύ απλό εργαλείο. Χρειάζονταν να διαχειριστούν τα μηνύματα από τους πεμάτεΉμάοτε τρόπο σύμφωνα με την προτεραιότητά τους σε ένα εύχρηστοεμεμείγ α υποστήριξης και επέλεξαν το Easy Redmine.

Borsan SL χρησιμοποίησε ένα εργαλείο που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι επιτουυςς αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι είναι πολύ απλό για τις ανάγκες της εταιρείας και οι δαπάνες συντήρνσηςαέησης θώς πρόκειται για μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε μόνο γιαεερσσρα ε.

Καταρχήν, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμαστική φάση κατά την οποία ορίστηκαν οι βασικές απαιτήσεις και προσαρμόστηκαν οι διάφορες σελίδες ανάλογα με τουουςδοτουυςδοτ χρηστών και τα τμήματα που ενσωματώθηκαν στο περιβάλλον Easy Redmine. Μετά την έγκριση, ακολούθησε η εφαρμογή στο περιβάλλον παραγωγής, στην οποία οι βασικοί χρήστες της εφαρμογής συμμετείχαεενίχαά γω της ευανάγνωστης χρήσης μπορέσαμε να δώσουμε τις τελελες τε΂ προσαρμογής και να εφαρμόσουμε το API για τον συγχρονισμό τωναμμό τωνα άση δεδομένων μας.

Ορίσαμε μια λεπτομερή δομή έργου μαζί με όλου

Η απόλυτη αναβάθμιση του Redmine; Εύκολη.

Αποκτήστε όλα τα ισχυρά εργαλεία για τον τέλειο σχεδιασεαεδιασεα αι έλεγχο έργων σε ένα λογισμικό.

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλαλαλα οποθεσία σας